A picture

Navigácia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 157
TÝŽDEŇ: 1018
CELKOM: 606435

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Recyklačné znaky  pre triedený odpad 

recyklacne znaky

 

Vývoz Biologicky rozložiteľného odpadu Zálesie pre rok 2019

V obci Zálesie začína vývoz Biologicky rozložiteľného odpadu pre rok 2019    - 19. marca 2019 a trvá do konca novembra 2019 v intervaloch každý párny utorok.  Nádoba na BRO odpad musí byť vonku  v daný deň pred šietou hodinou .

 

Zberný dvor

Otváracie hodiny zberného dvora - platné do 27.10.2019   

PONDELOK 14:00 - 18:00
STREDA 14:00 - 18:00
SOBOTA 10:00 - 18:00

Otváracie hodiny zberného dvora - platné  od 28.10.2019  do odvolania  : Zimný čas   

 

PONDELOK 14:00 - 17:00
STREDA 14:00 - 17:00
SOBOTA 10:00 - 17:00

 


Harmonogram vývozu plastov a papiera na rok 2019 - vždy v piatok

11. január 26. júl
8. február 23. august
8. marec 20. september
5. apríl 18. október
3. máj a 31. máj 15. november
28. jún 13. december

Medzi plasty patrí:

  • čisté a stlačené PET fľaše
  • PE - HD a PP fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, tekutých mydiel a pod.
  • LE - LD čistá fólia (igelitové tašky, fólie z pracích práškov, stavebné fólie, strečové fólie)

Medzi papier patrí:

  • noviny, časopisy, knihy, zošity
  • kancelársky a baliaci papier
  • reklamné letáky
  • kartóny

POZOR! VKM - Tetrapaky - obaly označené ako C/PAP 84 - sa od 1.1.2018 odovzdávajú v samostatnom vreci (nemiešajú sa s plastami)

 

Plánovací kalendár vrecového vývozu papier a plasty na rok 2019

 


Vývoz komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že spoločnosť AVE SK, s.r.o. bude vyvážať komunálny odpad v obci Zálesie vždy vo štvrtok v čase od 06.00 hodiny ráno do 22.00 hod. Nádoba musí byť vyložená pred 06.00 hod a zostáva vonku až do jej vyvezenia, a to aj v prípade, že sa tak nestane v daný vývozný deň. Nevyvezenú nádobu treba nahlásiť na obecný úrad na tel. čísle: 02/45 946 243. 

Pre poplatníkov, ktorí za vývoz komunálneho odpadu pre rok 2019 uhradili poplatok za dvojtýždňový cyklus platí vývoz KO v každom nepárnom týždni príslušného roka.

Poplatky na vývoz komunálneho odpadu na rok 2019 sa zvýšili o 10% oproti roku 2018.

Aktuálne poplatky za vývoz komunálneho odpadu v roku 2019: poplatok je potrebné uhradiť do 28.02.2019.

objem v litroch                       frekvencia výška poplatku
110/120 52 x (týždenný)          94€
110/120 26 x (dvojtýždenný) 47€
240 52 x (týždenný)          188€
240 26 x (dvojtýždenný) 94€
1100 52 x (týždenný)          858€
1100 26 x (dvojtýždenný) 429€

Informácie o poplatkoch za komunálny odpad nájdete na podstránke Ako vybaviť/Poplatky.

 


Separovanie odpadu v obci Zálesie

Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. Povinnosť separovať komunálne odpady vyplýva zo zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Od roku 2006 musia obce povinne separovať zelený odpad. Od roku 2010 vznikla povinnosť separovať zložky komunálneho odpadu: papier, sklo, plasty, kovové obaly. Pri separovanom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje za odpad, ale za druhotnú surovinu, ktorú možno recyklovať - opäť použiť na výrobu nových úžitkových predmetov na spotrebu. Odvoz a spracovanie vytriedeného odpadu je niekoľkokrát lacnejšie ako uloženie odpadu na skládke.

Elektroodpad

Oznamujeme občanom, že drobné elektrozariadenia, akými sú: kalkulačky, klávesnice, kamery, MP3 prehrávače, varné kanvice, fény, fotoaparáty, telefóny, DVD prehrávače s maximálnym rozmerom 27cm x 28cm je možné odovzdávať na zbernom dvore Zálesie počas otváracích hodín .
Na zber akumulátorov a batérií slúži E - box umiestnený na Obecnom úrade Zálesie. Do E - boxu nepatria: úsporné žiarovky, žiarivky, osvetľovacie zriadenia.


https://www.menejodpadu.sk/starostovia-pri-nakupe-komposterov-nezabudajte-na-stiepkovac/

Manual_separovany_odpad_Zalesie

VKM - tetrapaky 

VKM


Prieskum biologicko rozložiteľného odpadu

Obec Zálesie vykonala v termíne od 4.9.2017 do 30.9.2017 prieskum spôsobu likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Zálesie.

Výsledky prieskumu si môžete prečítať tu: výsledky prieskumu

 

V oblasti separácie odpadov a biologicky rozložiteľného odpadu bola obec Zálesie úspešná v rámci projektu „Obec Zálesie chce byť zodpovednejšia voči životnému prostrediu“.

Viac informácií o tomto projekte sa dozviete na podstránke Projekty/Kompostovanie.

 


OSVETA - Zmluvná spoločnosť - ELEKOS  , organizácia zodpovedná výrobcovi informuje pripojeným letákom občanov o nakladaní s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci . tu ku stiahnutiu


 

Potvrdenie o percentuálnom podiele vytriedených zložiek komunálnych odpadov za rok 2018