#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 


 

Všeobecne záväzné nariadenia - NEPLATNÉ

2023
Určenie miest na umiestňovanie volebných plagátov

1/2009

vzn02-2009opomenovaniulic.pdf Stiahnuté: 389x | 10.01.2023

Prevádzka škôlky Zálesie

3/2008

vzn_skolka_zalesie_pre_2011.pdf Stiahnuté: 417x | 10.01.2023

Dodatok č. 2/2016 k VZN č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie

03/2008 - dodatok č. 2/2016

dodatok č. 2_2016.pdf Stiahnuté: 500x | 10.01.2023

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení.

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie.

VzN c.1_2021 MS stravne_oprava1_54.pdf Stiahnuté: 165x | 10.01.2023

OZNAM k VZN č. 1/2021

OZNÁMENIE k VZN č. 12021.pdf Stiahnuté: 198x | 10.01.2023

2018
Všeobecné záväzné nariadenie obce Zálesie o umiestňovaní reklamných stavieb a reklamných zariadení na území obce Zálesie č.5/2015

05/2015

vzn o reklame č.5 2015.docx Stiahnuté: 425x | 26.03.2018

VZN obce Zálesie trhový poriadok

03/2015

vzn-trhov---poriadok-1-3-7.doc Stiahnuté: 451x | 26.03.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1 /2014

01/2014

vzn-o-dzn-na-rok-2015.pdf Stiahnuté: 449x | 26.03.2018

VZN o prevádzkovom čase

01/2013

vzn-o-prev--dzkovom---ase.doc Stiahnuté: 455x | 26.03.2018

Dodatok k VZN 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. (Sadzba dane)

04/2012 - dodatok č.1/2013

vzn-1-2013-zalesie-dane-poplatky.pdf Stiahnuté: 453x | 26.03.2018

2017
VZN obce Zálesie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zálesie

3/2013, nové

vzn-3-2013-zalesie-komunalne-odpady.pdf Stiahnuté: 378x | 23.01.2017

VZN obce Zalesie o miestnych daniach a miestnompoplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4/2012

4/2012

vzn-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-na-rok-2013.pdf Stiahnuté: 459x | 23.01.2017

Prevádzkový poriadok na pohrebisku

1/2011 - zrušené 23.8.2016 uznesením OZ č. 46/8/2016

vzn2012prevadzkovy_poriadok_pohrebiska.pdf Stiahnuté: 377x | 23.01.2017

Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

5/2009

vzn_komunalny_odpad_pre_2011.pdf Stiahnuté: 476x | 23.01.2017

Miestne dane a poplatky za komunály odpad a drobné stavebné odpady

4/2009

vzn_dan_z_nehnutelnosti_pre_2011.pdf Stiahnuté: 372x | 23.01.2017

Dodatok k VZN 4/2009 dane a miestne poplatky

4/2009 - dodatok č. 1/2011

vzn2012dodatok2011-1poplatkydzn2009-4.pdf Stiahnuté: 361x | 23.01.2017

Chov včiel v katastrálnom území obce Zálesie

3/2009 - zrušené 23.8.2016 uznesením OZ č. 44/8/2016

vznochovevciel.pdf Stiahnuté: 303x | 23.01.2017

Podmienky držania psov

7/2008 - zrušené 23.8.2016 uznesením OZ č. 47/8/2016

vzn_podmienky_drzania_psov_pre_2011.pdf Stiahnuté: 715x | 23.01.2017

Požiarny poriadok obce

6/2008 - zrušené 23.8.2016 uznesením OZ č. 45/8/2016

vznpoziarnyporiadokobce2009.pdf Stiahnuté: 359x | 23.01.2017

Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

5/2008

vzn_5_2008.pdf Stiahnuté: 297x | 23.01.2017

Stránka