#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Kostol v Zálesí

 

kostolNový rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice v strede obce bol postavený po dvoch rokoch a konsekrovaný 27. decembra 2014. Do jeho výstavby sa nedeľné bohoslužby slávili v provizórnych podmienkach sály Kultúrneho domu v Zálesí. 

Rýchlemu vybudovaniu kostola v Zálesí (od septembra 2013 do decembra 2014) predchádzalo dlhé obdobie čakania, od vzniku obce v roku 1923. Základný kameň bol požehnaný pápežom Jánom Pavlom II. v roku 1990. Nebolo to nečinné čakanie: za výstavbu Božieho domu sa modlili celé generácie žijúce v Zálesí. Modlitebné úsilie sa zvýšilo asi rok pred začatím výstavby, kedy si štafetu služby modlitebných týždňov odovzdávali rodiny spolu so symbolickým putovaním sošky Panny Márie. Pamätajúc na posolstvo Žalmu 127 "Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú..." sa za postavenie kostola teda modlilo veľa ľudí.

Súbežne s prípravou a výstavbou hmotnej stavby sa rozvíjalo spoločenstvo cirkvi: spontánne sa sformovali laické tímy zamerané na služby: organizátori, lektori čítajúci Božie slovo, miništranti, modlitebné skupiny, vznikol spevácky zbor. Malo to slušnú gradáciu. Hektické, ale nezabudnuteľné bolo dokončovanie a zariaďovanie kostola a po jeho vybudovaní to ešte nabralo na dynamike. Dnes je do rôznych služieb aktívne zapojených niekoľko desiatok dobrovoľníkov. Svätá omša ako miesto stretávania sa s Pánom a dobrovoľná služba blížnym formujú živé spoločenstvo cirkvi, s ľuďmi takými, akí sú: raz veselými, inokedy zádumčivými, jednými, čo cítia povolanie do služby čítania, inými, čo radi pripravujú rôzne podujatia v kostole, ale aj mimo neho.

Sme radi, že aj keď je nový kostol naozaj nádherným architektonickým dielom, je v prvom rade živým priestorom. Popri hlavnom určení, na liturgické slávenia, sa v ňom a v Pastoračnom centre, ktoré je jeho súčasťou, konajú aj iné náboženské a kultúrno-spoločenské podujatia, napr. koncert sakrálneho spevu, celodenné čítanie Biblie, pravidelné stretnutia spoločenstva Modlitby Matiek a podujatia občianskeho združenia Spirituale. 

Nový kostol priniesol do Zálesia oživenie: oživenie duchovna v obci, v rodinách, medziľudských vzťahoch a spoločenského a kultúrneho života. Ukázala sa sila modlitby, viery a spoločenstva. 

 

Oznamy o bohoslužobnom poriadku a o plánovaných podujatiach: www.fara.ivanka.sk

Odporúčané linky: www.mojabiblia.sk

Posviacka kostola Zálesie: fotogaléria