A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 


 

Všeobecne záväzné nariadenia - NÁVRHY

Všeobecné záväzné nariadenia - NÁVRHY

2021
VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Zálesie - návrh

VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Zálesie - návrh.pdf Stiahnuté: 83x | 08.06.2021

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Zálesie č. 2/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území Obce Zálesie

navrh_VZN_zakaz herne a kasina.pdf Stiahnuté: 104x | 25.01.2021

NÁVRH - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZÁLESIE č. 1/2021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie

Návrh VZN - škôlka.pdf Stiahnuté: 108x | 19.01.2021

2020
Návrh dodatku č. 5/2020 k VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok NAVRH č_5_k vzn 4_2015_nazverejnenie-FINAL.pdf Stiahnuté: 184x | 24.11.2020

Návrh dodatku č. 1/2020 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Zálesie č. 3/2019

Návrh dodatku č. 1/2020 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Zálesie č. 3/2019

dodatok participatívny rozpočet.pdf Stiahnuté: 147x | 03.03.2020

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Zálesie č. 1/2020 o ochrannom pásme cintorína

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Zálesie č. 1/2020 o ochrannom pásme cintorína

ochranné pásmo cintorína VZN.pdf Stiahnuté: 143x | 03.03.2020

2019
Návrh - Dodatok č.1/2019 k VZN č.4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj - ZRUŠENÉ

Návrh - Dodatok č.1/2019 k VZN č.4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

dodatok č_1_k vzn 4_2016_rozvoj_navrh.pdf Stiahnuté: 204x | 13.12.2019

Návrh dodatku č.4/2019 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh dodatku č.4/2019 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

navrhdodatku4_2019.pdf Stiahnuté: 296x | 28.10.2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Zálesie o participatívnom rozpočte obce Zálesie č.xx/2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Zálesie o participatívnom rozpočte obce Zálesie č.xx/2019

VZN_Zálesie participat_rozp draft.pdf Stiahnuté: 182x | 04.06.2019

Návrh dodatku dodatok. č. 1 k VZN č.2/2019

Návrh dodatku dodatok. č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach a trhový poriadok pre príležitostné trhy

Dodatok VZN Trhový poriadok vyv_navrh.pdf Stiahnuté: 166x | 03.05.2019

Návrh VZN Rokovací poriadok

Návrh VZN Rokovací poriadok

Rokovací poriadok vyv_navrh.pdf Stiahnuté: 317x | 03.05.2019

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie číslo: 1/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie číslo: 1/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.pdf Stiahnuté: 196x | 28.03.2019

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. ....., o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok pre príležitostné trhy

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. ....., o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok pre príležitostné trhy

VZN Trhový poriadok vp_1_navrh.pdf Stiahnuté: 347x | 06.03.2019

2018
Návrh dodatku k Všeobecnému záväznému nariadeniu na rok 2019 - Dodatok č.3/2018

navrh dodatkuč.3_2018_odpady.pdf Stiahnuté: 250x | 29.11.2018

2017
Všeobecne záväzné nariadenie o pomenovaní ulice Fülová- Návrh

VZN o pomenovaní ulice_Fülová.pdf Stiahnuté: 256x | 16.11.2017

2016
Návrh Dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zálesie č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh Dodatku k VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok č_1_k vzn 4_2015.doc Stiahnuté: 351x | 23.11.2016

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Zálesie

Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Zálesie

prevádzkový poriadok pohrebiska zálesie - príloha.docx Stiahnuté: 372x | 23.11.2016

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Zálesie o miestnom poplatku za rozvoj

Návrh VZN obce Zálesie o miestnom poplatku za rozvoj

vzn o miestnom poplatku za rozvoj.doc Stiahnuté: 454x | 23.11.2016

Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách predaja a času prevádzky služieb na území obce Zálesie

Návrh VZN o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území obce Zálesie

vzn o pravidlách času predaja a prevádzky zálesie.docx Stiahnuté: 381x | 23.11.2016

Všeobecne záväzné nariadenia - NEPLATNÉ

2023
OZNAM k VZN č. 1/2021

OZNÁMENIE k VZN č. 12021.pdf Stiahnuté: 137x | 10.01.2023

Stránka