A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Materiály k 29. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie 

Vznik DHZO- Odôvodnenie DHZO 18.5.2022 (002).pdf (173.55 kB)

                       POŽIARNY PORIADOK OBCE Zálesie (003).pdf (232.28 kB)

                       ZRIAĎOVACIA LISTINA DHZO Zálesie.pdf (110.19 kB)

Nájomná zmluva DHZ- Nájomná zmluva DHZ 18.5.2022 -final.pdf (222.1 kB)

                                         nájom hasičská zbrojnica - odôvodnenie. uznesenie _ final.pdf (111.51 kB)

Návrh programovej štruktúry- Programová štruktúra_2022.pdf (157.83 kB)

 

Materiály k 28. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie 

p. Kontrolórka-

Správa o kontrolnej činnosti za 1. štvrťrok 2022.pdf (101.63 kB)

Správa o výsledku kontroly zverejňovania za II.polrok 2021.pdf (189.83 kB)

Správa z kontroly na základe bodu B písm. a) uznesenia č. 436_03_2022 .pdf (250.83 kB)

Plnenie uznesení k 25042022.pdf (89.48 MB)

Návrh na začatie prác ku kúpe pozemku-návrh na začatie prác ku kúpe pozemku pod školu (003).pdf (107.84 kB).

PHSR-Schválenie predĺženia platnosti PHRSR obce (001).pdf (93.26 kB)

ATLETIKO- Dodatok č. 2 atletiko final.pdf (562.61 kB)

                  - Ziadost obec 2022_final.pdf (235.14 kB)

Materiály k 27. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie 

ŠK ATLETIKO-Ziadost obec 2022_final.pdf (235.14 kB)

ŠK ATLETIKO-Dodatok č. 2 atletiko final_final.pdf (562.61 kB)

Darovacia zmluva Zemanová, Podmanický _ GDPR.pdf (132.71 kB)

Dôvodová správa k DZ Zemanová Podmanický.pdf (68.53 kB)GP, LV_ GDPR.pdf (547.61 kB)

Osobitý zreteľ prenajať majetok Hasičská zbrojnica 

ZÁMER -osobitý zreteľ _ prenájom hasičská zbrojnica (173.13 kB)

nájomná zmluva hasičská zbrojnica 

nájomná zmluva DHZ (201.69 kB)

Plnenie uznesení k 03032022_.xlsm (47.05 kB)

Správa o výsledku kontroly Korzo.pdf (246.24 kB)

Správa o kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií obce Zálesie za I.polrok 2021 .pdf (163.75 kB)

Správa o kontrolnej činnosti za 4. štvrťrok 2021.pdf (110.75 kB)

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021.pdf (112.17 kB)

AGRO MALINOVO- Obec Zálesie NZ FINAL_ GDPR.pdf (187.52 kB)

AGRO MALINOVO- Príloha Zálesie 1.pdf (195.45 kB)

Žiadosť o dlhodobý prenájom nehnuteľnosti.pdf (2.33 MB)

Návrh rozpočtu 2022_Obec Zálesie.pdf (503.8 kB)

Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022.pdf (144.11 kB)

Rozpočet_plnenie 4Q.pdf (265.84 kB)