A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 


 

Všeobecné záväzné nariadenia na rok 2022 - PLATNÉ

Všeobecné záväzné nariadenia na rok 2022 - PLATNÉ

2021
Dodatok č. 6/2021 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 6/2021 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_Dodatok_6_2021.pdf Stiahnuté: 31x | 16.12.2021

Všeobecne záväzné nariadenia na rok 2022 - NÁVRHY

Všeobecné záväzné nariadenia na rok 2022 NÁVRHY

2021
Návrh Dodatku č.6/2021 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

návrh dodatku č_6_2021_k vzn 4_2015_KO na 2022 (002) - Upravené.pdf Stiahnuté: 348x | 23.11.2021

Všeobecne záväzné nariadenia na rok 2021 - PLATNÉ

2021
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zálesie

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zálesie

VZN o dotaciach z rozpočtu obce Zálesie _ 2021_FINAL.pdf Stiahnuté: 13x | 26.10.2021

OZNAM k VZN č. 1/2021

OZNÁMENIE k VZN č. 12021.pdf Stiahnuté: 71x | 03.03.2021

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení.

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie.

VzN c.1_2021 MS stravne_oprava1_54.pdf Stiahnuté: 64x | 03.03.2021

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území Obce Zálesie

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území Obce Zálesie

VZN_kasina a herne.FINAL.pdf Stiahnuté: 50x | 01.03.2021

2020
Dodatok č. 5/2020 k VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č_5_k vzn 4_2015_nazverejnenie-FINAL.pdf Stiahnuté: 154x | 10.12.2020

Všeobecne záväzné nariadenia na rok 2021 - NÁVRHY

2021
VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Zálesie - návrh

VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Zálesie - návrh.pdf Stiahnuté: 40x | 08.06.2021

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Zálesie č. 2/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území Obce Zálesie

navrh_VZN_zakaz herne a kasina.pdf Stiahnuté: 58x | 25.01.2021

NÁVRH - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZÁLESIE č. 1/2021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie

Návrh VZN - škôlka.pdf Stiahnuté: 62x | 19.01.2021

2020
Návrh dodatku č. 5/2020 k VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok NAVRH č_5_k vzn 4_2015_nazverejnenie-FINAL.pdf Stiahnuté: 131x | 24.11.2020

Všeobecné záväzné nariadenia na rok 2020 PLATNÉ

Všeobecné záväzné nariadenia na rok 2020 PLATNÉ

2020
Všeobecné záväzné nariadenie obce Zálesie č. 1/2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Zálesie č. 1/2020 o ochrannom pásme cintorína.

ochranné pásmo cintorína VZN - schválené.pdf Stiahnuté: 101x | 26.05.2020

Dodatok číslo 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019

Dodatok číslo 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zálesie o participatívnom rozpočte obce Zálesie č. 3/2019

dodatok ..... participatívny rozpočet schválený.pdf Stiahnuté: 116x | 26.05.2020

2019
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie číslo: 4/2019 o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 01.01.2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie číslo: 4/2019 o miestnom poplatku za rozvoj .

VZN_rozvoj4_2019_FINAL.pdf Stiahnuté: 221x | 13.12.2019

Dodatok č.4/2019 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatku č. 1/2016,2/2017,3/2018 s účinnosťou od 01.01.2020

Dodatok č.4/2019 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatku č. 1/2016,2/2017,3/2018

Dodatok č_4_k vzn 4_2015_nazverejnenie-FINAL.pdf Stiahnuté: 338x | 13.12.2019

Všeobecné záväzné nariadenia na rok 2020 NÁVRHY

Všeobecné záväzné nariadenia na rok 2020 NÁVRHY

2020
Návrh dodatku č. 1/2020 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Zálesie č. 3/2019

Návrh dodatku č. 1/2020 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Zálesie č. 3/2019

dodatok participatívny rozpočet.pdf Stiahnuté: 103x | 03.03.2020

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Zálesie č. 1/2020 o ochrannom pásme cintorína

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Zálesie č. 1/2020 o ochrannom pásme cintorína

ochranné pásmo cintorína VZN.pdf Stiahnuté: 107x | 03.03.2020

2019
Návrh - Dodatok č.1/2019 k VZN č.4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj - ZRUŠENÉ

Návrh - Dodatok č.1/2019 k VZN č.4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

dodatok č_1_k vzn 4_2016_rozvoj_navrh.pdf Stiahnuté: 164x | 13.12.2019

Návrh dodatku č.4/2019 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh dodatku č.4/2019 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

navrhdodatku4_2019.pdf Stiahnuté: 245x | 28.10.2019

Všeobecne záväzné nariadenia - PLATNÉ

2019
Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2019 o participatívnom rozpočte

Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2019 o participatívnom rozpočte

VZN_3_19Zálesie participat_rozp f_FINAL.pdf Stiahnuté: 206x | 21.06.2019

Stránka