#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

zdp

Záleská divadelná púť

Záleská divadelná púť je výberovou nesúťažnou prehliadkou divadelného umenia profesionálnych malých divadiel, predovšetkým divadla pre deti a mládež. Je medzinárodným festivalom divadla pre deti a dospelých.

Záleská divadelná púť je podujatie otvorené všetkým kultúrnym aktivitám a žánrom umenia. Divadlo sa stáva premostením všetkých umeleckých disciplín - literatúry, výtvarného umenia, dramatického umenia a hudby.

Poslaním tohto festivalu je šírenie divadelnej kultúry, zachovanie kultúrneho dedičstva, vytvorenie kultúrnej tradície, vzbudenie záujmu predovšetkým detí a mládeže ku kultúrnym hodnotám a podnietenie k aktívnemu zapájaniu sa do spoločenského a kultúrneho života. Festival sa usiluje, aby aj kvalitné divadelné umenie a umenie vo všeobecnosti sa stalo prirodzenou súčasťou života už v detskom veku a pomocou detského diváka oslovuje aj dospelých (rodičov, starých rodičov). Zmyslom existencie festivalu je nenásilnou a hravou formou naučiť detského diváka vnímať náročnejšie žánre, aby tie mohli obstáť v konkurencii ľahkého komerčného balastu každodenného života.

Podujatie každoročne prináša do Zálesia úžasnú atmosféru, zoznamuje a spája obyvateľov obce a prispieva k rozvoju komunitného života. Je miestom, kde sa kumuluje radosť a dobrá nálada, je zdrojom príjemných zážitkov, je príležitosťou pre zmysluplné trávenie času.

Koná sa vždy v posledný augustový víkend v novom parku uprostred Zálesia. Vstupenkou je úsmev a pozitívna emócia.

 

Organizátor podujatia: Občianske združenie Naše Zálesíčko

Dramaturg podujatia: Anton Šulík

Viac informácií: www.zaleskaput.sk


DFS Červené jabĺčkoČervené jabĺčko zo Zálesia

Folklórny súbor Červené jabĺčko zo Zálesia je súčasťou úspešného Detského folklórneho súboru Červené jabĺčko z Rovinky.

Detský folklórny súbor Červené jabĺčko z Rovinky vznikol v roku 2000 pod záštitou obce, na podnet a v spolupráci so všestranným umelcom, inštrumentalistom, spevákom, tanečníkom a drevorezbárom Vilkom Meškom a pod umeleckým vedením dlhoročnej sólistky SĽUKu Tatiany Mincovej. Pri asistencii tanca a choreografii spolupracuje s bývalou sólistkou SĽUKu Bežkou Hrčkovou a kroje im vytvára Žanet Mešková. Súbor združuje štyridsať detí vo veku od 4 do 18 rokov. Námety na svoje programové vystúpenia súbor čerpá z regionálnej ľudovej kultúry Liptova, Myjavy, Šariša, Trenčína, goralskej oblasti a Terchovej. Za svojej existencie súbor absolvoval množstvo vystúpení na slávnostných podujatiach, festivaloch a tiež benefičných akciách na celom Slovensku ale aj obecných oslavách v obciach regiónu Podunajsko a mestských častiach Bratislavy, kde získal aj niekoľko ocenení. Zúčastnili sa aj vystúpení v zahraničí v Srbsku, Maďarsku, Rakúsku, Chorvátsku a na medzinárodných folklórnych festivaloch v Taliansku, Grécku a Španielsku. Cieľom súboru je detskou hravosťou a tanečnosťou rozvíjať a šíriť krásy slovenských ľudových piesní a tancov.

Folklórny súbor Červené jabĺčko zo Zálesia vznikol minulý rok. Pravidelné tréningy súboru prebiehajú v Harmonickom dome pod vedením bývalých sólistiek SĽUK-u Tatiany Mincovej a Bežky Hrčkovej a dlhoročnej členky súboru Lei Janicovej zo Zálesia.

 

Viac informácií: www.dfscervenejablcko.wbl.sk

 


Záleská maringotkaZáleská Maringotka

Záleská maringotka - kultúrna bunka, multifunkčný a premiestniteľný prvok, ktorý sa dokáže so šarmom tradičných cirkusových karaván stať centrom podujatí v obci, kultúrnym domom na kolesách, ktorý sa ľahkou manipuláciou môže zmeniť z koncertného pódia na divadelné javisko, premietacie plátno kinematografu, výstavný priestor alebo zázemie inej komunitnej akcie. Pred tohtoročnou púťou ju výtvarníci Igor Derevenec a Milan Prekop v rámci happeningu pomaľovali, ešte treba dorobiť osvetlenie a elektrinu.

Tento projekt bol zrealizovaný cez prázdniny roku 2014 vlastnými rukami členov Občianskeho združenia Naše Zálesíčko.

 

Viac informácií: www.nasezalesicko.sk