#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Daň z nehnuteľností

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností

poucenie_na_vyplnenie_priznaniak dani znehnutelnosti.pdf Stiahnuté: 1,099x | 06.12.2016

tlačivo daň z nehnuteľnosti na 2018

tlaciva_danznehnutelnostina2018.pdf Stiahnuté: 944x | 28.11.2017

Dotácie z rozpočtu obce

Dotácie z rozpočtu obce

Žiadosť o dotácie z rozpočtu obce

Žiadosť o dotácie z rozpočtu obce

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce.docx Stiahnuté: 98x | 30.01.2023

Čestné vyhlásenie k dotáciám z rozpočtu obce

Čestné vyhlásenie k dotáciám z rozpočtu obce

Čestné vyhlásenie žiadateľa_dotacie.docx Stiahnuté: 99x | 30.01.2023

Zmluva - Dotácie z rozpočtu obce

Zmluva - Dotácie z rozpočtu obce

Zmluva_dotácie.docx Stiahnuté: 91x | 27.10.2021

Zúčtovanie dotácie z rozpočtu obce

Zúčtovanie dotácie z rozpočtu obce

Zúčtovanie dotácie poskytnutej obcou Zálesie.docx Stiahnuté: 103x | 27.10.2021

Informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z.z.

Informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z.z.

Pokyny k poskytovaniu informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z.z.

Pokyny k poskytovaniu informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z.z.

poskytovaieinfo_211.pdf Stiahnuté: 190x | 22.07.2020

Žiadosť v zmysle zákona č.211/2000 Z.z.

Žiadosť v zmysle zákona č.211/2000 Z.z.

žiadosť_zákon211.pdf Stiahnuté: 194x | 16.07.2020

Kultúra a Šport

Oznámenie športového podujatia

oznámenie športového podujatia.docx Stiahnuté: 435x | 21.06.2016

Oznámenie kultúrneho podujatia

oznámenie kultúrn.podujatia.docx Stiahnuté: 583x | 21.06.2016

Reklamné zariadenia

Žiadosť na umiestnenie reklamného zariadenia

Žiadosť na umiest. reklamného zariadenia.doc Stiahnuté: 629x | 20.06.2016

Stavebné

Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000Z.z.

žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stav.povolenie.pdf Stiahnuté: 1,003x | 17.01.2017

Žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom konaní podľa § 39 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom konaní

Žiadosť o sp v zlúč.konaní.pdf Stiahnuté: 799x | 17.01.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

ziadost-o-predlzenie-platnosti-sp.pdf Stiahnuté: 598x | 12.01.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia_žiadosť

návrh na vydanie kolaudacneho rozhodnutia.pdf Stiahnuté: 944x | 12.01.2017

Návrh na vydanie územného rozhdnutia o umiestnení stavby podľa § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

návrh na vydanie územ. rozhod. o umiest.stavby.pdf Stiahnuté: 869x | 12.01.2017

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby

ohlásenie drobnej stavby.pdf Stiahnuté: 2,402x | 12.01.2017

Ohlásenie drobnej stavby_prípojky

Ohlásenie drobnej stavby_prípojky

ohlásenie drobnej stavby_prípojky.pdf Stiahnuté: 853x | 12.01.2017

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

ohlásenie stav.úprav a udržiav.prác.pdf Stiahnuté: 746x | 12.01.2017

Žiadosť o pridelenie, zmenu a zrušenie súpisného a orientačného čísla

Žiadosť o pridelenie, zmenu a zrušenie súpisného a orientačného čísla na nehnuteľnosť

Žiadosť o urč. SČ, ČV,Kód stavby.pdf Stiahnuté: 789x | 04.08.2017

Stránka