A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Participatívny rozpočet obce Zálesie 2023

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE
DOTÁCIE Z PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU OBCE ZÁLESIE
PRE ROK 2023


Aj v roku 2023 prichádza obec Zálesie s možnosťou participácie svojich občanov na
rozhodovaní o verejnom živote. Formou spolurozhodovania o efektívnom využití časti
finančných prostriedkov - prostredníctvom poskytovania dotácií z participatívneho rozpočtu
(na základe VZN č. 3/2019 a jeho dodatku č. 1/2020 o participatívnom rozpočte) môžu obyvatelia obce Zálesie
podporiť malé komunitné projekty.
Obec Zálesie vyčlenila pre túto časť rozpočtu 5 000,00 EUR, pričom
minimálna výška dotácie na jeden projekt je stanovená na 250,00 EUR a maximálna výška
dotácie na jeden projekt je stanovená na 2 500,00 EUR.

Všetky informácie a dokumenty nájdete nižšie.

 

DOKUMENTY K STIAHNUTIU:

Ako funguje participativny rozpocet obce zalesie 2023_X.pdf (1.2 MB)

Participatívny rozpočet Zálesie 2023_VÝZVA finál.pdf (281.64 kB)

VZN_3_19 Zálesie participat_rozp..pdf (475.84 kB)

dodatok ..... participatívny rozpočet schválený (4).pdf (109.41 kB)

VÝSLEDKY HLASOVANIA_ Participatívny rozpočet

Obec Zálesie v priloženom dokumente zverejňuje výsledky hlasovania Participatívneho rozpočtu obce Zálesie 2022

Výsledky hlasovania Participatívny rozpočet Zálesie 2022.pdf (21.34 kB)

HLASOVANIE za projekty_ Participatívny rozpočet

Projekty :
1. Poďme spolu tráviť čas
2. SCHODY pri železnej lávke na Šúrskom kanáli v Zálesí

Hlasovať sa bude v období 17.06.2022 – 1.7.2022 v čase otváracích/úradných hodín miest na hlasovanie.

Hlasovací lístok - participatívny rozpočet Zálesie 2022


Propagácia projektov je súčasťou príloh.

Do hlasovania obyvateľov obce postúpili projekty, ktoré získali min. 8 bodov od Komisie pre participatívny rozpočet.  Propagácia samotných projektov sa bude zabezpečovať na internetovej stránke obce, na hlasovacích miestach a na vyhradených miestach v zmysle VZN č.1/2019 a jeho dodatku č. 1/2020. O tom, ktoré projekty získajú podporu pre realizáciu rozhodnú hlasovaním domáci obyvatelia Zálesie prostredníctvom hlasovacieho lístka na miestach určených na hlasovanie, ako aj zverejneného na internetovej stránke obce. Hlasovací lístok je súčasťou výzvy a bude k dispozícií aj na miestach určených na hlasovanie t. j.:

1) Obecný úrad (Kultúrny dom 1p. Malinovská 103/54, Zálesie)

2) Kaviareň – Ignáca Gešaja 995, Zálesie

3) Jane Coffee it´s Time – Terchovská 93, Zálesie

4) Potraviny Fipe, Malinovská 103/54, Zálesie

Hlasovať sa bude v období 17.06.2022 – 1.7.2022 v čase otváracích/úradných hodín miest na hlasovanie. Každý víťazný projekt musí získať minimálne 10 hlasov.

Výsledky hlasovania, ako aj zoznam úspešných žiadateľov budú zverejnené na www.obeczalesie.sk . Po ukončení hlasovania a jeho následnom vyhodnotení budú úspešní žiadatelia vyzvaní emailom, poštou na podpis zmluvy.

 

Názov projektu: Poďme spolu tráviť čas

Žiadateľ: Spirituale, o.z.

Autori projektu: Lucia Mešková, Lenka Bene

Stručné zhrnutie projektu:

Vytvorenie bezpečného a príjemného priestoru pre všetkých obyvateľov Zálesia s cieľom budovať komunitu medzi deťmi, mládežou, rodičmi a aj staršou generáciou, cez stretávanie sa na pravidelných stretnutiach pri kvalitných knihách a na večeroch spoločenských hier, v pastoračnej miestnosti pri kostole v Zálesí. Cieľom je aj vybudovanie zbierky kvalitných kníh a encyklopédii pre deti, kníh o rodičovstve a sebarozvoji pre ostatných. Vytvárajme spoločne naše Zálesie a našu miestnu komunitu a spolupatričnosť. Garanciu za projekt dáva jeho organizátor OZ Spirituale, Zálesie. Pre viac informácií a možnosť zapojiť sa, sa nám môžete obrátiť na zodpovedné osoby za tento projekt, ktorými sú: Lucia Mešková, meskova.lucia@gmail.com 0948441313, Lenka Bene, lenka.bu@gmail.com 0907645173

Projekt_zhrnutie_Poďme spolu tráviť čas

 

Názov projektu:SCHODY pri železnej lávke na Šúrskom kanáli

Prečo to chceme: Lebo to vieme zvládnuť a chceme zlepšiť priechodnosť cestičky k lávke. Sme si mohli vyberať, či pôjdeme po schodoch alebo po cestičke... Ako to spravíme: Vo svahu sa vykopú schodové stupne, do ktorých sa umiestnia drevené podvaly. Čo ak potrebujete iné: ZAHLASUJTE ZA NÁS, potykáme si s lopatou a prehodíme zopár myšlienok, ďalšia môže byť Vaša...samozrejme myšlienka ☺

Schody pri železnej lávke na Šúrskom kanáli

 

Participatívny rozpočet obce Zálesie 2022

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE
DOTÁCIE Z PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU OBCE ZÁLESIE
PRE ROK 2022


V roku 2022 prichádza obec Zálesie s možnosťou participácie svojich občanov na
rozhodovaní o verejnom živote. Formou spolurozhodovania o efektívnom využití časti
finančných prostriedkov - prostredníctvom poskytovania dotácií z participatívneho rozpočtu
(na základe VZN č. 3/2019 a jeho dodatku č. 1/2020 o participatívnom rozpočte) môžu obyvatelia obce Zálesie
podporiť malé komunitné projekty.
Obec Zálesie vyčlenila pre túto časť rozpočtu 5 000,00 EUR, pričom
minimálna výška dotácie na jeden projekt je stanovená na 250,00 EUR a maximálna výška
dotácie na jeden projekt je stanovená na 2 500,00 EUR.

Všetky informácie a dokumenty nájdete nižšie.

 

DOKUMENTY K STIAHNUTIU:

Ako funguje participativny rozpocet obce zalesie 2022.pdf (589.42 kB)

Participatívny rozpočet Zálesie 2022_VÝZVA FINÁLNA.pdf (281.9 kB)

VZN_3_19 Zálesie participat_rozp..pdf (475.84 kB)

dodatok ..... participatívny rozpočet schválený (4).pdf (109.41 kB)