A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obecný úrad Zálesie je presťahovaný do kultúrneho domu na Malinovskej ul. 54

 

PODATEĽŇA –  

pondelok 7:30 - 12.00   13:00 - 15:30 hod

streda    07:30 - 12.00   13:00 - 17:00 hod

piatok    07:30 - 12:00 hod 

 

OBECNÝ ÚRAD – aktuálne úradné hodiny :  

pondelok 7:30 - 12.00   13:00 - 15:30 hod vrátane stavebného úradu

streda    07:30 - 12.00   13:00 - 17:00 hod vrátane stavebného úradu

piatok     07:30 - 12:00 hod vrátane stavebného úradu

 

Obecný úrad Zálesie

 

Adresa: Trojičné námestie 1, 900 28 Zálesie

IČO: 00682110

tel.: 02/45 946 013

e-mail: ou@obeczalesie.sk

 

 

Starostka obce

Bc. Martina Dobrovodská

mob: 0905/854 484

e-mail: starosta@obeczalesie.sk

 

 

 


Referáty a oddelenia

Stavebné oddelenie ▪ Evidencia obyvateľstva ▪  Overovanie podpisov a listín

Zuzana Čechová

tel: 02/45 946 013

ou@obeczalesie.sk

 

Stavebný úrad

Ing. Martin Guldan, PhD.

tel: 02/38 102 888

stavebnyurad@obeczalesie.sk

 

Daň z nehnuteľností ▪ Miestne poplatky ▪  Pokladňa ▪ Podateľňa 

Miroslava Hladká :          tel: 02/52 62 39 45

Simona Neszméryová :  tel: 02/52 62 38 42

hladka@obeczalesie.sk

neszmeryova@obeczalesie.sk

 

Účtovník ▪ Ekonóm 

Ing. Tatiana Svetláková

tel: 0911/ 552 162

svetlakova@obeczalesie.sk

 

Odpadové hospodárstvo ▪ Obecné zastupiteľstvá▪Pokladňa

Lenka Záhorová

 tel: 02/52 62 39 60

zahorova@obeczalesie.sk