#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 


 

Všeobecné záväzné nariadenia - PLATNÉ

Všeobecné záväzné nariadenia - PLATNÉ

2023
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č. 3/2023 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Zálesie

VZN o psoch Zálesie platné.pdf Stiahnuté: 18x | 07.09.2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č. 2/2023 o určení spoločného školského obvodu mestskej časti Bratislava- Vrakuňa a obec Zálesie

VZN č. 2_2023 Zálesie - Vrakuňa_ spoločný školský obvod.pdf Stiahnuté: 34x | 02.05.2023

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zálesie č.1/2023 O určení názvu novej ulice: "Novobystrická ulica"

VZN č. 1_2023o pomenovanie ulice Novobystrická.pdf Stiahnuté: 37x | 09.02.2023

Dodatok číslo 7/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zálesie o miestnych daniach a miestnom poplatku č.4/2015 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č_7_2022_k vzn 4_2015_KO na 2023 schválený.pdf Stiahnuté: 106x | 04.01.2023

Dodatok č1_22 dotácie z rozpočtu obce k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zálesie č. 3/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zálesie

Dodatok č1_22 dotácie z rozpočtu obce_FINAL.pdf Stiahnuté: 49x | 04.01.2023

Redakčné oznámenie o oprave chýb VZN 3_2022

Redakčné oznámenie o oprave chýb VZN 3_2022.pdf Stiahnuté: 40x | 14.02.2023

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZÁLESIE č. 3/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie

VZN_výška mesačného príspevku-final.pdf Stiahnuté: 56x | 04.01.2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č.1/2005 zo dňa 13.04.2005 o pomenovaní nových ulíc v obci Zálesie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č.1_2005 zo dňa 13.04.2005 o pomenovaní nových ulíc v obci Zálesie.pdf Stiahnuté: 38x | 28.02.2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č.2/2005 zo dňa 14.12.2005 o pomenovaní nových ulíc v obci Zálesie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č.2_2005 zo dňa 14.12.2005 o pomenovaní nových ulíc v obci Zálesie.pdf Stiahnuté: 37x | 28.02.2023

2022
všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č.2/2022 o organizácii miestneho referenda

VZN o organizácii miestneho referenda SCHVÁLENÉ.pdf Stiahnuté: 85x | 08.08.2022

Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2022 Požiarny poriadok obce Zálesie

POŽIARNY PORIADOK OBCE Zálesie final.pdf Stiahnuté: 70x | 26.05.2022

2021
Dodatok č. 6/2021 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 6/2021 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_Dodatok_6_2021.pdf Stiahnuté: 191x | 16.12.2021

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zálesie

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zálesie

VZN o dotaciach z rozpočtu obce Zálesie _ 2021_FINAL.pdf Stiahnuté: 114x | 26.10.2021

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území Obce Zálesie

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území Obce Zálesie

VZN_kasina a herne.FINAL.pdf Stiahnuté: 136x | 01.03.2021

2020
Dodatok č. 5/2020 k VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č_5_k vzn 4_2015_nazverejnenie-FINAL.pdf Stiahnuté: 243x | 10.12.2020

Dodatok číslo 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019

Dodatok číslo 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zálesie o participatívnom rozpočte obce Zálesie č. 3/2019

dodatok ..... participatívny rozpočet schválený.pdf Stiahnuté: 205x | 26.05.2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Zálesie č. 1/2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Zálesie č. 1/2020 o ochrannom pásme cintorína.

ochranné pásmo cintorína VZN - schválené.pdf Stiahnuté: 180x | 26.05.2020

2019
Dodatok č. 1 k VZN Trhový poriadok 2019

Dodatok č. 1 k VZN Trhový poriadok 2019

Dodatok č.1 2019 k VZN Trhový poriadok.pdf Stiahnuté: 238x | 30.05.2019

Dodatok č.4/2019 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatku č. 1/2016,2/2017,3/2018 s účinnosťou od 01.01.2020

Dodatok č.4/2019 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatku č. 1/2016,2/2017,3/2018

Dodatok č_4_k vzn 4_2015_nazverejnenie-FINAL.pdf Stiahnuté: 431x | 13.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie číslo: 4/2019 o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 01.01.2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie číslo: 4/2019 o miestnom poplatku za rozvoj .

VZN_rozvoj4_2019_FINAL.pdf Stiahnuté: 343x | 13.12.2019

Stránka