A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Materiály k 32. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie

Pozvánka na 32 OZ.pdf (172.15 kB)

Nájomná zmluva k priestoru potravín- dôvodová správa.pdf (175.76 kB)

Zmluva o nájme potraviny MARCUS final.pdf (188.98 kB)

 

Materiály k 31. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie

POZVÁNKA na 31. OZ FINAL.pdf (182.1 kB)

 

VZN o organizácii miestneho referenda final (2).pdf (183.38 kB)

 

PLNENIE ROZPOČTU 1.Q a 2.Q

Rozpočet_plnenie 1Q 2022.pdf (264.69 kB)

Rozpočet_plnenie 2Q 2022.pdf (262.08 kB)

 

Rozpočtové opatrenie 022022.pdf (469.32 kB)

 

Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu 2021_final.pdf (230.75 kB)

 

Záverečný účet Obec Zálesie 2021.pdf (617.19 kB)

 

Návrh kontroly na II. polrok 2022_ final.pdf (105.3 kB)

 

Plnenie uznesení k 22072022 final.xlsm (56.41 kB)

 

Správa o výsledku kontroly vybavania sťažností a petícií za II. polrok 2021_final.pdf (181.42 kB)

 

POSKYTOVANIE DOTÁCIE NA ŽIAKA NA ČIASTOČNÚ UHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ 

Poskytovanie dotácie na žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v Školskom klube detí.pdf (146.15 kB)

 

DAROVACIA ZMLUVA p. UHER-

darovaia zmluva Uher J..pdf (96.87 kB)

Dôvodová správa k darovacej zmluve PRODOM STAV, J. Uher_FINAL_.pdf (77.34 kB)

 

DAROVACIA ZMLUVA p. POKRIVKOVA- 

darovacia zluva p.Pokrivkova.pdf (90.51 kB)

Dôvodová správa k darovacej zmluve E. Pokrívková_final.pdf (64.88 kB)

   

DAROVACIA ZMLUVA  Ing. ADAMCOVA- 

darovacia zmluva Ing.Adamcova.pdf (90.65 kB)

Dôvodová správa k darovacej zmluve Ľ. Adamcová_final.pdf (64.47 kB)

 

DAROVACIA ZMLUVA PRODOM-STAV spol. s.r.o.- 

darovacia zmluva PRODOMSTAV.pdf (99.14 kB)

Dôvodová správa k darovacej zmluve PRODOM STAV, J. Uher_FINAL.pdf (77.34 kB)

 

OZNZ-

Dôvodová správa ZoSVS Obec - OZNZ.pdf (170.8 kB)

Návrh zmluvy o správe a vzájomnej spolupráci (230.22 kB)

Príloha č.1- Povolenie k zmluve Korzo  

Príloha č. 2 - KEC Korzo.pdf (789.9 kB)

Príloha č. 3 - Prevádzkový poriadok KEC .pdf (74.67 kB)       

Žiadosť o prejednanie Návrhu Zmluvy na 31. zasadnutí OU Zálesie_.pdf (165.53 kB)

Žiadosť o udelenie súhlasu OZNZ- Stanovisko.pdf (77.12 kB)

Schválený zámer OZNZ zo dňa 24.2.2021.pdf (109.61 kB)

 

 

CYKLOTRASA- 

Zalesie_uznesenie cyklo 6.2022_POO final.pdf (138.73 kB) 

Plán obnovy Cyklotrasa Zálesie - Ivanka pri Dunaji- vyjadrenie starostu obce Ivanka pi Dunaji.pdf (118.33 kB)

          

POZEMOK NA ZŠ- 

01_ZALESIE-SPRAVA_01.pdf (396.07 kB)

1. návrh kúpnej zmluvy pozemok škola Zálesie - bianco.pdf (164.53 kB)

Dôvodová správa ku kúpe pozemku na ZŠ_.pdf (101.17 kB)

Finančná analýza_pozemok_ZŠ Zálesie.pdf (388.75 kB)

mapa z UP.pdf (267.78 kB)

situacnyvykres osadenia ZS.pdf (197.63 kB)

upi pozemok 12263 reg.E.pdf (90.22 kB)

vyjadrenieriesitela kup.pdf (58.2 kB)

Zalesie_SITUACIA_03-Layout1 (2)_ _.pdf (19.02 MB)         

 

BALÍKOBOX-   

ZÁMER osobitý zreteľ _ balíkoboxy- FINAL_.pdf (229.53 kB)    

Zmluva_Z-box_ZMOS .pdf (215.4 kB)

 

LED OSVETLENIE

Dôvodová správa LED OSVETLENIE.pdf (65.51 kB)


Materiály k 30. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie

Pozvánka 30. OZ_ ONLINE.pdf (148.44 kB)

Záverečný účet Obec Zálesie 2021

Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu 2021_final

Materiály k 29. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie 

Pozvánka 29. OZ- POZVÁNKA na 29. OZ.pdf (127.92 kB)

Vznik DHZO- Odôvodnenie DHZO 18.5.2022 (002).pdf (173.55 kB)

                       POŽIARNY PORIADOK OBCE Zálesie (003).pdf (232.28 kB)

                       ZRIAĎOVACIA LISTINA DHZO Zálesie.pdf (110.19 kB)

Nájomná zmluva DHZ- Nájomná zmluva DHZ FINAL.pdf (225.56 kB)

                                         nájom hasičská zbrojnica - odôvodnenie. uznesenie _ final.pdf (111.51 kB)

Návrh programovej štruktúry- Programová štruktúra_2022-final.pdf (154.56 kB)

Rozšírenie kapacity MŠ a dostavba jedálne - rozšírenie kapacity MŠ a dostavba jedálne

Návrh rozpočtového opatrenia- Rozpočtové opatrenie 012022.pdf (499.24 kB)

Určenie volebných obvodov a počet poslancov- počet poslancov v volebnom období 2022- 2026.pdf (124.71 kB)

Cyklotrasa Malinovo- Zálesie- Most pri Bratislave- UZNESENIE ...._5_2022_finál.pdf (267.79 kB)

 

 

Materiály k 28. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie 

p. Kontrolórka-

Správa o kontrolnej činnosti za 1. štvrťrok 2022.pdf (101.63 kB)

Správa o výsledku kontroly zverejňovania za II.polrok 2021.pdf (189.83 kB)

Správa z kontroly na základe bodu B písm. a) uznesenia č. 436_03_2022 .pdf (250.83 kB)

Kontrola plnenia uznesení 28. OZ.pdf (1.24 MB)

Návrh na začatie prác ku kúpe pozemku-návrh na začatie prác ku kúpe pozemku pod školu (003).pdf (107.84 kB).

PHSR-Schválenie predĺženia platnosti PHRSR obce (001).pdf (93.26 kB)

ATLETIKO- Dodatok č. 2 atletiko final.pdf (562.61 kB)

                  - Ziadost obec 2022_final.pdf (235.14 kB)

Materiály k 27. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie 

ŠK ATLETIKO-Ziadost obec 2022_final.pdf (235.14 kB)

ŠK ATLETIKO-Dodatok č. 2 atletiko final_final.pdf (562.61 kB)

Darovacia zmluva Zemanová, Podmanický _ GDPR.pdf (132.71 kB)

Dôvodová správa k DZ Zemanová Podmanický.pdf (68.53 kB)GP, LV_ GDPR.pdf (547.61 kB)

Osobitý zreteľ prenajať majetok Hasičská zbrojnica 

ZÁMER -osobitý zreteľ _ prenájom hasičská zbrojnica (173.13 kB)

nájomná zmluva hasičská zbrojnica 

nájomná zmluva DHZ (201.69 kB)

Plnenie uznesení k 03032022_.xlsm (47.05 kB)

Správa o výsledku kontroly Korzo.pdf (246.24 kB)

Správa o kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií obce Zálesie za I.polrok 2021 .pdf (163.75 kB)

Správa o kontrolnej činnosti za 4. štvrťrok 2021.pdf (110.75 kB)

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021.pdf (112.17 kB)

AGRO MALINOVO- Obec Zálesie NZ FINAL_ GDPR.pdf (187.52 kB)

AGRO MALINOVO- Príloha Zálesie 1.pdf (195.45 kB)

Žiadosť o dlhodobý prenájom nehnuteľnosti.pdf (2.33 MB)

Návrh rozpočtu 2022_Obec Zálesie.pdf (503.8 kB)

Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022.pdf (144.11 kB)

Rozpočet_plnenie 4Q.pdf (265.84 kB)