#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obecný úrad Zálesie 

 

Obecný úrad Zálesie je presťahovaný na Malinovskú ulicu 51.

Adresa: Trojičné námestie 1, 900 28 Zálesie

IČO: 00682110

tel.: 02/45 946 013, 02/5262 3960, 02/5262 3945

fax: 02/45 946 243

e-mail: ou@obeczalesie.sk

 

Aktuálne úradne hodiny  Obecného  úradu  Zálesie               

 

Pondelok: 07:30 - 12:00      13:00 - 15:30        - úradné hodiny obecného úradu

                   07:30 – 12:00     13:00 - 16:00        - úradne hodiny stavebného úradu

                  

Streda:     07:30 - 12:00       13:00 - 17:00       - úradné hodiny obecného úradu

                  07:30 - 12:00       13:00 - 17:00       - úradne hodiny stavebného úradu

 

Piatok:       07:30 – 12:00

 

 

Starostka obce

 

Bc. Martina Dobrovodská

mob: 0905/854 484

e-mail: starosta@obeczalesie.sk

 

Zástupca starostky obce

Peter Milko

e-mail: zastupca.starostu@obeczalesie.sk    


Referáty a oddelenia

Stavebné oddelenie ▪ Evidencia obyvateľstva ▪  Overovanie podpisov a listín

Zuzana Čechová

tel: 02/45 946 013

ou@obeczalesie.sk

 

Stavebný úrad

Mgr. Milan Ondrus 

tel: 02/ 38 102 888

stavebnyurad@obeczalesie.sk

 

Daň z nehnuteľností ▪ Miestne poplatky ▪  Pokladňa  ▪ podateľňa

Miroslava Hladká :          tel: 02/52 62 39 45

Simona Neszméryová :  tel: 02/52 62 38 42

hladka@obeczalesie.sk

neszmeryova@obeczalesie.sk 

 

Účtovník ▪ Ekonóm 

Ing. Tatiana Svetláková

tel: 0911/552 162

svetlakova@obeczalesie.sk

 

Odpadové hospodárstvo ▪ Obecné zastupiteľstvá ▪ Výruby stromov ▪ Malé zdroje znečistenia ▪ Pokladňa

Andrea Zajačková

tel: 02/52 62 39 60

zajackova@obeczalesie.sk

 

Dobrovoľný hasičský zbor Zálesie

Marek Múčka - 0905/ 150 112

Ohlasovňa požiarov

OÚ Zálesie - 02/45946013

Marek Múčka - 0905 150 112

 

 

 


Obecné zastupiteľstvo

Poslanci  
  • Mgr. Miroslav Antol 
miroslav.antol37@gmail.com
  • Lenka Astalošová
lenka@astalos.sk
  • Martin Kotvas
martinkotvas@gmail.com
  • Peter Milko
zastupca.starostu@obeczalesie.sk
  • Michal Páleník
misinopalenik@gmail.com
  • Zuzana Vallová
zuva88@gmail.com
  •  RNDr. Viliam Páleník PhD
ekonvpal@savba.sk      tel.č.: 0905/977 102

 

Hlavný kontrolór obce 

JUDr. Michaela Biháryová        kontrolor@obeczalesie.sk