#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 


 

Všeobecné záväzné nariadenia - PLATNÉ

Všeobecné záväzné nariadenia - PLATNÉ

2017
Vyhlásenie záväznej časti Územného plánu obce Zálesie

9/2008

vzn9-2008_uzemny_plan_obce_zalesie.pdf Stiahnuté: 594x | 23.01.2017

Zeleň v obci Zálesie

8/2008

vzn_o_zeleni_pre_2011.pdf Stiahnuté: 362x | 23.01.2017

Všeobecne záväzné nariadenia - NÁVRHY

Všeobecné záväzné nariadenia - NÁVRHY

2023
VZN č. 4-o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie

VZN č. 4-o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie.pdf Stiahnuté: 19x | 25.08.2023

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Zálesie č. 3/2023 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Zálesie

VZN o psoch Zálesie_.pdf Stiahnuté: 25x | 01.06.2023

Návrh VZN o určení spoločného školského obvodu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa a obce Zálesie

Návrh VZN spoločný školský obvod.pdf Stiahnuté: 31x | 14.03.2023

Návrh VZN obce Zálesie o určení názvu novej ulice _ Novobystrická ulica

Návrh Všeobecné záväzné nariadenie obce Zálesie o určení náyvu novej ulice _ Novobystrická ulica.pdf Stiahnuté: 36x | 20.01.2023

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zálesie

VZN Zálesie_navrh5_2023_prev.poriadok cintorin.pdf Stiahnuté: 18x | 25.08.2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č. 6 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 - verejná zeleň Zálesie_final návrh.pdf Stiahnuté: 12x | 24.10.2023

Všeobecne záväzné nariadenie č.7- o náhradnom zásobovaní vodou a náhradnom odvádzaní odpadových vôd Zálesie

Všeobecne záväzné nariadenie č.7.pdf Stiahnuté: 15x | 24.10.2023

2022
Návrh VZN č. 1/2022 Požiarny poriadok obce Zálesie

POŽIARNY PORIADOK OBCE Zálesie _ návrh VZN.pdf Stiahnuté: 86x | 21.04.2022

Návrh VZN č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda

VZN o organizácii miestneho referenda final.pdf Stiahnuté: 68x | 06.06.2022

Návrh Dodatku číslo 7/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zálesie o miestnych daniach a miestnom poplatku č.4/2015 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

návrh dodatku č_7_2022_k vzn 4_2015_KO na 2023-na zverejnenie.pdf Stiahnuté: 84x | 11.11.2022

Návrh Dodatku č.1/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zálesie

Návrh Dodatku č.1/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zálesie

návrh Dodatok č1_22 dotácie z rozpočtu obce _na zverejenie.pdf Stiahnuté: 44x | 14.11.2022

Návrh VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie

VZN_o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie.pdf Stiahnuté: 49x | 28.11.2022

2021
NÁVRH - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZÁLESIE č. 1/2021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie

Návrh VZN - škôlka.pdf Stiahnuté: 138x | 19.01.2021

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Zálesie č. 2/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území Obce Zálesie

navrh_VZN_zakaz herne a kasina.pdf Stiahnuté: 141x | 25.01.2021

Návrh Dodatku č.6/2021 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

návrh dodatku č_6_2021_k vzn 4_2015_KO na 2022 (002) - Upravené.pdf Stiahnuté: 475x | 23.11.2021

VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Zálesie - návrh

VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Zálesie - návrh.pdf Stiahnuté: 120x | 08.06.2021

2020
Návrh dodatku č. 5/2020 k VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok NAVRH č_5_k vzn 4_2015_nazverejnenie-FINAL.pdf Stiahnuté: 221x | 24.11.2020

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Zálesie č. 1/2020 o ochrannom pásme cintorína

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Zálesie č. 1/2020 o ochrannom pásme cintorína

ochranné pásmo cintorína VZN.pdf Stiahnuté: 181x | 03.03.2020

Stránka