A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obecné zastupiteľstvo


Obecné zastupiteľstvo - samospráva obce

Obecné zastupiteľstvo zvolené vo voľbách 15. novembra 2014 v súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. Slávnostný sľub starostu obce a poslancov sa konal dňa 27. 11. 2014.
 

Starosta  
starosta@obeczalesie.sk
 • Ing. Ivan Beneš  -
  zástupca starostu
ivbe@ivankanet.sk
   
Poslanci  
 • Ing. Ivan Beneš
ivbe@ivankanet.sk 
 • Ing. Tomáš Biskupič
biskupic.tomas@gmail.com 
 • Milan Brincko
milan.brincko@gmail.com
 • Bc. Martina Dobrovodská
dobrovodskamartina@gmail.com
 • Ing. Štefan Horovský
horovsky@sra.sk
 • Ing. arch. Martin Prokopovič
prokopovic@typovedomy.eu
 • Ján Slivka
slivkajan38@gmail.com
   
   
Komisia
finančná a plánovacia
Komisia
výstavby, životného prostredia a dopravy
   
Predseda: Bc. Martina Dobrovodská Predseda: Ing. arch. Peter Derevenec
Členovia komisie: Členovia komisie:
 • Ing. Ivan Beneš
 • Ing. Tomáš Biskupič
 • Ing. Zuzana Červenková
 • Ing. Marián Perger
 • Ján Slivka
 • Ing. arch. Martin Prokopovič
 
 • Ing. Ivan Beneš
 
 • PhDr. Pavel Páleník
 
 • Dušan Pokrývka
 
 • Ing. Michal Šlachta
 
 • Ing. Libor Červenka
 
 • Martin Faktor
 
 • Roman Radčenko
   
Komisia
verejného poriadku a sociálnych vecí
Komisia
na ochranu verejného záujmu
   
Predseda: Predseda: JUDr. Alexander Vika
Členovia komisie: Členovia komisie:
 • Ingrid Múčková
 • Bc. Martina Dobrovodská
 • Ing. Tomáš Biskupič
 • Ing. Ivan Beneš
 • Božena Ručeková
 
   
Komisia
kultúry a školstva
Komisia
športová
   
Predseda: Ingrid Múčková Predseda: Marek Pecucha
Členovia komisie: Členovia komisie:
 • Ing. Zuzana Červenková
 • Peter Milko
 • Ing. Tomáš Biskupič
 • Ing. Stanislav Zajaček ml.
 • Ing. Stanislav Zajaček ml.
 • Ing. Michal Šlachta
 • Marek Múčka
 • Ing. Marián Perger
 • Ing. Ingrid Kolenová
 • Dušan Pokrývka
 • Marcela Plazáková
 •  Robert Vojtek
 • Bc. Martina Dobrovodská
 • Andrej Klimo
 • Monika Vašková
 
 • Nikola Žišková
 
   
Kontrolór  
 • Ing. Andrea Fülopová