A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Stavebné

Žiadosť o vydanie potvrdenie o veku stavby

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby

žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby.pdf Stiahnuté: 549x | 12.01.2017

Návrh na vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby

Návrh na vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby - §85 SZ (ktorá nie je spojení so zmenou stavby)

návrh na vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby.pdf Stiahnuté: 616x | 12.01.2017

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - rozkopávky, resp. pretláčania miestnej komunikácie

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie-rozkopávky, resp. pretláčania miestnej komunikácie (rozkopávkové povolenie)

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie rozkopávky, resp. pretláčania miestnej komunikácie (rokopávkové povolenie).pdf Stiahnuté: 806x | 05.08.2020

žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby MZZO

Žiadosť o MZZO.pdf Stiahnuté: 608x | 02.08.2017

Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku

Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku

Žiadosť o vyjadreniu k fvp.pdf Stiahnuté: 1,088x | 12.01.2017

Žiadosť o povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Žiadosť o povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

žiadost o povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti.pdf Stiahnuté: 267x | 27.12.2019

Trhovisko

Čestné vyhlásenie na predaj

Čestné vyhlásenie na predaj.docx Stiahnuté: 565x | 20.06.2016

Žiadosť na ambulantný predaj

Žiadosť na ambulantný predaj.docx Stiahnuté: 826x | 20.06.2016

Žiadosť o povolenie na predaj - Trh Zálesie handmade výrobkov na rok 2020

Žiadosť o povolenie na predaj - Trh Zálesie handmade výrobkov na rok 2020

Ziadost_o_povolenie_handmade.pdf Stiahnuté: 104x | 22.06.2020

Žiadosť o povolenie na predaj- Trh Zálesie poľnohospodárske prebytky na rok 2020

Žiadosť o predaj na trhovisku poľnohospodárske prebytky na rok 2020

Ziadost_o_povolenie_prebytky.pdf Stiahnuté: 100x | 22.06.2020

Stránka