A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 


 

Všeobecne záväzné nariadenia - NEPLATNÉ

2017
Chov včiel v katastrálnom území obce Zálesie

3/2009 - zrušené 23.8.2016 uznesením OZ č. 44/8/2016

vznochovevciel.pdf Stiahnuté: 270x | 23.01.2017

Miestne dane a poplatky za komunály odpad a drobné stavebné odpady

4/2009

vzn_dan_z_nehnutelnosti_pre_2011.pdf Stiahnuté: 322x | 23.01.2017

Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

5/2009

vzn_komunalny_odpad_pre_2011.pdf Stiahnuté: 431x | 23.01.2017

Prevádzkový poriadok na pohrebisku

1/2011 - zrušené 23.8.2016 uznesením OZ č. 46/8/2016

vzn2012prevadzkovy_poriadok_pohrebiska.pdf Stiahnuté: 332x | 23.01.2017

Dodatok k VZN 4/2009 dane a miestne poplatky

4/2009 - dodatok č. 1/2011

vzn2012dodatok2011-1poplatkydzn2009-4.pdf Stiahnuté: 319x | 23.01.2017

VZN obce Zalesie o miestnych daniach a miestnompoplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4/2012

4/2012

vzn-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-na-rok-2013.pdf Stiahnuté: 404x | 23.01.2017

VZN obce Zálesie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zálesie

3/2013, nové

vzn-3-2013-zalesie-komunalne-odpady.pdf Stiahnuté: 331x | 23.01.2017

Stránka