#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

Obec Zálesie si uvedomuje potrebu rozširovania občianskej infraštruktúry predovšetkým tej školskej. Preto obec vypracovala projekt rozšírenia kapacít materskej školy. Projekt bol predložený na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a úspešne schválený, financovanie je z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Prijímateľ:                    Obec Zálesie

 

Názov projektu:            Materská škola Zálesie – rozšírenie kapacity a dostavba jedálne

 

Výška oprávnených výdavkov:    1 539 896,30 EUR

Výška nenávratného príspevku:  1 462 901,48 EUR

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie kvality života obyvateľov obce, umožniť rodičom detí ľahší prístup k infraštruktúre materských škôl a prispieť k lepšiemu zosúladeniu pracovného a súkromného života.

Špecifickým cieľom projektu je sprístupnenie služieb infraštruktúry materskej školy s cieľom zvýšenia zaškolenosti detí a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky.

 

Aktivity projektu:

Aktivita 1 Výstavba materskej školy

Projekt rieši rozšírenie kapacity materskej školy v Zálesí o 44 detí od 3 do 5 rokov (dostavbou 2-podlažného pavilónu C s dvoma triedami s hygienickým zázemím)a dostavbu jednopodlažného prepojovacieho vstupného traktu s novou jedálňou, čím sa vytvára z viacerých solitérnych objektov (pavilóny A a B) jeden objekt s optimálnymi funkčno – prevádzkovými vzťahmi a ekonomikou prevádzky. V existujúcom pavilóne B projekt dispozičnými úpravami rieši novú prevádzku kuchyne s vybavením a zázemím s priamou nadväznosťou na jedáleň pre 150 stravníkov. V priestoroch pôvodnej kuchyne v pavilóne A je navrhnutá kancelária pre učiteľky a sklady. Časť areálu materskej školy sa ohradí novým plotom.

 

Aktivita 2 Areál materskej školy

Na školskom dvore budú umiestnené nové herné prvky a mobiliár s prvkami inkluzívneho vzdelávania. Osadených bude 7 nových herných zostáv s bezpečnou dopadovou plochou a pieskovisko.

 

Aktivita 3 Materiálno technické vybavenie MŠ

Nové triedy budú v rámci projektu vybavené novými postieľkami, matracmi, stoličkami, stolmi, nábytkovou zostavou a interaktívnou tabuľou s projektorom. V triedach budú tiež potrebné skrine a učiteľský stôl so stoličkou. V šatniach sa umiestnia skrinky s dvierkami na odloženie oblečenia pre deti.

 

Materská škola Zálesie - dostavbaMaterská škola Zálesie - dostavba

Materská škola Zálesie - dostavbaMaterská škola Zálesie - dostavba

Materská škola Zálesie - dostavba