A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obecné zastupiteľstvo


Obecné zastupiteľstvo - samospráva obce

Obecné zastupiteľstvo zvolené vo voľbách 29. októbra 2022 v súlade so zákonom č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Slávnostný sľub starostky obce a poslancov sa konal dňa 28.11. 2022.
 

Starostka  
  • Bc. Martina Dobrovodská 
starosta@obeczalesie.sk
  • zástupca starostu
 
   
Poslanci  
  • p. Mgr. Miroslav Antol

miroslav.antol37@gmail.com

  • p. Lenka Astalošová
lenka@astalos.sk
  • p. Martin Kotvas
martinkotvas@gmail.com
  • p. Peter Milko
ppmilko@gmail.com
  • p. Michal Páleník
misinopalenik@gmail.com
  • p. Zuzana Vallová
zuva88@gmail.com
   
   
   
Komisia
finančná a rozpočtová
Komisia
výstavby, dopravy a územného plánovania
   
Predseda: p. Martin Kotvas Predseda: p. Michal Páleník
Členovia komisie: Členovia komisie:
   
   
   
   
   
   
   
   
Komisia
na ochranu verejného poriadku,  životného prostredia a sociálnych vecí

Komisia

Komisia kultúry

   
Predseda: p. Lenka Astalošová Predseda: p. Zuzana Vallová
Členovia komisie: Členovia komisie:

 

 
   
   
   
   
   
   
   
Komisia
školstva, mládeže a športu
Komisia
 
   
Predseda: p. Mgr. Miroslav Antol Predseda: 
Členovia komisie: Členovia komisie:
   
   
   
   
   
   
   
   

Komisia

 

 

   
Predseda:   

Členovia komisie:

 

   
   
   
   
Kontrolór JUDr. Michaela Biháryová