A picture

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všetky ceny sú vrátane  DPH

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.06.2022

Nájomná zmluva administratívna budova súpisné číslo 123 LV č.340

Nájomná zmluva administratívna budova súpisné čísl

Neuvedené

Dobrovoľný hasičský zbor Zálesie

Obec Zálesie

16.06.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena splašková kanalizácia obec Zálesie

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Ing. Marián Podmanický

Obec Zálesie

16.06.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena splašková kanalizácia obec Zálesie

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Štefan Dzianik

Obec Zálesie

16.06.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena splašková kanalizácia obec Zálesie

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Ing. František Dzianik, PhD.

Obec Zálesie

16.06.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena splašková kanalizácia obec Zálesie

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Jozef Letenay

Obec Zálesie

16.06.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena splašková kanalizácia obec Zálesie

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Ing. Ľubica Horovská

Obec Zálesie

16.06.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena splašková kanalizácia obec Zálesie

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Tibor Jančula

Obec Zálesie

16.06.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena splašková kanalizácia obec Zálesie

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Ing. Slavomír Podmanický

Obec Zálesie

16.06.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena splašková kanalizácia obec Zálesie

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Rudolf Suchý

Obec Zálesie

16.06.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena splašková kanalizácia obec Zálesie

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku -Prievoz

Obec Zálesie

16.06.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena splašková kanalizácia obec Zálesie

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Ivanka pri Dunaji, Obec Zálesie

Obec Zálesie

16.06.2022

Zmluva o vzájomných právach a povinnostiach prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií

Zmluva o vzájomných právach a povinnostiach prevád

Neuvedené

PRODOM-STAV spol. s.r.o.

Obec Zálesie

17.05.2022

Dodatok č.2 k dohode o užívaní nehnuteľného majetku zo dňa 12.10.2017 - financovanie OZ ŠK Atletiko Zálesie

Dodatok č.2 k dohode o užívaní nehnuteľného majetk

12 000,00 EUR suma každý rok počas platnosti dohody

ŠK Sokol Gešajov , OZ ŠK Atletiko Zálesie

Obec Zálesie

17.05.2022

Darovacia zmluva : pozemky

Darovacia zmluva : pozemky

Neuvedené

Tatiana Zemanová, Ján Podmanický

Obec Zálesie

12.05.2022

Dohoda o postúpení práv a povinností dielo "Splašková kanalizácia"

Dohoda o postúpení práv a povinností dielo "Splašk

Neuvedené

PRO - Inžiniering, s.r.o.

Obec Zálesie

11.05.2022

Zmluva o zriadení vecných bremien ZSDIS, FarmaFresh obec

Zmluva o zriadení vecných bremien ZSDIS, FarmaFres

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Zálesie

09.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT/2022/0054

Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT/2022/0054

15 000,00 EUR

Bratislavský samosprávny kraj

Obec Zálesie

03.05.2022

Zmluva č.1422001 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na rok 2022

Zmluva č.1422001 o poskytnutí dotácie z prostriedk

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR.

Obec Zálesie

26.04.2022

Zmluva o elektronickej identite č. ESC0000008616

Zmluva o elektronickej identite č. ESC0000008616

3,00 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Obec Zálesie

26.04.2022

Dodatok č. 1 /2022 k nájomnej zmluve č. 290/2016

Dodatok č. 1 /2022 k nájomnej zmluve č. 290/2016

33,10 EUR

Podmanická Viera

Obec Zálesie

26.04.2022

Dodatok č.1 /2022 k nájomnej zmluve číslo 289/2016

Dodatok č.1 /2022 k nájomnej zmluve číslo 289/201

16,50 EUR

Podmanická Viera

Obec Zálesie

25.04.2022

Dodatok č.1 /2022 k nájomnej zmluve číslo 198/2008

Dodatok č.1 /2022 k nájomnej zmluve číslo 198/200

33,10 EUR

Kasáková Katarína

Obec Zálesie

25.04.2022

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve číslo 121/2005

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve číslo 121/2005

16,50 EUR

Kasáková Katarína

Obec Zálesie

21.04.2022

Zmluva o poskytovaní fin. príspevku _odkázanosť fyz.osoby

Zmluva o poskytovaní fin. príspevku _odkázanosť fy

Neuvedené

RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.

Obec Zálesie

11.04.2022

Výpoveď hromadnej licenčnej zmluvy SOZA EXT_001/2010

Výpoveď hromadnej licenčnej zmluvy SOZA EXT_001/20

Neuvedené

SOZA

Obec Zálesie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: