A picture

Navigácia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Nové Sady

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 6
DNES: 207
TÝŽDEŇ: 1207
CELKOM: 720005

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 21
posledná

OZNAM o konaní pohrebu 1

OZNAM o konaní pohrebu

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 15.07.2020 o 15:30 sa bude konať na obecnom cintoríne rozlúčka so zosnulým. Prosíme občanov aby nenarúšali priebeh pohrebu hlučnými prácami. Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť. celý text

ostatné | 13. 7. 2020 | Autor: Miroslava Hladká
Nádoba na sklo - Domky 1

Nádoba na sklo - Domky

Vážení občania,

nádoba na zber skla na ul. Domky je posunutá na koniec ulice. celý text

ostatné | 8. 7. 2020 | Autor: Silvia Selecká
Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany úrody pred požiarmi v žatevnom období 1

Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany úrody pred požiarmi v žatevnom období

Vážení občania,

dávame na vedomie materiál určený pre poľnohospodárske družstvá, pozemkové spoločenstvá, farmám, samostatne hospodáriacim roľníkom a pod., ktorý obsahuje všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany úrody pred požiarmi v žatevnom období.
celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor: Silvia Selecká
Verejná obchodná súťaž_ Rekonštrukcia povrchu komunikácie Poľná. 1

Verejná obchodná súťaž_ Rekonštrukcia povrchu komunikácie Poľná.

Obec Zálesie vyhlasuje Verejnú obchodnú súťaž podľa § 281-288 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov - Rekonštrukcia povrchu komunikácie Poľná.
Obec VOS zverejňuje na webovom sídle obce Zálesie www.obeczalesie.sk v Sekcii Hospodárenie - Verejné obstarávania a výberové konania - Zákazky- zákazky podľa §9 ods.9 stavebné práce a zároveň na svojej úradnej tabuli umiestnenej na Trojičnom nám. 1. Zálesie. celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor: Miroslava Hladká
Záleský blšák 2020 1

Záleský blšák 2020

Milí obyvatelia obce Zálesie,
Máte doma nepotrebné veci, ktoré už nepoužívate a chceli by ste ich namiesto vyhadzovania predať za dobru cenu susedovi, ktorému sa ešte zídu? 
 Prídite ich ponúknuť na Záleský blšák.
( hračky, detské a dospelácke oblečenie, knižky, obrazy, keramika, dekoračné predmety, športové veci a iné čo Vám zavadzia v pivnici, garáži, na povale.. :)
Predaj bude na trávnatej ploche medzi kostolom a trhom, preto Vás prosíme si priniesť deku alebo plachtu, pripadne stojany kde si veci rozložite. 
3blsak.jpg (119.48 kB) celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor: Miroslava Hladká
Oznam správcu dane - nedoručené Rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti na rok  2020. 1

Oznam správcu dane - nedoručené Rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti na rok 2020.

Vážení daňovníci,
Obec Zálesie ako správca dane v priloženom súbore zverejňuje zoznam daňovníkov ktorým sa k dnešnému dňu nepodarilo doručiť Rozhodnutie na daň z nehnuteľnosti na rok 2020.
V súbore sú z dôvodu ochrany osobných údajov uvedené iba meno a priezvisko . Z uvedeného dôvodu je potrebné kontaktovať obecný úrad na tel. číslo 02/52 62 39 45 alebo na e-mailovej adrese hladka@obeczalesie.sk aby si daňovník preveril či sa jedná o jeho Rozhodnutie.
Obecný úrad upozorňuje, že uvedený zoznam NIE je zoznam neplatičov / dlžníkov.
V zozname uvedený daňovníci môžu obecný úrad kontaktovať do 17.07.2020.
Daňovníci neuvedený v tomto zozname NEMUSIA obecný úrad kontaktovať.

K poslednému ústretovému kroku na doručenie Rozhodnutia správca dane pristúpil z dôvodu opatrení ku koronavírusu, ktoré boli aplikované práve v čase vyrúbených a zasielaných Rozhodnutí. Rozhodnutia správca v obci doručoval v apríli a máji osobne, umožnil daňovníkov vyžiadať si údaje k platbe e-mailom bez návštevy pošty a obecného úradu a až následne ich dal doručiť slovenskou poštou.
Správca dane upozorňuje, že po termíne 17.07.2020 bude správca dane v prípade nedoručených Rozhodnutí postupovať v zmysle poštového zákona a daňového zákona.
celý text

ostatné | 3. 7. 2020 | Autor: Miroslava Hladká
Dotazníky pre občanov a organizácie k spracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. 1

Dotazníky pre občanov a organizácie k spracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Vážení obyvatelia a podnikatelia v obci,
v rámci prípravy na nové programové obdobie obec Zálesie pripravuje proces spracovania základných strategických dokumentov Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja a Komunitný plán sociálnych služieb.
Dokument „ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zálesie s výhľadom do roku 2029 (PHRSR) bude strednodobý strategický dokument, ktorý stanovuje strategické ciele a priority rozvoja v obci. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre skvalitnenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Zálesie, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný. Tieto materiály sú ako nevyhnutná príloha ku všetkým žiadostiam o nenávratné zdroje (dotácie) na úrovni EÚ, ako aj Slovenska. Súčasťou procesu spracovania bude aj Komunitný plán sociálnych služieb, ktorý je nevyhnutný na čerpanie nenávratných zdrojov v oblasti sociálnych služieb.
Prosím o vyplnenie podkladov, ktoré sú k dispozícii na www stránke obce a Facebooku Obec Zálesie (nedostatky v jednotlivých oblastiach, návrhy projektov, cieľov v jednotlivých oblastiach života obce), prípadne jednoduchou formou prostredníctvom e-mailu navrhnite v odrážkach všetky potrebné opatrenia, ktoré by mohli zlepšiť kvalitu života v obci (všetko čo by bolo potrebné v obci vybudovať/odstrániť/opraviť).

Termín doručenia návrhov je 17.7.2020 na OU Zálesie.

Ďakujem za čas a spoluprácu

Ing. Marián Perger
starosta obce
celý text

ostatné | 30. 6. 2020 | Autor: Miroslava Hladká
Postrek - dnes 25.6.2020 1

Postrek - dnes 25.6.2020

Vážení občania,

práve nám bolo oznámené, že dnes 25.6.2020 bude vykonaný postrek na fungicídnu ochranu slnečnice ročnej, v časti od lodenice na Malinovskej ulici až po okolie pri starom družstve. Ide o prípravok Mirador Xtra (biela hniloba slnečnice, diaportová škvrnitosť slnečnice, pleseň sivá). celý text

ostatné | 25. 6. 2020 | Autor: Silvia Selecká
Informácie k postrekom 1

Informácie k postrekom

Míli susedia,

dňa 22.6.2020 sa v priestoroch OÚ konalo stretnutie v zastúpení obce, obyvateľov a spoločnosti AGRO MALINOVO, a.s., ktorá obhospodaruje väčšinu poľnohospodárskych plôch v katastri našej obce.

Cieľom stretnutia bolo vyriešiť nedostatočnú informovanosť a nespokojnosť obyvateľov s prevedením postrekov polí, pri ktorých dochádza k obavám o zdravie ľudí i zvierat, a tiež k obavám o znehodnotenie súkromných záhrad susediacich s poľom.Na stretnutí došlo k dohode, že obec bude spoločnosťou AGRO MALINOVO, a.s. vopred informovaná o dvoj- až trojdňovom časovom rozmedzí aplikácie postreku, ako aj o značke daného postreku. Následne podá obec tieto informácie obyvateľom prostredníctvom oficiálnej FB stránky a obecného webu. Tieto informácie odporúčame brať na vedomie všetkým, ktorí do blízkosti polí chodia športovať, pohybujú sa tu so psami či koňmi, alebo zbierajú liečivé byliny a plody.

Okrem tohto sme boli ubezpečení, že spoločnosť má veľmi kvalitné postrekovacie stroje so vzdušnými usmerňovačmi, ktoré bránia rozptylu postreku, a teda nemusia vznikať obavy o zanesenie postrekov mimo polí. Ak by ste napriek tomu mali v tejto súvislosti akúkoľvek negatívnu skúsenosť, je potrebné nahlásiť presnú lokalitu a čas postreku, nakoľko nie všetky poľnohospodárske plochy obhospodaruje táto spoločnosť a je dôležité, aby sme mali informácie o prípadných nesprávnych postupoch, spôsobených inými subjektami a mohli ich následne riešiť.

Ing. Marián Perger
starosta obce celý text

ostatné | 23. 6. 2020 | Autor: Silvia Selecká
Slovak lines - vyžiadanie pripomienok k zmenám cestovných poriadkov 1

Slovak lines - vyžiadanie pripomienok k zmenám cestovných poriadkov

Vážení občania,

v súvislosti s prípravou cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám CP pre obdobie platnosti 2020/2021, nám spoločnosť Slovak lines zaslala informáciu o možnosti občanov pripomienkovať aktuálne platné cestovné poriadky. Požiadavky a pripomienky môžete zasielať na zlatica.sucikova@slovaklines.sk do 23.8.2020.

celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor: Silvia Selecká
Leto a požiare - príhovor 1

Leto a požiare - príhovor

Milí susedia,

v prílohe oznamu nájdete príhovor por. Ing. Ondreja Russina
z OR HaZZ v Pezinku, v súvislosti so zvýšeným rizikom vzniku požiarov v letnom období.
celý text

ostatné | 17. 6. 2020 | Autor: Silvia Selecká
#

Pozvánka na 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 17.6.2020

Starosta obce Zálesie zvoláva 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zálesie, ktoré sa uskutoční dňa 17. 6. 2020 v stredu o 18.00 hodine v Kultúrnom dome v Zálesí. Program OZ sa nachádza v prílohe oznamu.

Online živé vysielanie bude prebiehať na facebookovej stránke obce Zálesie alebo na Youtube kanále obce Zálesie http://bit.ly/ZALESIE-YOUTUBE. celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor: Silvia Selecká
OZNAM Spoločného Stavebného úradu Štvrtok 11.06.2020 ZATVORENÝ 1

OZNAM Spoločného Stavebného úradu Štvrtok 11.06.2020 ZATVORENÝ

Spoločný stavebný úrad oznamuje občanom, že dňa 11.06.2020
t.j.štvrtok nebude úradovať.
Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor: Miroslava Hladká
BEZPLATNÉ Wi-Fi V ZÁLESÍ. NA INTERNET SA PRIPOJÍTE NA 10 MIESTACH 1

BEZPLATNÉ Wi-Fi V ZÁLESÍ. NA INTERNET SA PRIPOJÍTE NA 10 MIESTACH

S online dobou prišla i požiadavka na všadeprítomné a vysokokvalitné pripojenie na internet. V Zálesí sa preto v posledných týždňoch začalo s realizáciou projektu verejného internetového pripojenia WiFi4EU, ktorý je financovaný z dotácie Európskej komisie.

V testovacej verzii je verejný internet v týchto dňoch dostupný už na štyroch miestach. Pripojenie na tzv. hotspoty je bezplatné a momentálne funguje v lokalitách:

Park Zálesíčko
Kultúrny dom
Knižnica v KD
Autobusová zastávka „Zálesie, Jednota“

Pre pripojenie stačí ak si v zozname sietí WiFi zvolíte sieť nazvanú "WiFi4EU" a prihlásite sa. Systém od vás nebude žiadať heslo. Vo finále sa budete môcť prihlásiť na verejnú WiFi sieť až na 10 miestach.

Finálne umiestnenie hotspotov WiFi4EU v Zálesí:

1. Park Zálesíčko
2. TRH v Zálesí
3. Futbalové ihrisko ŠK Atletiko Zálesie
4. Kultúrny dom v Zálesí
5. Park pri OÚ v Zálesí
6. Ihrisko "Jama" pri OÚ v Zálesí
7. Knižnica v KD v Zálesí
8. Obecný úrad v Zálesí
9. Autobusová zastávka „Zálesie, Jednota“
10. Korzo Zálesie

V rámci iniciatívy WiFi4EU sa buduje internetová sieť v menších obciach i veľkých mestách po celej Európskej únii. Víziou je umožniť občanom Únie pripojiť sa na verejný internet kdekoľvek sa v členských štátoch nachádzate. Či už budete na výlete v Prahe, bicyklovať sa po Amsterdame, alebo sedieť v kaviarni v centre Dublinu – internetová sieť WiFi4EU má prepojiť celú EÚ.

Cieľom projektu bolo vybrať a pokryť frekventované miesta internetom a uľahčiť tak obyvateľom prístup k online informáciám. V kontexte našej obce išlo najmä o parky, ihriská, kultúrne inštitúcie a miesta verejného a kultúrneho života.

Obec Zálesie získala na vybudovanie a realizácie projektu dotáciu vo výške 15.000 eur, ktoré sa využili na materiál a napokon aj na samotnú inštaláciu hotspotov.

Viac informácií o projekte WiFi4EU nájdete na:
https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home celý text

ostatné | 8. 6. 2020 | Autor: Silvia Selecká
OZNAM - Služby Božie 14.6.2020 1

OZNAM - Služby Božie 14.6.2020

V nedeľu 14.6.2020 o 11:30 hod., budú služby Božie v Ivanke pri Dunaji v informačnom centre.

ECAV fília Ivanka pri Dunaji
celý text

ostatné | 8. 6. 2020 | Autor: Silvia Selecká
OZNAM - Očkovanie psov - 11.6.2020 1

OZNAM - Očkovanie psov - 11.6.2020

Vážení občania,

dňa 11.6.2020, vo štvrtok, bude v obci Zálesie, v priestore trhoviska, od 16:00-18:30 hod. vykonávané očkovanie psov proti besnote a ostatným virózam psov. Žiadame chovateľov priniesť si so sebou očkovací preukaz. Cena kompletnej vakcíny je 15 €, vakcína iba proti besnote je 10 €. celý text

ostatné | 8. 6. 2020 | Autor: Silvia Selecká
OZNAM - Kontajner na nebezpečný odpad 1

OZNAM - Kontajner na nebezpečný odpad


Dňa 20.06.2020 (sobota) od 10,00 hod. – 18,00 hod. bude do zberného dvora Zálesie pristavený kontajner na zber nebezpečných látok:
- Oleje (nie jedlé, len motorové, prevodové, hydraulické) bez chladiacich kvapalín a brzdových kvapalín
- Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (vyprázdnené plechovice, bandasky a podobne)
- Rozpúšťadlá (acetón, C6000 a pod.), prípadne kvapalné farby s rozpúšťadlom – nie vodou riediteľné
- Farba (všetky farby, tuhé, tekuté, vodou riediteľné)
Pre všetky odpady platí, že majú byť v pôvodných obaloch. Nie je prípustné skladovať nebezpečné odpady v obaloch od potravín a nápojov (PET fľaše, sklenené fľaše, zaváraninové poháre a podobne) – v takýchto obaloch nie je možné nebezpečné látky na zbernom dvore odovzdať. Ak je odpad v bandaske (na to určenej), musí byť označený obsah priamo na bandaske alebo etikete.
Obaly s obsahom tekutých látok musia byť uzavreté tak, aby pri ich preprave a manipulácii s nimi nedošlo k prevrhnutiu a vyliatiu ich obsahu.
celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Silvia Selecká
Aktuálne úradné hodiny Obecného úradu Zálesie platné od .03.06. 2020 do odvolania 1

Aktuálne úradné hodiny Obecného úradu Zálesie platné od .03.06. 2020 do odvolania

Obecný úrad Zálesie určil aktuálne úradne hodiny Obecného úradu Zálesie s platnosťou od 03.06.2020 do odvolania nasledovne:
Pondelok: 07:30 – 12:00
Streda: 13:00 – 17:00
Štvrtok: 08:00 – 12:00 – Výhradne stavebný úrad
Piatok: 07:30 – 12:00

Úradne hodiny sú určené pre všetky činnosti obecného úradu okrem štvrtka, ktorý je určený pre stavebný úrad.

Opatrenia vydané ku koronavírusu zostávajú v platnosti. Stránky obecný úrad vybavuje pred úradom. Počas nepriaznivého počasia preto zvážte návštevu Obecného úradu.

Vzhľadom na vybavovanie stránok na vonkajšom priestranstve pred obecným úradom si dovoľujeme občanov požiadať aby si overovanie viac ako dvoch podpisov , aj v prípade že sa týkajú len jednej osoby,dohadovali na objednanie na tel.čísle 02/ 4594 6013.

Vstup do priestorov Obecného úradu je pre stránky zakázaný. celý text

ostatné | 2. 6. 2020 | Autor: obecný úrad
erb obec Zálesie

Kamerový systém pre obec Zálesie

Kamerový systém - tlačová správa celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Martina Dobrovodska
ENVI-PAK vzdeláva deti 1

ENVI-PAK vzdeláva deti a mládež

ENVI - PAK environmentálne vzdeláva deti a mládež, na svojej stránke zverejnil množstvo materiálov na stiahnutie. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Silvia Selecká
OZNAM - Kontrola rozvodných skríň 1.6.2020 1

OZNAM - Kontrola rozvodných skríň 1.6.2020

Vážení občania,

v obci dnes 1.6.2020 prebieha kontrola rozvodných skríň na elektriku pracovníkmi ZSE. O uvedenej kontrole je obecný úrad informovaný. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Silvia Selecká
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. 1

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 26.05.2020 od 11:00 v územnom obvode Pezinok a Senec. celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor: Miroslava Hladká
Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení Materskej školy v Zálesí od 1. júna 2020 1

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení Materskej školy v Zálesí od 1. júna 2020

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení Materskej školy v Zálesí od 1. júna 2020 celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor: Miroslava Hladká
POĎAKOVANIE ZA VÝSADBU PRE KORZO ZÁLESIE 1

POĎAKOVANIE ZA VÝSADBU PRE KORZO ZÁLESIE

Vážená pani Holocsyová a pán Holocsy zo Záhradníctvo Malinovo - Hologarden, Vážený pán Beutelhauser a tím pracovníkov z Plantago, spol. s r.o. vo Veľkom Bieli a Vážený pán Horváth, zo Záhradníctvo Miroslav Horváth v Ivanke pri Dunaji,

chcem sa Vám srdečne poďakovať za Vašu ochotu a pozitívny prístup, ktorý ste prejavili počas oslovenia našimi dobrovoľníkmi z občianskeho združenia Naše Zálesíčko.

Veľmi si vážime Vašu pomoc a ďakujeme za darované rastliny, ktoré členovia spomínaného OZ spolu s ďalšími dobrovoľníkmi počas soboty 23. mája 2020 vysádzali v okolí Korza Zálesie. Zeleň, ktorú ste pre projekt Korzo Zálesie v našej obci darovali, bude dlhodobo skrášľovať celý okolitý areál pri Malom Dunaji. Vďaka patrí i nášmu poslancovi Petrovi Milkovi, ktorý poskytol trávnu zmes.

V neposlednom rade sa chcem poďakovať aj občianskemu združeniu Naše Zálesíčko a všetkým dobrovoľníkom, ktorí boli ochotní v daždi a nepriaznivých podmienkach celú výsadbu realizovať.

V našej obci dlhodobo budujeme dobrovoľnícku činnosť a aj Vaša nezištnosť nám dokazuje, že budovať projekty s ľuďmi a pre ľudí sa naozaj vyplatí.

V mene obce Zálesie a jej obyvateľov Vám srdečne ďakujem.

S úctou

Marián Perger
Starosta obce Zálesie
celý text

ostatné | 24. 5. 2020 | Autor: Silvia Selecká
Premiestnenie nádob na separovaný odpad 1

Premiestnenie nádob na separovaný odpad

Vážení občania,
už dávnejšie sme avizovali premiestnenie nádob na separovaný odpad, ktoré máme v obci na zberný dvor. Tomuto rozhodnutiu predchádzala neúnosná a stále pretrvávajúca situácia s odpadom, ktorý bol v okolí týchto nádob. Svedčí o tom aj množstvo prijatých sťažností a fotodokumentácie od občanov. Tiež bol do nádob vyhadzovaný odpad, ktorý tam nepatrí a tým bol separovaný odpad znehodnocovaný. Vec bola komunikovaná aj s komisiou na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a sociálnych vecí, ktorá s riešením súhlasila. Dnešným dňom začíname so sťahovaním týchto nádob na zberný dvor. Nádoby Vám tu síce budú v čase prevádzkových hodín k dispozícii, ale chceme pripomenúť a podporiť vrecový zber, ktorý už dobre v našej obci poznáme.

Za pochopenie ďakujeme.
celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Silvia Selecká
OZNAM - V Ivanke pri Dunaji našli toxický odpad 1

OZNAM - V Ivanke pri Dunaji našli toxický odpad

Vážení občania,

v katastrálnom území Ivanka pri Dunaji (Farná) našli zakopaný toxický odpad. Zatiaľ nemáme potvrdenú kontamináciu spodných vôd, ale odporúčame, aby občania, ktorí používajú studňovú vodu boli obozretní a sledovali informácie obecného úradu a médií. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Silvia Selecká
KORZO ZÁLESIE 23. mája ZATVORENÉ z dôvodu výsadby 1

KORZO ZÁLESIE 23. mája ZATVORENÉ z dôvodu výsadby

V sobotu 23. mája bude Korzo Zálesie zatvorené a verejnosti neprístupné. V okolí Korza bude prebiehať výsadba zelene a brigádnicke práce.

Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Silvia Selecká
Na západe Slovenska potvrdili králičí mor 1

Na západe Slovenska potvrdili králičí mor

Vážení občania,

v Novej dedinke sa vyskytol králičí mor. Viac sa dočítate na linku uvedenom nižšie.
celý text

ostatné | 18. 5. 2020 | Autor: Silvia Selecká
OZNAM - Možné výpadky internetu a telefonického spojenia v nedeľu 17.5.2020 1

OZNAM - Možné výpadky internetu a telefonického spojenia v nedeľu 17.5.2020

Vážení občania,

v nedeľu 17.5.2020 sa budú vykonávať opravy centrálneho pripojenia elektriny na kultúrnom dome v Zálesí. V súvislosti s opravou sa môžu vyskytnúť rozsiahlejšie výpadky internetu a telefonického spojenia u spoločností, ktoré majú na streche kultúrneho domu umiestnené svoje zariadenia.

Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 15. 5. 2020 | Autor: Silvia Selecká
Sviňa - slovenský film

POZOR - DNES KINO ZÁLESIE

Už dnes 14.5. 20:30 slovenský film Sviňa z vlastnej obývačky
celý text

ostatné | 14. 5. 2020 | Autor: Martina Dobrovodska
prvá prechádzajúci
z 21
posledná