A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 


 

Všeobecne záväzné nariadenia - NEPLATNÉ

2023
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení.

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie.

VzN c.1_2021 MS stravne_oprava1_54.pdf Stiahnuté: 122x | 10.01.2023

Všeobecne záväzné nariadenia obce Zálesie č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

04/2016

vzn č. 4_20416 o miestnom popl. za rozvoj.docx Stiahnuté: 619x | 10.01.2023

Dodatok č. 2/2016 k VZN č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie

03/2008 - dodatok č. 2/2016

dodatok č. 2_2016.pdf Stiahnuté: 456x | 10.01.2023

Prevádzka škôlky Zálesie

3/2008

vzn_skolka_zalesie_pre_2011.pdf Stiahnuté: 372x | 10.01.2023

Určenie miest na umiestňovanie volebných plagátov

1/2009

vzn02-2009opomenovaniulic.pdf Stiahnuté: 344x | 10.01.2023

VZN o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území Obce Zálesie

1/2012

vzn-o-prevadzkach-v-obci-zalesie-2012.pdf Stiahnuté: 806x | 10.01.2023

2018
Všeobecné záväzné nariadenie obce Zálesie o umiestňovaní reklamných stavieb a reklamných zariadení na území obce Zálesie č.5/2015

05/2015

vzn o reklame č.5 2015.docx Stiahnuté: 379x | 26.03.2018

Dodatok k VZN 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. (Sadzba dane)

04/2012 - dodatok č.1/2013

vzn-1-2013-zalesie-dane-poplatky.pdf Stiahnuté: 397x | 26.03.2018

VZN o prevádzkovom čase

01/2013

vzn-o-prev--dzkovom---ase.doc Stiahnuté: 414x | 26.03.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1 /2014

01/2014

vzn-o-dzn-na-rok-2015.pdf Stiahnuté: 397x | 26.03.2018

VZN obce Zálesie trhový poriadok

03/2015

vzn-trhov---poriadok-1-3-7.doc Stiahnuté: 407x | 26.03.2018

2017
Správa a prevádzka cintorínov

2/2004

vznc2_29122006cintorporiadok.pdf Stiahnuté: 366x | 23.01.2017

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

3/2006

vzn-03-2006nakladaniesdpadom.pdf Stiahnuté: 435x | 23.01.2017

Miestne dane a miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

4/2006

vzn-04-2006daneapoplatky.pdf Stiahnuté: 365x | 23.01.2017

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

3/2007

vzn_ko_2007.pdf Stiahnuté: 251x | 23.01.2017

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

4/2007

vzn_dzn_2007.pdf Stiahnuté: 255x | 23.01.2017

VZN obce Zálesie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

4/2008

vzn_4_2008.pdf Stiahnuté: 268x | 23.01.2017

Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

5/2008

vzn_5_2008.pdf Stiahnuté: 265x | 23.01.2017

Požiarny poriadok obce

6/2008 - zrušené 23.8.2016 uznesením OZ č. 45/8/2016

vznpoziarnyporiadokobce2009.pdf Stiahnuté: 316x | 23.01.2017

Podmienky držania psov

7/2008 - zrušené 23.8.2016 uznesením OZ č. 47/8/2016

vzn_podmienky_drzania_psov_pre_2011.pdf Stiahnuté: 655x | 23.01.2017

Stránka