#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Predĺženie lehoty

prerokovania návrhu ZMENY 04/2016 Územného plánu obce Zálesie

 

Verejná vyhláška - predĺženie lehoty

 

 

 

Návrh Zmeny a doplnky č. 4/2016 k Územnému plánu obce Zálesie

 

vyhlaska zmeny 42016.jpg (405.79 kB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie Textová záväzná a smerná časť.pdf (387.8 kB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie Vymedzenie.pdf (2.06 MB)

 

Zmena 04 2016 ÚPN obce Zálesie Návrh

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 2A N.pdf (1.13 MB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 2B N.pdf (1.14 MB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 3A N.pdf (1.28 MB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 3B N.pdf (1.19 MB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 4A N.pdf (978.76 kB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 4B N.pdf (962.16 kB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 5A N.pdf (1.06 MB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 5B N.pdf (994.26 kB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 6A N.pdf (786.74 kB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 6B N.pdf (744.36 kB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 7A N.pdf (1004.94 kB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 7B N.pdf (940.57 kB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 8A N.pdf (1.15 MB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 8B N.pdf (1.05 MB)

 

Zmena 04 2016 ÚPN obce Zálesie Návrh Náložky

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 2A NN.pdf (438.48 kB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 2B NN.pdf (519.6 kB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 3A NN.pdf (377.52 kB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 3B NN.pdf (441.66 kB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 4A NN.pdf (368.25 kB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 4B NN.pdf (439.78 kB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 5A NN.pdf (337.89 kB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 5B NN.pdf (413.57 kB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 6A NN.pdf (332.23 kB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 6B NN.pdf (377.94 kB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 7A NN.pdf (404.35 kB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 7B NN.pdf (498.02 kB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 8A NN.pdf (404.17 kB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 8B NN.pdf (444.78 kB)

 

Zmena 04 2016 ÚPN obce Zálesie Stav

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 2A S.pdf (1.37 MB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 2B S.pdf (1.29 MB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 3A S.pdf (1.33 MB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 3B S.pdf (1.22 MB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 4A S.pdf (1.02 MB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 4B S.pdf (994.46 kB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 5A S.pdf (1.14 MB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 5B S.pdf (1.01 MB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 6A S.pdf (911.28 kB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 6B S.pdf (854.3 kB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 7A S.pdf (1.06 MB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 7B S.pdf (960.39 kB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 8A S.pdf (1.2 MB)

Zmena 04 2016 ÚPN O Zálesie 8B S.pdf (1.11 MB)

 

 

 

upÚzemný plán obce Zálesie

schválený obecným zastupiteľstvom, uznesením číslo 77/12/2008

VZN 9/2008 zo dňa 02.12.2008

ÚPN obce Zálesie Text

26.01.2009

ÚPN obce Zálesie Záväzná časť

 

ÚPN obce Zálesie Širšie vzťahy

 

ÚPN obce Zálesie Komplexný výkres usporiadania

 

ÚPN obce Zálesie Ochrana prírody a tvorba krajiny

 

ÚPN obce Zálesie Dopravné vybavenie

 

ÚPN obce Zálesie Technické vybavenie

 

ÚPN obce Zálesie Poľnohospodárska pôda

 

ÚPN obce Zálesie Schéma verejnoprávnych stavieb

 

ÚPN obce Zálesie Regulácie

 

 

up1Zmeny a doplnky č. 1/2011

schválené obecným zastupiteľstvom, uznesením číslo 71/12/12

VZN č. 3/2012 zo dňa 11. 12. 2012

US_Zalesie_Pri_jazere_II_Verejna_vyhlaska-ZaD_01-11
US_Zalesie_Pri_jazere_II_Oznámenie_o_prerokovaniZadanie 1-2011 + Rozdelovnik
Zalesie_ZaD_zmeny_a_doplnky_1-2011_Text

Zalesie_Zadanie_1-2011_Vykres_1-sirsie_vztahy

Zalesie_Zadanie_1-2011_Vykres_2-komplexny

Zalesie_Zadanie_1-2011_Vykres_3-ochrana_prirody

Zalesie_Zadanie_1-2011_Vykres_4-doprava

Zalesie_Zadanie_1-2011_Vykres_5-techn_vybavenie

Zalesie_Zadanie_1-2011_Vykres_6-polnohospodar_poda

Zalesie_Zadanie_1-2011_Vykres_7-VP_stavby

Zalesie_Zadanie_1-2011_Vykres_8-regulativy

 

up2Zmeny a doplnky č. 2/2013

schválené obecným zastupiteľstvom, uznesením číslo 71/12/2013

VZN č. 2/2013 zo dňa 15. 11. 2013

Vyhlásenie záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie zmeny a doplnky č 2

15.11.2013

Oznamenie_o_prerokovani-Zal_ZaD_2-13

01.03.2013

Zmeny-doplnky_C2_zalesie

Zmeny-doplnky_C2_Rozdelovnik

 Zmeny-doplnky_C2_textova_cast

Zmeny-doplnky_C2_1 - širšie vzťahy

Zmeny-doplnky_C2_2 - komplexný výkres

Zmeny-doplnky_C2_3 - ochrana prírody

Zmeny-doplnky_C2_4 - dopravné vybavenie

Zmeny-doplnky_C2_5 - technické vybavenie

Zmeny-doplnky_C2_6 - použitie pôdy

Zmeny-doplnky_C2_7 - verejnoprospešné stavby

Zmeny-doplnky_C2_8 - výkres regulácie

 

Pôvodný územný plán obce z roku 1996

ÚZEMNÝ PLÁN schválený OZ Zálesie dňa 15.08.1996 číslo 49/96

 


Program rozvoja obce Zálesie

Platný PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE

na obdobie rokov 2008 - 2012

PHSR obce Zálesie

23.05.2008

 


Urbanistické štúdie - schválené

domkyIBV Zálesie, obytná zóna NB1 - lokalita "Domky"

Schválená urbanistická štúdia obytnej zóny - čistopis

UŠ Domky 1. Textová časť text čistopis

14.02.2010

UŠ Domky 1. Vyhodn. pripomienok pripomienky

 

UŠ Domky 1. 3.1 Širšie vzťahy príloha 1

 

UŠ Domky 1. 3.2 Komplexný výkres príloha 2

 

UŠ Domky 1. 3.3 Regulačný výkres príloha 3

 

UŠ Domky 1. 3.4 Doprava príloha 4

 

UŠ Domky 1. 3.5 Siete príloha 5

 

 

kukanaluIBV Zálesie, obytná zóna NB 7 lokalita "Ku kanálu"

Schválená urbanistická štúdia obytnej zóny - čistopis

UŠ IBV Zálesie NB 7 "Ku kanálu" text - čistopis

09.03.2010

UŠ IBV Zálesie NB 7 "Ku kanálu" pripomienky

 

UŠ IBV Zálesie NB 7 "Ku kanálu" komplexný návrh

 

UŠ IBV Zálesie NB 7 "Ku kanálu" dopravné riešenie

 

UŠ IBV Zálesie NB 7 "Ku kanálu" elektro energia

 

UŠ IBV Zálesie NB 7 "Ku kanálu" plynofikácia

 

UŠ IBV Zálesie NB 7 "Ku kanálu" regulácie územia

 

UŠ IBV Zálesie NB 7 "Ku kanálu" PO bezpečnosť

 

 

urusaIBV Zálesie, obytná zóna NB 17 - lokalita "U Rusa"

Schválená urbanistická štúdia obytnej zóny - čistopis

UŠ U Rusa Textová časť čistopis

19.01.2012

UŠ U Rusa Vyhodnotenie pripomienok

UŠ U Rusa Hranice-pozemkov

UŠ U Rusa Komplexné-riešenie

UŠ U Rusa Koordinačný výkres siete, komunikácie -alt.01

UŠ U Rusa Regulačný-výkres

UŠ U Rusa Širšie-vzťahy


jagerna1jagerna2IBV Zálesie, obytná zóna NB a NC - lokalita "Jágerňa I." a "Jágerňa II."

Schválená urbanistická štúdia obytnej zóny - čistopis

Lokalita Jágerňa I.

19.01.2012

US Zalesie Jagerna I Text Cistopis

UŠ Jágerňa I - vyhodnotenie

US Zalesie Jagerna I Vykres 1 Cistopis

US Zalesie Jagerna I Vykres 2 Cistopis

US Zalesie Jagerna I Vykres 3 Cistopis

US Zalesie Jagerna I Vykres 4 Cistopis

US Zalesie Jagerna I Vykres 5A Cistopis

US Návrh riešenia - výkres 5b

US Zalesie Jagerna I Vykres 6 Cistopis

Lokalita Jágerňa II.

US Zalesie Jagerna II Text Cistopis

UŠ Jágerňa II - vyhodnotenie

US Zalesie Jagerna II Vykres 1 Cistopis

US Zalesie Jagerna II Vykres 2 Cistopis

US Zalesie Jagerna II Vykres 3 Cistopis

US Zalesie Jagerna II Vykres 4 Cistopis

US Zalesie Jagerna II Vykres 5A Cistopis

US Zalesie Jagerna II Vykres 5B Cistopis

US Zalesie Jagerna II Vykres 6 Cistopis


prijazere2IBV Zálesie, obytná zóna NB19 - lokalita "Pri jazere II."

Schválená urbanistická štúdia obytnej zóny - čistopis

US_Zalesie_Pri_jazere_II_Verejna_vyhlaska-ZaD_01-11

15.11.2011

US_Zalesie_Pri_jazere_II_Oznámenie_o_prerokovaniZadanie 1-2011 + Rozdelovnik

US_Zalesie_Pri_jazere_II_Text

Zalesie_ZaD_zmeny_a_doplnky_1-2011_Text

US_Zalesie_Pri_jazere_II_Vykres_1_sirsie_vztahy

US_Zalesie_Pri_jazere_II_Vykres_2_komplexny

US_Zalesie_Pri_jazere_II_Vykres_3_regulacny

US_Zalesie_Pri_jazere_II_Vykres_4_doprava

US_Zalesie_Pri_jazere_II_Vykres_5A_voda-kanal

US_Zalesie_Pri_jazere_II_Vykres_5B_energetika

US_Zalesie_Pri_jazere_II_Vykres_6_navrh_parcelacie

 

nb14IBV Zálesie, obytná zóna NB 14 - I etapa

Schválená urbanistická štúdia obytnej zóny - čistopis

UŠ IBV Zálesie NB 14 vyhláška

29.10.2010

UŠ IBV Zálesie NB 14 text uš

 

UŠ IBV Zálesie NB 14 prerokovanie

 

UŠ IBV Zálesie NB 14 širšie vzťahy

 

UŠ IBV Zálesie NB 14 regulačný list

 

UŠ IBV Zálesie NB 14 dopravné riešenie

 

UŠ IBV Zálesie NB 14 komplexný návrh

 

UŠ IBV Zálesie NB 14 voda a kanalizácia