A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obecné zastupiteľstvo


Obecné zastupiteľstvo - samospráva obce

Obecné zastupiteľstvo zvolené vo voľbách 10. novembra 2018 v súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. Slávnostný sľub starostu obce a poslancov sa konal dňa 5. 12. 2018.
 

Starosta  
 
  • Bc. Martina Dobrovodská -
    zástupca starostu
 
   
Poslanci  
  • Bc. Martina Dobrovodská
dobrovodskamartina@gmail.com
  • Andrej Klimo
klimo.a@gmail.com
  • Peter Milko
ppmilko@gmail.com
  • RNDr. Viliam Páleník PhD
viliam@palenik.sk
  • Ing. Marián Sollár
maros.sollar@gmail.com
  • Ing. Michal Šlachta
michi.slachta@gmail.com
  • Ing. Patrik Vaško
patrikv@seznam.cz
   
   
Komisia
finančná, dotačná a rozpočtová
Komisia
výstavby, dopravy a ÚP
   
Predseda: Dobrovodská Martina Predseda: Derevenec Peter
Členovia komisie: Členovia komisie:
Vaško Patrik Klimo Andrej
Páleník Viliam Černý Vladimír
Šlachta Michal Šlachta Michal
Masár Ján Boča Marian
Zemanová Mária Páleník Pavel
Takáčová Barbora Pokrývka Dušan
Cibira Michal  
   
Komisia
na ochranu verejného poriadku,  životného prostredia a sociálnych vecí

Komisia

administratívno legislatívna

   
Predseda: Milko Peter Predseda: Páleník Viliam
Členovia komisie: Členovia komisie:

Zajaček Stanislav ml.

Šípoš Ján
Danihel Tomáš Sollár Maroš
Klimová Viera Šlachta Michal
Ručeková Božena Farkaš Peter
Žišková Nikola Dobrovodská Martina
Bažányi Juraj  
Faktor Martin  
   
Komisia
kultúry, informovanosti občanov a digitalizácie
Komisia
školstva, mládeže a športu
   
Predseda: Sollár Marián Predseda: Vaško Patrik
Členovia komisie: Členovia komisie:
Žišková Nikola Pecucha Marek
Meško Andrej Dobrovodská Martina
Kotvasová Alena Antol Miroslav
Múčková Ingrid Pitáková Iveta
Zemanová Mária Korčuška Peter
Hanová Darina Cinege Tibor
Kocmundová Martina  
   

Komisia

na prípravu projektu na riešenie výstavby ZŠ

Komisia

na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného činiteľa

   
Predseda: Klimo Andrej Predseda: Páleník Viliam

Členovia komisie:

Členovia komisie:

Páleník Viliam Dobrovodská Martina
Derevenec Peter Milko Peter
Dobrovodská Martina  
Milko Peter  
Meško Marián  
   
Kontrolór JUDr. Michaela Biháryová