A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Koronavírus a nakladanie s odpadom

Koronavírus a nakladanie s odpadom

 

Vývoz Biologicky rozložiteľného odpadu Zálesie pre rok 2020

 

Harmonogram vývozu BRO           obec Zálesie 2020
   
deň Dátum
utorok 3.3.2020
utorok 17.3.2020
utorok 31.3.2020
utorok 14.4.2020
utorok 28.4.2020
utorok 12.5.2020
utorok 26.5.2020
utorok 9.6.2020
utorok 23.6.2020
utorok 7.7.2020
utorok 21.7.2020
utorok 4.8.2020
utorok 18.8.2020
utorok 1.9.2020
utorok 15.9.2020
utorok 29.9.2020
utorok 13.10.2020
utorok 27.10.2020
utorok 10.11.2020
utorok 24.11.2020

 

 

Zberný dvor

Prevádzková doba:

 

Marec - Október

Pondelok

14:00 hod. - 18:00 hod. 

Streda

14:00 hod. - 18:00 hod. 

Sobota

10:00 hod. - 18:00 hod.

 

November - Február

Sobota

10:00 hod. - 15:00 hod.

 

Prevádzkový poriadok zberného miesta Zálesie

Zoznam odoberaných odpadov na zbernom mieste Zálesie


 

Harmonogram vývozu plastov a papiera na rok 2020 - vždy v piatok

10. január 24. júl
7. február 21. august
6. marec 18. september
3. apríl 16. október
1. máj a 29. máj 13. november
26. jún 11. december

Medzi plasty patrí:

  • čisté a stlačené PET fľaše
  • PE - HD a PP fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, tekutých mydiel a pod.
  • LE - LD čistá fólia (igelitové tašky, fólie z pracích práškov, stavebné fólie, strečové fólie)

Medzi papier patrí:

  • noviny, časopisy, knihy, zošity
  • kancelársky a baliaci papier
  • reklamné letáky
  • kartóny

ZMENA na rok 2020: Do vriec s plastami sa môžu separovať OBALY z kovov a tetrapakov.


Obaly z kovov: patrí sem - plechovky, konzervy, opakované uzávery pohárov, vrchnáky z fliaš.
Papier :

 

kalendár_vrecovýzber_2020.pdf (123.21 kB)

Plánovací kalendár_Zálesie_2020_plasty+papier.pdf (170.15 kB)


Vývoz komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že spoločnosť AVE SK, s.r.o. bude vyvážať komunálny odpad v obci Zálesie vždy vo štvrtok v čase od 06.00 hodiny ráno do 22.00 hod. Nádoba musí byť vyložená pred 06.00 hod a zostáva vonku až do jej vyvezenia, a to aj v prípade, že sa tak nestane v daný vývozný deň. Nevyvezenú nádobu treba nahlásiť na obecný úrad na tel. čísle: 02/ 52 62 38 42, alebo emaillom na selecka@obeczalesie.sk

Pre poplatníkov, ktorí za vývoz komunálneho odpadu pre rok 2020 uhradili poplatok za dvojtýždňový cyklus platí vývoz KO v každom nepárnom týždni príslušného roka.

Aktuálne poplatky za vývoz komunálneho odpadu v roku 2020: poplatok sa uhrádza  od 1. februára  do 29.februára 2020.

objem v litroch                       frekvencia výška poplatku
110/120 52 x (týždenný)          104€
110/120 26 x (dvojtýždenný)   52€
240 52 x (týždenný)          208€
240 26 x (dvojtýždenný) 104€
1100 52 x (týždenný)          960€
1100 26 x (dvojtýždenný) 480€

úhradu za komunálny odpad je možne vykonať aj bankovým prevodom v OTP Banka Slovensko : na číslo účtu :

SK11 5200 0000 0000 0147 1445, kód banky: 5200, variabilný symbol: 0020, do poznámky je potrebné uviesť meno poplatníka, inak sa platba nedá identifikovať. Pri úhrade prevodom je potrebné doniesť na obecný úrad ( k prevzatiu nálepky na nádobu ) výpis platby.

 

 


Separovanie odpadu v obci Zálesie

Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. Povinnosť separovať komunálne odpady vyplýva zo zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Od roku 2006 musia obce povinne separovať zelený odpad. Od roku 2010 vznikla povinnosť separovať zložky komunálneho odpadu: papier, sklo, plasty, kovové obaly. Pri separovanom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje za odpad, ale za druhotnú surovinu, ktorú možno recyklovať - opäť použiť na výrobu nových úžitkových predmetov na spotrebu. Odvoz a spracovanie vytriedeného odpadu je niekoľkokrát lacnejšie ako uloženie odpadu na skládke.
 

pravidla triedenia.pdf (118.01 kB)

https://www.menejodpadu.sk/starostovia-pri-nakupe-komposterov-nezabudajte-na-stiepkovac/

Certifikát 2019_separovaný odpad

Stlacajme_odpad_plagat_A3.pdf (1016.76 kB)

 

Recyklačné znaky  pre triedený odpad 

recyklacne znaky

 

 

 

VKM - tetrapaky 

VKM

 

Sklo 

Triedením skla šetríme prírodné zdroje.pdf (130.05 kB)


Prieskum biologicko rozložiteľného odpadu

Obec Zálesie vykonala v termíne od 4.9.2017 do 30.9.2017 prieskum spôsobu likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Zálesie.

Výsledky prieskumu si môžete prečítať tu: výsledky prieskumu

 

V oblasti separácie odpadov a biologicky rozložiteľného odpadu bola obec Zálesie úspešná v rámci projektu „Obec Zálesie chce byť zodpovednejšia voči životnému prostrediu“.

Viac informácií o tomto projekte sa dozviete na podstránke Projekty/Kompostovanie.


 

Potvrdenie o percentuálnom podiele vytriedených zložiek komunálnych odpadov za rok 2018

Potvrdenie o percentuálnom podiele vytriedených zložiek komunálnych odpadov za rok 2019