A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vážení  a milí občania,

 

na základe rozhodnutia  vlády SR od  1. januára 2021 platí od 5. hodiny rána na Slovensku prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek. Opatrenie bude platiť do 24. januára. Medzi výnimky nepatria Obecné úrady.

 

Z vyššie uvedeného dôvodu Obecný úrad  Zálesie zostáva pre stránky zatvorený.

 

Zamestnancov obecného úradu môžete kontaktovať telefonicky, alebo e-mailom. Telefonické aj e-mailové kontakty zamestnancov úradu sú uvedené na webovej stránke obce.

 

 1. Podateľňa – iba na podanie písomnosti bez podávania informácii, pri vstupných spodných dverách úradu   bude k dispozícii vždy:

V pondelok v čase od  09:00 do 11:00

V stredu v čase od      15:00 do 17:00

 

 1. Prihlásenie k trvalému alebo prechodnému  pobytu.

Na prihlásenie k trvalému, prípadne prechodnému pobytu môžete podklady zaslať na e-mailovú adresu ou@obeczalesie.sk alebo vložiť do schránky obecného úradu (Obecný úrad je presťahovaný do kultúrneho domu).

 

V e-maili je potrebné uviesť (zaheslované súbory - heslo prosíme nahlásiť sms alebo telefonicky na 0905944959!!!):

- Súpisné číslo a orientačné číslo domu v prípade ak nie ste vlastníkom nehnuteľnosti overený súhlas vlastníka

- Priložiť občiansky preukaz oskenovaný z obidvoch strán, v prípade detí do 15 rokov

  oskenovaný rodný list

- Ak potrebujete zapísať udelenýtitul do OP – tak zaslať emailom oskenovaný diplom

- Taktiež uveďte stav /slobodný, ženatý, rozvedený, ovdovelý/ národnosť a najvyššie

  ukončené vzdelanie- potrebné k hláseniu pre štatistický úrad

- Uveďte aj telefonický kontakt : bez telefonického nebude možné konzultovať prípadne nezrovnalosti, alebo otázky pracovníka na vás.

- Pracovník obecného úradu za vás , na základe vami predložených údajov vypíše potrebné tlačivá. Po spracovaní Vás bude pracovník kontaktovať a dohodne si telefonicky s Vami čas podpísania tlačív.

 

 1. Dane z nehnuteľnosti a komunálne odpady

k podávaniu daňových priznaní a komunálnym odpadom už boli zverejnené informácie a pokyny v predošlých dňoch na webovej stránke obce a FB.

 

Na vaše telefonáty aj e-mailové dotazy sa budeme snažiť reagovať a odpovedať v čo najkratšej dobe.

 

Ďakujeme všetkým za trpezlivosť,  porozumenie, ochranu vášho aj nášho zdravia.

 

 

 

Obecný úrad Zálesie 

Obecný úrad Zálesie je presťahovaný do kultúrneho domu na Malinovskej ul. 54.

 

Adresa: Trojičné námestie 1, 900 28 Zálesie

IČO: 00682110

tel.: 02/45 946 013, 02/5262 3960, 02/5262 3945

fax: 02/45 946 243

e-mail: ou@obeczalesie.sk

 

Aktuálne úradne hodiny  Obecného  úradu  Zálesie                    

 do odvolania

 

Pondelok: 07:30 – 12:00

 

Streda:      13:00 – 17:00

 

Piatok:       07:30 – 12:00

 

Opatrenia vydané ku koronavírusu zostávajú v platnosti. Stránky obecný úrad vybavuje pred úradom. Počas nepriaznivého počasia preto zvážte návštevu Obecného úradu.

Vstup do priestorov Obecného úradu je pre stránky zakázaný.

 


Úradné hodiny OÚ Zálesie:

Pondelok

07.30 -12.00

_

Utorok

nestránkový deň

Streda

 _

13.00 -17.00

Štvrtok

nestránkový deň 

Piatok

07.30 -12.00

-

 

Starosta obce

Ing. Marián Perger

tel: 02/5262 3842

mob: 0905 769 644

e-mail:

 


Referáty a oddelenia

Zuzana Čechová

 • Stavebné oddelenie ▪ Evidencia obyvateľstva ▪  Overovanie podpisov a listín

tel: 02/45 946 013

ou@obeczalesie.sk

 

Miroslava Hladká

 • Daň z nehnuteľností ▪ Miestne poplatky ▪  Pokladňa

tel: 02/52 62 39 45

hladka@obeczalesie.sk

 

Gabriela Sághyová

 • Účtovník ▪ Ekonóm 
 • tel: 02/4594 6243

saghyova@obeczalesie.sk

 

Dana Múčková - dlhodobo PN

 •  Podateľňa

zastupuje mzdová a personálna agenda : Gabriela Sághyová

zastupuje podateľňa: Miroslava Hladká 

 •   tel: 02/52 62 39 45

muckova@obeczalesie.sk

 

Lenka Puchovanová

 • odpadové hospodárstvo ▪ obecné zastupiteľstvá

     tel: 02/52 62 39 60

puchovanova@obeczalesie.sk

 

 

Dobrovoľný hasičský zbor Zálesie

Marek Múčka - 0905 150 112

Ohlasovňa požiarov

OÚ Zálesie - 02/45946013

Marek Múčka - 0905 150 112

Tomáš Erdélyi - 0911 871 173

 

 


Obecné zastupiteľstvo

Poslanci  
 • Bc. Martina Dobrovodská
dobrovodskamartina@gmail.com
 • Andrej Klimo
klimo.a@gmail.com
 • Peter Milko
ppmilko@gmail.com
 • RNDr. Viliam Páleník PhD
viliam@palenik.sk
 • Ing. Marián Sollár
maros.sollar@gmail.com
 • Ing. Michal Šlachta
michi.slachta@gmail.com
 • Ing. Patrik Vaško
patrikv@seznam.cz

 

Hlavný kontrolór obce 

JUDr. Michaela Biháryová        kontrolor@obeczalesie.sk