A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 


 

Všeobecné záväzné nariadenia na rok 2022 - PLATNÉ

Všeobecné záväzné nariadenia na rok 2022 - PLATNÉ

2022
všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č.2/2022 o organizácii miestneho referenda

VZN o organizácii miestneho referenda SCHVÁLENÉ.pdf Stiahnuté: 32x | 08.08.2022

Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2022 Požiarny poriadok obce Zálesie

POŽIARNY PORIADOK OBCE Zálesie final.pdf Stiahnuté: 26x | 26.05.2022

2021
Dodatok č. 6/2021 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 6/2021 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_Dodatok_6_2021.pdf Stiahnuté: 124x | 16.12.2021

Všeobecne záväzné nariadenia na rok 2022 - NÁVRHY

Všeobecné záväzné nariadenia na rok 2022 NÁVRHY

2022
Návrh VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie

VZN_o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie.pdf Stiahnuté: 11x | 28.11.2022

Návrh Dodatku č.1/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zálesie

Návrh Dodatku č.1/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zálesie

návrh Dodatok č1_22 dotácie z rozpočtu obce _na zverejenie.pdf Stiahnuté: 11x | 14.11.2022

Návrh Dodatku číslo 7/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zálesie o miestnych daniach a miestnom poplatku č.4/2015 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

návrh dodatku č_7_2022_k vzn 4_2015_KO na 2023-na zverejnenie.pdf Stiahnuté: 33x | 11.11.2022

Návrh VZN č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda

VZN o organizácii miestneho referenda final.pdf Stiahnuté: 27x | 06.06.2022

Návrh VZN č. 1/2022 Požiarny poriadok obce Zálesie

POŽIARNY PORIADOK OBCE Zálesie _ návrh VZN.pdf Stiahnuté: 37x | 21.04.2022

2021
Návrh Dodatku č.6/2021 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

návrh dodatku č_6_2021_k vzn 4_2015_KO na 2022 (002) - Upravené.pdf Stiahnuté: 424x | 23.11.2021

Všeobecne záväzné nariadenia na rok 2021 - PLATNÉ

2021
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zálesie

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zálesie

VZN o dotaciach z rozpočtu obce Zálesie _ 2021_FINAL.pdf Stiahnuté: 65x | 26.10.2021

OZNAM k VZN č. 1/2021

OZNÁMENIE k VZN č. 12021.pdf Stiahnuté: 122x | 03.03.2021

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení.

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie.

VzN c.1_2021 MS stravne_oprava1_54.pdf Stiahnuté: 108x | 03.03.2021

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území Obce Zálesie

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území Obce Zálesie

VZN_kasina a herne.FINAL.pdf Stiahnuté: 87x | 01.03.2021

2020
Dodatok č. 5/2020 k VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č_5_k vzn 4_2015_nazverejnenie-FINAL.pdf Stiahnuté: 200x | 10.12.2020

Všeobecne záväzné nariadenia na rok 2021 - NÁVRHY

2021
VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Zálesie - návrh

VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Zálesie - návrh.pdf Stiahnuté: 72x | 08.06.2021

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Zálesie č. 2/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území Obce Zálesie

navrh_VZN_zakaz herne a kasina.pdf Stiahnuté: 94x | 25.01.2021

NÁVRH - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZÁLESIE č. 1/2021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie

Návrh VZN - škôlka.pdf Stiahnuté: 100x | 19.01.2021

2020
Návrh dodatku č. 5/2020 k VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok NAVRH č_5_k vzn 4_2015_nazverejnenie-FINAL.pdf Stiahnuté: 175x | 24.11.2020

Všeobecné záväzné nariadenia na rok 2020 PLATNÉ

Všeobecné záväzné nariadenia na rok 2020 PLATNÉ

2020
Všeobecné záväzné nariadenie obce Zálesie č. 1/2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Zálesie č. 1/2020 o ochrannom pásme cintorína.

ochranné pásmo cintorína VZN - schválené.pdf Stiahnuté: 138x | 26.05.2020

Dodatok číslo 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019

Dodatok číslo 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zálesie o participatívnom rozpočte obce Zálesie č. 3/2019

dodatok ..... participatívny rozpočet schválený.pdf Stiahnuté: 157x | 26.05.2020

Stránka