A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Daň z nehnuteľností

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností

poucenie_na_vyplnenie_priznaniak dani znehnutelnosti.pdf Stiahnuté: 928x | 06.12.2016

tlačivo daň z nehnuteľnosti na 2018

tlaciva_danznehnutelnostina2018.pdf Stiahnuté: 717x | 28.11.2017

Stavebné

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia_žiadosť

návrh na vydanie kolaudacneho rozhodnutia.pdf Stiahnuté: 699x | 12.01.2017

Návrh na vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby

Návrh na vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby - §85 SZ (ktorá nie je spojení so zmenou stavby)

návrh na vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby.pdf Stiahnuté: 539x | 12.01.2017

Návrh na vydanie územného rozhdnutia o umiestnení stavby podľa § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

návrh na vydanie územ. rozhod. o umiest.stavby.pdf Stiahnuté: 681x | 12.01.2017

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby

ohlásenie drobnej stavby.pdf Stiahnuté: 2038x | 12.01.2017

Ohlásenie drobnej stavby_prípojky

Ohlásenie drobnej stavby_prípojky

ohlásenie drobnej stavby_prípojky.pdf Stiahnuté: 649x | 12.01.2017

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

ohlásenie stav.úprav a udržiav.prác.pdf Stiahnuté: 590x | 12.01.2017

Žiadosť o povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Žiadosť o povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

žiadost o povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti.pdf Stiahnuté: 190x | 27.12.2019

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - rozkopávky, resp. pretláčania miestnej komunikácie

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie-rozkopávky, resp. pretláčania miestnej komunikácie (rozkopávkové povolenie)

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie rozkopávky, resp. pretláčania miestnej komunikácie (rokopávkové povolenie).pdf Stiahnuté: 695x | 05.08.2020

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

ziadost-o-predlzenie-platnosti-sp.pdf Stiahnuté: 473x | 12.01.2017

Žiadosť o pridelenie, zmenu a zrušenie súpisného a orientačného čísla

Žiadosť o pridelenie, zmenu a zrušenie súpisného a orientačného čísla na nehnuteľnosť

Žiadosť o urč. SČ, ČV,Kód stavby.pdf Stiahnuté: 603x | 04.08.2017

Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000Z.z.

žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stav.povolenie.pdf Stiahnuté: 783x | 17.01.2017

Žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom konaní podľa § 39 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom konaní

Žiadosť o sp v zlúč.konaní.pdf Stiahnuté: 612x | 17.01.2017

Žiadosť o vydanie potvrdenie o veku stavby

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby

žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby.pdf Stiahnuté: 479x | 12.01.2017

žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby MZZO

Žiadosť o MZZO.pdf Stiahnuté: 535x | 02.08.2017

Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku

Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku

Žiadosť o vyjadreniu k fvp.pdf Stiahnuté: 935x | 12.01.2017

Informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z.z.

Informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z.z.

Pokyny k poskytovaniu informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z.z.

Pokyny k poskytovaniu informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z.z.

poskytovaieinfo_211.pdf Stiahnuté: 85x | 22.07.2020

Žiadosť v zmysle zákona č.211/2000 Z.z.

Žiadosť v zmysle zákona č.211/2000 Z.z.

žiadosť_zákon211.pdf Stiahnuté: 92x | 16.07.2020

Trhovisko

Čestné vyhlásenie na predaj

Čestné vyhlásenie na predaj.docx Stiahnuté: 517x | 20.06.2016

Stránka