A picture

Navigácia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 416
TÝŽDEŇ: 1602
CELKOM: 378426

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

  logoslogan

KORZO ZÁLESIE - revitalizácia nábrežia Malého Dunaja pre voľnočasové aktivity v obci Zálesie

korzoZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Projekt „KORZO ZÁLESIE - revitalizácia nábrežia Malého Dunaja pre voľnočasové aktivity v obci Zálesie“ sa bude rozprestierať na ploche približne 4400 m2 ležiacou medzi cestnou komunikáciou a Malým Dunajom, ktorá je dnes využívaná ako konečná zastávka autobusov, resp. odstavná plocha pre automobily. Tento úzky priestor pri vode bol dlhý čas využívaný na vylodenie alebo nalodenie účastníkov splavov, ako aj na rôzne obecné akcie. Na polo ostrove bývalého smetiska pri vode stojí Záleský maják s vyhliadkou a školou na vode. Táto drevená rozhľadňa na pozorovanie okolitej fauny nastavila smerovanie vo využití okolitého priestoru pre trávenie voľného času v prírode. Nutná je však úplná revitalizácia daného priestoru. 

Projekt KORZO ZÁLESIE je riešením tejto potreby. Okrem iného prinesie aj možnosť pešieho a cyklistického prepojenia na blízku rekreačnú lokalitu, vybudovanie prístupového móla a prevádzkovej budovy so sociálnym zázemím, občerstvením, požičovňou, oddychovou zónou, zariadením na odkladanie bicyklov a lepší zjazd do vody na spúšťanie lodí.

Obec Zálesie by po revitalizácii celého ľavostranného nábrežia mohla získať výnimočnú atraktivitu v rámci regiónu podunajskej oblasti.

 

ČO BUDE VYBUDOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

Mólo v šírke 3m a s dĺžkou 120m

 • Prepojí pešiu a cyklistickú infraštruktúru v rámci rekreačných lokalít
 • Pri jeho výstavbe sa zároveň vykonajú potrebné terénne úpravy (upraví sa dno rieky, vybuduje sa opora móla a spevní sa násyp)

 

Objekt s plochou približne 60m2

 • Jeho priestory budú zázemím pre vodákov a cyklistov, jeho súčasťou bude WC, hygienické zázemie a sklad
 • Pri jeho výstavbe sa zároveň vykonajú potrebné terénne úpravy (odstránia sa prebytočné násypy a upraví sa zemina, vytvoria sa schody a spevnené plochy)

 

Prírodný amfiteáter a detské ihrisko

 • Vytvorí sa plocha pre kultúrne podujatia – prírodný amfiteáter
 • Vytvorí sa prírodné detské ihrisko
 • Vytvorí sa terénna prístupová rampa
 • Pri ich výstavbe sa zároveň vykonajú potrebné terénne úpravy (odstránia sa prebytočné násypy a upraví sa zemina)

 

Drobná architektúra

 • malé mólo, malé prístrešky, veľký prístrešok, pútač, lavičky, stojany na bicykle a smetné koše

 

Na celom území sa vykonajú potrebné sadové úpravy

 

Dobuduje sa potrebná technická infraštruktúra

 • NN prípojka, verejné osvetlenie, vodovodná prípojka a žumpa

 

TERMÍNY

 • Predpokladaný začiatok – 3Q 2018
 • Predpokladaný koniec – 2Q 2019

 

ROZPOČET

 • 280 701,25 EUR

z toho:

 • 85% vo výške 238 596,06 EUR z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja)
 • 10% vo výške 28 070,13 EUR zo štátneho rozpočtu
 • 5% vo výške 14 035,06 EUR z rozpočtu obce Zálesie

 

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE PROJEKTU

 • Projektový manažér – Zuzana Červenková
 • Finančný manažér – Gabriela Sághyová
 • Autorský dozor – Peter Derevenec
 • Štatutárny dozor – Jozef Meško

 

Partnerská zmluva - zverejnená tu: PARTNERSHIP AGREEMENT

Zmluva o NFP - projekt DANUBE BIKE&BOAT - Zmluva č. 2018-154-SaRP - zverejnená tu: SUBSIDY CONTRACT

 

 

FOTOGALÉRIA

korzokorzokorzokorzokorzokorzo

 


logoslogan

DANUBE BIKE & BOAT

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MEDZINÁRODNOM PROJEKTE DANUBE BIKE & BOAT

Projekt „KORZO ZÁLESIE - revitalizácia nábrežia Malého Dunaja pre voľnočasové aktivity v obci Zálesie“ je súčasťou medzinárodného projektu v rámci cezhraničnej spolupráce medzi slovenskou a maďarskou republikou. Názov tohto medzinárodného projektu je „Discover the Small & Moson Danube by bike and boat alebo skrátene DANUBE BIKE & BOAT“, čo v preklade znamená Objavte Malý a Mošonský Dunaja na bicykli a na člne. Uvedený medzinárodný projekt, ktorého partnerom je aj Zálesie, je implementovaný v rámci programu spolupráce INTERREG V-A SK HU (reg. číslo SKHU/1601/1.1/014), prioritná os 1 „Príroda a kultúra”, špecifický cieľ 1.1 “Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti”.

 

ZÁMER MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU

 • využiť bohaté prírodné a kultúrne dedičstvo cezhraničného územia
 • vytvoriť unikátnu atraktívnu a konkurencieschopnú európsku turistickú destináciu „Vnútrozemská delta Dunaja“ v oblasti Žitný ostrov a Szigetkoz
 • zvýšiť atraktívnosť a návštevnosť cezhraničného regiónu podunajskej oblasti
 • dosiahnuť ucelenie cezhraničnej destinácie pozdĺž riek Malý a Mošonský Dunaj vrátane hlavného toku Dunaja
 • spojiť lokálne pôsobiace subjekty cestovného ruchu na danom území a tak dokázať konkurovať aj iným európskym destináciám, keďže tieto 3 rieky (Malý Dunaj, Mošonský Dunaj a Dunaj) vytvárajú najrozsiahlejšiu vnútrozemskú deltu v Európe

 

ČO BUDE VYTVORENÉ V RÁMCI MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU

 • dobudovaná rekreačná, vodácka a cykloturistická infraštruktúra na viac ako 36 miestach na Slovensku a v Maďarsku (23 obcí na území 5 krajov)
 • zrekonštruovaný skanzen s vodným mlynom v Jelke
 • postavené Centrum vodáckej turistiky v Šamoríne
 • založené Korzo v Zálesí
 • rozvojová stratégia cezhraničnej destinácie vrátane zavedenia samostatnej marketingovej značky

 

ČASOVÁ A FINANČNÁ NÁROČNOSŤ CELÉHO MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU

 • trvanie projektu je 24 mesiacov, od 1.11.2017 do 31.10.2019
 • celkový rozpočet predstavuje sumu vo výške 2 986 181,62 EUR (z toho pre Zálesie je vyčlenených 280 701,25 EUR)

 

PARTNERI MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU

 1. Bratislavský samosprávny kraj – leader projektu
 2. Mosonmagyaróvar Város Önkormányzat – partner
 3. Mestská časť Bratislava – Vrakuňa - partner
 4. Obec Zálesie - partner
 5. KAJAK CANOE KLUB Šamorín - partner
 6. Trnavský samosprávny kraj - partner
 7. Obec Jelka - partner
 8. Nitriansky samosprávny kraj - partner
 9. Mesto Kolárovo - partner

 

Viac informácií nájdete na stránkach:

www.skhu.eu

http://www.region-bsk.sk/projekt-danube-bike-boat.aspx