A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

(VZN)

 

 


 

Všeobecne záväzné nariadenia - PLATNÉ

2019
Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2019 o participatívnom rozpočte

Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2019 o participatívnom rozpočte

VZN_3_19Zálesie participat_rozp f_FINAL.pdf Stiahnuté: 193x | 21.06.2019

2018
Všeobecne záväzné nariadenie o pomenovaní ulice Fülová

01/2017

VZN č. 1_2017 o pomenovaní ulice Fülova.pdf Stiahnuté: 310x | 26.03.2018

Dodatok číslo 3 k VZN obce Zálesie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4/2015 v znení dodatku č.1/2016 ,2/2017

Dodatok číslo 3 k VZN obce Zálesie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4/2015 v znení dodatku č.1/2016 ,2/2017

dodatok.c.3kVZN42015.pdf Stiahnuté: 233x | 19.12.2018

VZN obce Zálesie o pomenovaní ulíc Medzihájska, Malodunajská + mapa

02/2015

vzn-o-pomenovan---ul--c-malodunajsk---mapa.doc Stiahnuté: 370x | 26.03.2018

VZN obce Zálesie o pomenovaní ulíc Medzihájska, Malodunajská + mapa

02/2015

vzn---.-2-2015-o-pomenovan---ul--c-medzih--jska-malodunajsk--.doc Stiahnuté: 392x | 26.03.2018

Všeobecne záväzné nariadenia obce Zálesie č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

04/2016

vzn č. 4_20416 o miestnom popl. za rozvoj.docx Stiahnuté: 575x | 26.03.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č. 3/2016, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Zálesie

03/2016

vzn č. 3_2016 prev.por.pohrebiska.docx Stiahnuté: 539x | 26.03.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č. 2/2016 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území obce Zálesie

02/2016

vzn č. 2 _2016 o pravidlách času predaja a prevádzky zálesie.docx Stiahnuté: 434x | 26.03.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zálesie

01/2016

vzn č. 1_2016 o odpadoch.pdf Stiahnuté: 505x | 26.03.2018

Dodatok č. 2/2016 k VZN č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie

03/2008 - dodatok č. 2/2016

dodatok č. 2_2016.pdf Stiahnuté: 420x | 26.03.2018

Dodatok č. 1/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zálesie o miestnych danicha a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4/2015

04/2015 - dodatok č. 1/2016

dodatok č_1_k vzn 4_2015schv..docx Stiahnuté: 418x | 26.03.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4 /2015

04/2015

vzn _o_ daniznehnutelnosti_4_2015.doc Stiahnuté: 627x | 26.03.2018

2017
Určenie názvov nových ulíc

2/2009

vzn02-2009opomenovaniulic.pdf Stiahnuté: 320x | 23.01.2017

Určenie miest na umiestňovanie volebných plagátov

1/2009

vzn02-2009opomenovaniulic.pdf Stiahnuté: 303x | 23.01.2017

Vyhlásenie záväznej časti Územného plánu obce Zálesie

9/2008

vzn9-2008_uzemny_plan_obce_zalesie.pdf Stiahnuté: 513x | 23.01.2017

Dodatok č. 2/2017 k VZN č. 4/5015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatku č. 1/2016

Dodatok č. 2_2017 k VZN č. 4_2015 o miestnych dan. a miestnom poplatku za KO.pdf Stiahnuté: 295x | 20.12.2017

Zeleň v obci Zálesie

8/2008

vzn_o_zeleni_pre_2011.pdf Stiahnuté: 282x | 23.01.2017

Záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Zálesie, zmeny a doplnky č 2 výkres

2/2013

vzn-2-2013-zmeny-doplnky-up-c2.pdf Stiahnuté: 554x | 23.01.2017

Vyhlasuje sa záväzná časť dokumentácie Územný plán obce Zálesie, zmeny a doplnky č. 1/2011

3/2012

vzn-3-2012.pdf Stiahnuté: 459x | 23.01.2017

Určenie názvov nových ulíc

2/2012

vzn-2-2012-urcenie-nazvu-ulic.pdf Stiahnuté: 372x | 23.01.2017

Stránka