#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Projekt Pontón

Obec realizovala v roku 2022 projekt - Živý meander - Obnova a sprístupnenie biotopu lužného lesa Malého Dunaja - projekt Pontón.

Pontón sprístupní pre peších a cyklistov ťažko dostupnú lokalitu osadením typového ŽB pontónu na hladinu Malého Dunaja - prechodu pre peších a cyklistov pod mostom Zálesie – Malinovo.

Chodník a prechod pontónom pod mostom Zálesie - Malinovo umožní obyvateľom z odľahlej časti Domky bezpečný a bezkolízny prechod do obce. Problém chýbajúceho bezkolízneho pešieho a cyklistického prepojenia dvoch častí obce Domky a Zálesie, susedných obcí Malinovo a Zálesie a obce Zálesie a prírody v okolí Malého Dunaja je vyriešený jednoduchou konštrukciou k brehu pripevneného “malého plavidla” – pontónu prechádzajúcej pod mostom do Malinova.

Konštrukčné riešenie

• Lávka je umiestnená pri ľavostrannom opornom múre mostu. Nadväzuje na už vybudované chodníky po obidvoch stranách. Je ukončená ŽB blokom – mostným záverom. Spodná hrana konštrukcie je umiestnená na kóte 150mm od najvyššej hladiny Malého Dunaja. Na lávke je zabezpečená najnižšia podchodná výška pre pešieho 2150mm.

• Lávku tvorí zostava z dvoch pontónov pôdorysného rozmeru 9,9x3,3 m ocelkovej výške 0,90 m. Ponor cca 0,5 m vo vystrojenom stave.

• Pontóny sú spojené semiflexibilným spojom, ktorý vytvára medzeru medzipontónmi cca 2-3 cm.

• Výplň zábradlia bude pozostávať s INOX siete. Pochôdzna časť je metlovaný betón.

Zábradlie:

• Oceľová žiarovozinkovaná konštrukcia s výpletom nerezovou sieťou podľa normy pre verejné priestranstvá.

Vyviazanie:

• vybudovanie betónových kotevných blokov na brehu

• Dve lávky dlhé 3m a široké 2m s pochôdznou plochou zo žiarovozinkovaného pororoštu. Priehradová žiarovozinkovaná konštrukcia pripravená na výplet nerezovou sieťou

• Prechodové klapky.

• Uloženie lávky na pontóne a na brehu. Oceľové žiarovozinkované konštrukcie. 

Pontón už je v Zálesí a čaká na povolenie na osadenie pod most. Dokončenie celého projektu predpokladáme v blízkej dobe.

Projekt podporila Nadácia Kúšikovcov a Bratislavský samosprávny kraj za čo im veľmi pekne ďakujeme.

 

pontónlogo BSK