#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 


 

Všeobecné záväzné nariadenia - PLATNÉ

Všeobecné záväzné nariadenia - PLATNÉ

2024
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zálesie č. 1/2024 určení spoločného školského obvodu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa a obce Zálesie

VZN č. 1_2024 - spoločný školský obvod Vrakuňa 2024 doplnené_.pdf Stiahnuté: 54x | 14.03.2024

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č.9/2023 o poskytovaní finančných príspevkov z rozpočtu obce

VZN-9-2023-o-poskytovani-prispevkov-z-rozpoctu-obce finál.pdf Stiahnuté: 142x | 02.01.2024

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č. 8/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č.8 - dane z nehnutelnosti 2023_upravené formátovanie final.pdf Stiahnuté: 298x | 02.01.2024

2023
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č. 7/2023 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Zálesie

VZN č. 7 2023 PLATNÉ.pdf Stiahnuté: 56x | 04.12.2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č.6/2023 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene

Všeobecne záväzné nariadenie - verejná zeleň Zálesie PLATNÉ.pdf Stiahnuté: 56x | 04.12.2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č. 5_2023 prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zálesie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č. 5_2023 FINAL 1.pdf Stiahnuté: 59x | 05.10.2023

Všeobecné záväzné nariadeni obce Zálesie č. 4_2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie FINAL

Všeobecné záväzné nariadeni obce Zálesie č. 4_2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie FINAL.pdf Stiahnuté: 71x | 05.10.2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č. 3/2023 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Zálesie

VZN o psoch Zálesie platné.pdf Stiahnuté: 109x | 07.09.2023

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zálesie č.1/2023 O určení názvu novej ulice: "Novobystrická ulica"

VZN č. 1_2023o pomenovanie ulice Novobystrická.pdf Stiahnuté: 94x | 09.02.2023

Dodatok č1_22 dotácie z rozpočtu obce k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zálesie č. 3/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zálesie

Dodatok č1_22 dotácie z rozpočtu obce_FINAL.pdf Stiahnuté: 110x | 04.01.2023

Redakčné oznámenie o oprave chýb VZN 3_2022

Redakčné oznámenie o oprave chýb VZN 3_2022.pdf Stiahnuté: 98x | 14.02.2023

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZÁLESIE č. 3/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie

VZN_výška mesačného príspevku-final.pdf Stiahnuté: 113x | 04.01.2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č.1/2005 zo dňa 13.04.2005 o pomenovaní nových ulíc v obci Zálesie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č.1_2005 zo dňa 13.04.2005 o pomenovaní nových ulíc v obci Zálesie.pdf Stiahnuté: 99x | 28.02.2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č.2/2005 zo dňa 14.12.2005 o pomenovaní nových ulíc v obci Zálesie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č.2_2005 zo dňa 14.12.2005 o pomenovaní nových ulíc v obci Zálesie.pdf Stiahnuté: 95x | 28.02.2023

2022
všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č.2/2022 o organizácii miestneho referenda

VZN o organizácii miestneho referenda SCHVÁLENÉ.pdf Stiahnuté: 146x | 08.08.2022

Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2022 Požiarny poriadok obce Zálesie

POŽIARNY PORIADOK OBCE Zálesie final.pdf Stiahnuté: 142x | 26.05.2022

2021
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zálesie

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zálesie

VZN o dotaciach z rozpočtu obce Zálesie _ 2021_FINAL.pdf Stiahnuté: 187x | 26.10.2021

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území Obce Zálesie

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území Obce Zálesie

VZN_kasina a herne.FINAL.pdf Stiahnuté: 187x | 01.03.2021

2020
Dodatok číslo 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019

Dodatok číslo 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zálesie o participatívnom rozpočte obce Zálesie č. 3/2019

dodatok ..... participatívny rozpočet schválený.pdf Stiahnuté: 243x | 26.05.2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Zálesie č. 1/2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Zálesie č. 1/2020 o ochrannom pásme cintorína.

ochranné pásmo cintorína VZN - schválené.pdf Stiahnuté: 226x | 26.05.2020

Stránka