#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obecné zastupiteľstvo


Obecné zastupiteľstvo - samospráva obce

Obecné zastupiteľstvo zvolené vo voľbách 29. októbra 2022 v súlade so zákonom č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Slávnostný sľub starostky obce a poslancov sa konal dňa 28.11. 2022.
 

Starostka  
  • Bc. Martina Dobrovodská 
starosta@obeczalesie.sk

Zástupca starostu

  • Peter Milko

 

zastupca.starostu@obeczalesie.sk

   
Poslanci  
  • p. Mgr. Miroslav Antol

miroslav.antol37@gmail.com

  • p. Lenka Astalošová
lenka@astalos.sk
  • p. Martin Kotvas
martinkotvas@gmail.com
  • p. Peter Milko
zastupca.starostu@obeczalesie.sk
  • p. Michal Páleník
misinopalenik@gmail.com
  • p. Zuzana Vallová
zuva88@gmail.com
  • p. RNDr. Viliam Páleník PhD.
ekonvpal@savba.sk
   
   
Komisia
finančná a rozpočtová
Komisia
výstavby, dopravy a územného plánovania
   
Predseda: p. Lenka Astalošová Predseda: p. Michal Páleník

Členovia komisie:

 

Členovia komisie:
Ján Masár Andrej Klimo
Miroslav Antol Jozef Meško
Barbora Takáčová Tomáš Letenay
Ľuboš Harmata Martin Kotvas
Viliam Páleník Marek Massay
Soňa Vallová Viliam Páleník
   
   
Komisia
na ochranu verejného poriadku,  životného prostredia a sociálnych vecí

Komisia

Komisia kultúry

   
Predseda: p. Peter Milko Predseda: p. Zuzana Vallová
Členovia komisie: Členovia komisie:

 

 
Alexandra Reichbauerová Lenka Astalošová
Ľubica Sámelová Lucia Benkovská
Stanislav Zajaček  ml Lucia Mešková
Lucia Benkovská Alexandra Reichbauerová
Alena Kotvasová Milena Schurger Krištof

Peter Korčuška

 

Peter Farkaš                 

 

 
Komisia
školstva, mládeže a športu
Komisia
Komisia pre legislatívu a digitalizáciu
   
Predseda: p. Mgr. Miroslav Antol Predseda:  p. RNDr. Viliam Páleník PhD. 
Členovia komisie: Členovia komisie:
   
Patrik Vaško Ľuboslav Badač
Marián Meško Peter Turčák
Iveta Pitáková Peter Milko
Anita Massayová Jozef Meško
Milan Schurger Martin Kotvas
  Peter Varga 
   

Komisia

na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného činiteľa

 

   
Predseda: p.Lenka Astalošová  

Členovia komisie:

 

   
Peter Milko  
Zuzana Vallová  

RNDr. Viliam Páleník PhD.

 

 
Kontrolór JUDr. Michaela Biháryová