#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 


 

Všeobecne záväzné nariadenia - NÁVRHY

Všeobecné záväzné nariadenia - NÁVRHY

2020
Návrh dodatku č. 1/2020 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Zálesie č. 3/2019

Návrh dodatku č. 1/2020 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Zálesie č. 3/2019

dodatok participatívny rozpočet.pdf Stiahnuté: 188x | 03.03.2020

2019
Návrh dodatku č.4/2019 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh dodatku č.4/2019 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

navrhdodatku4_2019.pdf Stiahnuté: 338x | 28.10.2019

Návrh - Dodatok č.1/2019 k VZN č.4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj - ZRUŠENÉ

Návrh - Dodatok č.1/2019 k VZN č.4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

dodatok č_1_k vzn 4_2016_rozvoj_navrh.pdf Stiahnuté: 246x | 13.12.2019

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. ....., o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok pre príležitostné trhy

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. ....., o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok pre príležitostné trhy

VZN Trhový poriadok vp_1_navrh.pdf Stiahnuté: 402x | 06.03.2019

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie číslo: 1/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie číslo: 1/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.pdf Stiahnuté: 232x | 28.03.2019

Návrh VZN Rokovací poriadok

Návrh VZN Rokovací poriadok

Rokovací poriadok vyv_navrh.pdf Stiahnuté: 368x | 03.05.2019

Návrh dodatku dodatok. č. 1 k VZN č.2/2019

Návrh dodatku dodatok. č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach a trhový poriadok pre príležitostné trhy

Dodatok VZN Trhový poriadok vyv_navrh.pdf Stiahnuté: 203x | 03.05.2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Zálesie o participatívnom rozpočte obce Zálesie č.xx/2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Zálesie o participatívnom rozpočte obce Zálesie č.xx/2019

VZN_Zálesie participat_rozp draft.pdf Stiahnuté: 217x | 04.06.2019

2018
Návrh dodatku k Všeobecnému záväznému nariadeniu na rok 2019 - Dodatok č.3/2018

navrh dodatkuč.3_2018_odpady.pdf Stiahnuté: 288x | 29.11.2018

2017
Všeobecne záväzné nariadenie o pomenovaní ulice Fülová- Návrh

VZN o pomenovaní ulice_Fülová.pdf Stiahnuté: 296x | 16.11.2017

2016
Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách predaja a času prevádzky služieb na území obce Zálesie

Návrh VZN o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území obce Zálesie

vzn o pravidlách času predaja a prevádzky zálesie.docx Stiahnuté: 411x | 23.11.2016

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Zálesie o miestnom poplatku za rozvoj

Návrh VZN obce Zálesie o miestnom poplatku za rozvoj

vzn o miestnom poplatku za rozvoj.doc Stiahnuté: 499x | 23.11.2016

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Zálesie

Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Zálesie

prevádzkový poriadok pohrebiska zálesie - príloha.docx Stiahnuté: 401x | 23.11.2016

Návrh Dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zálesie č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh Dodatku k VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok č_1_k vzn 4_2015.doc Stiahnuté: 386x | 23.11.2016

Všeobecne záväzné nariadenia - NEPLATNÉ

2023
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č. 3/2016, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Zálesie

03/2016

vzn č. 3_2016 prev.por.pohrebiska.docx Stiahnuté: 664x | 12.10.2023

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení.

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie.

VzN c.1_2021 MS stravne_oprava1_54.pdf Stiahnuté: 154x | 10.01.2023

Všeobecne záväzné nariadenia obce Zálesie č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

04/2016

vzn č. 4_20416 o miestnom popl. za rozvoj.docx Stiahnuté: 655x | 10.01.2023

OZNAM k VZN č. 1/2021

OZNÁMENIE k VZN č. 12021.pdf Stiahnuté: 182x | 10.01.2023

VZN o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území Obce Zálesie

1/2012

vzn-o-prevadzkach-v-obci-zalesie-2012.pdf Stiahnuté: 865x | 10.01.2023

Určenie miest na umiestňovanie volebných plagátov

1/2009

vzn02-2009opomenovaniulic.pdf Stiahnuté: 382x | 10.01.2023

Stránka