A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

(VZN)

 

 


 

Všeobecne záväzné nariadenia - NEPLATNÉ

2017
Prevádzkový poriadok na pohrebisku

1/2011 - zrušené 23.8.2016 uznesením OZ č. 46/8/2016

vzn2012prevadzkovy_poriadok_pohrebiska.pdf Stiahnuté: 278x | 23.01.2017

Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

5/2009

vzn_komunalny_odpad_pre_2011.pdf Stiahnuté: 393x | 23.01.2017

Miestne dane a poplatky za komunály odpad a drobné stavebné odpady

4/2009

vzn_dan_z_nehnutelnosti_pre_2011.pdf Stiahnuté: 284x | 23.01.2017

Dodatok k VZN 4/2009 dane a miestne poplatky

4/2009 - dodatok č. 1/2011

vzn2012dodatok2011-1poplatkydzn2009-4.pdf Stiahnuté: 283x | 23.01.2017

Chov včiel v katastrálnom území obce Zálesie

3/2009 - zrušené 23.8.2016 uznesením OZ č. 44/8/2016

vznochovevciel.pdf Stiahnuté: 236x | 23.01.2017

Podmienky držania psov

7/2008 - zrušené 23.8.2016 uznesením OZ č. 47/8/2016

vzn_podmienky_drzania_psov_pre_2011.pdf Stiahnuté: 592x | 23.01.2017

Požiarny poriadok obce

6/2008 - zrušené 23.8.2016 uznesením OZ č. 45/8/2016

vznpoziarnyporiadokobce2009.pdf Stiahnuté: 269x | 23.01.2017

Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

5/2008

vzn_5_2008.pdf Stiahnuté: 238x | 23.01.2017

VZN obce Zálesie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

4/2008

vzn_4_2008.pdf Stiahnuté: 236x | 23.01.2017

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

4/2007

vzn_dzn_2007.pdf Stiahnuté: 227x | 23.01.2017

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

3/2007

vzn_ko_2007.pdf Stiahnuté: 222x | 23.01.2017

Miestne dane a miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

4/2006

vzn-04-2006daneapoplatky.pdf Stiahnuté: 323x | 23.01.2017

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

3/2006

vzn-03-2006nakladaniesdpadom.pdf Stiahnuté: 375x | 23.01.2017

Správa a prevádzka cintorínov

2/2004

vznc2_29122006cintorporiadok.pdf Stiahnuté: 317x | 23.01.2017

Stránka