A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 


 

Všeobecne záväzné nariadenia - PLATNÉ

2017
Určenie názvov nových ulíc

2/2009

vzn02-2009opomenovaniulic.pdf Stiahnuté: 334x | 23.01.2017

Určenie miest na umiestňovanie volebných plagátov

1/2009

vzn02-2009opomenovaniulic.pdf Stiahnuté: 318x | 23.01.2017

VZN o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území Obce Zálesie

1/2012

vzn-o-prevadzkach-v-obci-zalesie-2012.pdf Stiahnuté: 746x | 23.01.2017

Určenie názvov nových ulíc

2/2012

vzn-2-2012-urcenie-nazvu-ulic.pdf Stiahnuté: 394x | 23.01.2017

Vyhlasuje sa záväzná časť dokumentácie Územný plán obce Zálesie, zmeny a doplnky č. 1/2011

3/2012

vzn-3-2012.pdf Stiahnuté: 474x | 23.01.2017

Záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Zálesie, zmeny a doplnky č 2 výkres

2/2013

vzn-2-2013-zmeny-doplnky-up-c2.pdf Stiahnuté: 571x | 23.01.2017

Všeobecne záväzné nariadenia na rok 2016 - NÁVRHY

2016
Návrh Dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zálesie č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh Dodatku k VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok č_1_k vzn 4_2015.doc Stiahnuté: 334x | 23.11.2016

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Zálesie

Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Zálesie

prevádzkový poriadok pohrebiska zálesie - príloha.docx Stiahnuté: 352x | 23.11.2016

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Zálesie o miestnom poplatku za rozvoj

Návrh VZN obce Zálesie o miestnom poplatku za rozvoj

vzn o miestnom poplatku za rozvoj.doc Stiahnuté: 435x | 23.11.2016

Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách predaja a času prevádzky služieb na území obce Zálesie

Návrh VZN o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území obce Zálesie

vzn o pravidlách času predaja a prevádzky zálesie.docx Stiahnuté: 357x | 23.11.2016

Všeobecné záväzné nariadenia na rok 2019 - NÁVRHY

2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Zálesie o participatívnom rozpočte obce Zálesie č.xx/2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Zálesie o participatívnom rozpočte obce Zálesie č.xx/2019

VZN_Zálesie participat_rozp draft.pdf Stiahnuté: 152x | 04.06.2019

Návrh dodatku dodatok. č. 1 k VZN č.2/2019

Návrh dodatku dodatok. č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach a trhový poriadok pre príležitostné trhy

Dodatok VZN Trhový poriadok vyv_navrh.pdf Stiahnuté: 146x | 03.05.2019

Návrh VZN Rokovací poriadok

Návrh VZN Rokovací poriadok

Rokovací poriadok vyv_navrh.pdf Stiahnuté: 286x | 03.05.2019

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie číslo: 1/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie číslo: 1/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.pdf Stiahnuté: 178x | 28.03.2019

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. ....., o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok pre príležitostné trhy

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. ....., o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok pre príležitostné trhy

VZN Trhový poriadok vp_1_navrh.pdf Stiahnuté: 311x | 06.03.2019

2018
Návrh dodatku k Všeobecnému záväznému nariadeniu na rok 2019 - Dodatok č.3/2018

navrh dodatkuč.3_2018_odpady.pdf Stiahnuté: 224x | 29.11.2018

Všeobecne záväzné nariadenia na rok 2018 - NÁVRHY

2017
Všeobecne záväzné nariadenie o pomenovaní ulice Fülová- Návrh

VZN o pomenovaní ulice_Fülová.pdf Stiahnuté: 232x | 16.11.2017

Všeobecne záväzné nariadenia - NEPLATNÉ

2018
Všeobecné záväzné nariadenie obce Zálesie o umiestňovaní reklamných stavieb a reklamných zariadení na území obce Zálesie č.5/2015

05/2015

vzn o reklame č.5 2015.docx Stiahnuté: 358x | 26.03.2018

Dodatok k VZN 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. (Sadzba dane)

04/2012 - dodatok č.1/2013

vzn-1-2013-zalesie-dane-poplatky.pdf Stiahnuté: 357x | 26.03.2018

VZN o prevádzkovom čase

01/2013

vzn-o-prev--dzkovom---ase.doc Stiahnuté: 394x | 26.03.2018

Stránka