#
#
#
#
#
#
A picture

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všetky ceny sú vrátane  DPH

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.12.2013

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

325,00 EUR

Obec Zálesie

Peter Vranovský - FI-PE

16.12.2013

Zmluva o zriadení vecných bremen

č. 13/475/L13.0101.12.0003/vb

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Zálesie

06.12.2013

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremen

č. 13/388/121233093-ZoP/ZBZ VB

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Zálesie

28.11.2013

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

24,00 EUR

Obec Zálesie

OTP banka Slovensko, a.s.

21.11.2013

Zmluva o zriadení vecné bremena v prospech tretej osoby

Zmluva o zriadení vecné bremena v prospech tretej

0,00 EUR

PRODOM-STAV spol. s.r.o.

Obec Zálesie

17.11.2013

Dohoda o urovnání

Dohoda o urovnání

338,75 EUR

Obec Zálesie

Adrija s.r.o.

12.11.2013

Zmluva o poskytování služieb - vykonávanie zimnej údržby miestnych komunikácií

Zmluva o poskytování služieb - vykonávanie zimnej

0,00 EUR

Albín Briš - Staviteľ

Obec Zálesie

25.10.2013

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Zálesie v roku 2013

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

75,00 EUR

Obec Zálesie

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža, zastúpený pani Alenou Kotvasovou

05.09.2013

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

500,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Zálesie

05.09.2013

Zmluva

CEZ: UVSR - 1132/2013

1 500,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Zálesie

27.08.2013

Zmluva o poskytování právnych služieb

Zmluva o poskytování právnych služieb

180,00 EUR

ROWAN LEGAL s.r.o.

Obec Zálesie

23.08.2013

Poistná zmluva

č. 11 3 10832

140,22 EUR

Union poisťovňa

Obec Zálesie

23.08.2013

Poistná zmluva

č. 11 4 10632

51,56 EUR

Union poisťovňa

Obec Zálesie

23.08.2013

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

1 500,00 EUR

STANY-EU, s.r.o.

Obec Zálesie

22.08.2013

Zmluva o spolupráci

č. 682110

0,00 EUR

DATATRADE s.r.o.

Obec Zálesie

16.08.2013

Zmluva o príprave stravy

Zmluva o príprave stravy

1,26 EUR

Obec Zálesie

Súkromné opatrovateľské centrum Bombuľkovo s.r.o.

05.08.2013

Dodatok č.1 k Zmluve o zbere, odvoze a zhodnocovaní alebo zneškodňovaní odpadov

Dodatok č.1 k Zmluve o zbere, odvoze a zhodnocovan

0,00 EUR

AVE Bratislava s.r.o.

Obec Zálesie

05.08.2013

Dodatok č.2 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálnych odpadov

Dodatok č.2 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňova

0,00 EUR

AVE Bratislava s.r.o.

Obec Zálesie

12.07.2013

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

RNDr. Ján Koza, rod. Koza, MUDr. Božena Kozová, rod. Belicová

Obec Zálesie

12.07.2013

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

Juraj Slučiak, rod. Slučiak

Obec Zálesie

12.07.2013

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

Ing. Marián Boča, rod. Boča

Obec Zálesie

12.07.2013

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

Ing. Peter Straka, rod. Straka

Obec Zálesie

12.07.2013

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

Ing. Adriana Šimorová, rod. Némová, Ing. Stanislav Šimor PhD., rod. Šimor

Obec Zálesie

12.07.2013

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

Štefan Néma, rod. Néma

Obec Zálesie

12.07.2013

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

1,00 EUR

Obec Zálesie

FKL a brat, spol.s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: