A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obecné zastupiteľstvo


Obecné zastupiteľstvo - samospráva obce

Obecné zastupiteľstvo zvolené vo voľbách 10. novembra 2018 v súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. Slávnostný sľub starostu obce a poslancov sa konal dňa 5. 12. 2018.
 

Starosta  
 
  • Bc. Martina Dobrovodská -
    zástupca starostu
 
   
Poslanci  
  • Bc. Martina Dobrovodská
dobrovodskamartina@gmail.com
  • Andrej Klimo
klimo.a@gmail.com
  • Peter Milko
ppmilko@gmail.com
  • RNDr. Viliam Páleník PhD
viliam@palenik.sk
  • Ing. Marián Sollár
maros.sollar@gmail.com
  • Ing. Michal Šlachta
michi.slachta@gmail.com
  • Ing. Patrik Vaško
patrikv@seznam.cz
   
   
Komisia
finančná, dotačná a rozpočtová
Komisia
výstavby, dopravy a ÚP
   
Predseda: Dobrovodská Martina Predseda: Andrej Klimo
Členovia komisie: Členovia komisie:
Vaško Patrik Peter Milko
Páleník Viliam Patrik Vaško
Šlachta Michal Šlachta Michal
Masár Ján Marián Sollár
Zemanová Mária Viliam Páleník
Takáčová Barbora Martina Dobrovodská
Cibira Michal  
   
Komisia
na ochranu verejného poriadku,  životného prostredia a sociálnych vecí

Komisia

administratívno legislatívna

   
Predseda: Milko Peter Predseda: Páleník Viliam
Členovia komisie: Členovia komisie:

Zajaček Stanislav ml.

Astalošová Lenka
Klimová Viera Sollár Maroš
Bažányi Juraj Šlachta Michal
Ručeková Božena Farkaš Peter
Selecká Silvia Dobrovodská Martina
Kocmundová Martina Pokrívková Emília
   
   
Komisia
kultúry, informovanosti občanov a digitalizácie
Komisia
školstva, mládeže a športu
   
Predseda: Sollár Marián Predseda: Vaško Patrik
Členovia komisie: Členovia komisie:
Žišková Nikola Pecucha Marek
Meško Andrej Dobrovodská Martina
Kotvasová Alena Antol Miroslav
Múčková Ingrid Pitáková Iveta
Zemanová Mária Korčuška Peter
Hanová Darina Cinege Tibor
Kocmundová Martina  
   

Komisia

na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného činiteľa

 

   
Predseda: Páleník Viliam  

Členovia komisie:

 

Dobrovodská Martina  
Milko Peter  
   
   
Kontrolór JUDr. Michaela Biháryová