#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 43
posledná

Oznam správcu dane z nehnuteľnosti  1

Oznam správcu dane z nehnuteľnosti

Obecný úrad ako správca dane z nehnuteľnosti upozorňuje daňovníkov uvedených v priloženom súbore , ktorí si neprevzali Rozhodnutie dane z nehnuteľnosti na rok 2017 pri osobnom doručovaní priamo v obci a následne si ho neprevzali v odbernej lehote na pošte v Ivanke pri Dunaji aby si ho prevzali osobne na obecnom úrade Zálesie najneskôr do 14.07.2017. Po tomto termíne bude rozhodnutie považované za doručené a správca dane uplatní zákon 71/1967 z.z. o správnom konaní a Zákon č.563/2009 Z.Z. o správe daní. celý text

ostatné | 7. 7. 2017 | Autor:
Otváracie hodiny Pošty v Ivanka pri Dunaji počas letných mesiacov júl - august 1

Otváracie hodiny Pošty v Ivanke pri Dunaji počas letných mesiacov júl - august

Pošta Ivanka pri Dunaji oznamuje, že počas letných mesiacov júl - august bude poskytovať služby v čase:
Pondelok 7,30 - 12,00 hod. 13,00 - 17,00 hod.
Utorok 7,30 - 12,00 hod. 13,00 - 17,00 hod.
Streda 7,30 - 12,00 hod. 13,00 - 19,00 hod.
Štvrtok 7,30 - 12,00 hod. 13,00 - 17,00 hod.
Piatok 7,30 - 12,00 hod. 13,00 - 17,00 hod.
Pošta ďakuje za pochopenie.

celý text

ostatné | 4. 7. 2017 | Autor:
Vyhlásenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku o Čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Vyhlásenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku o Čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre všetky miesta na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Pezinok a Senec a to dňom 26. júna 2017 od 14.00 hod až do odvolania.
Bližšie informácie v prílohe. celý text

ostatné | 27. 6. 2017 | Autor:
16. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zálesie - 29. jún 2017 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Zálesí. 1

16. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zálesie - 29. jún 2017 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Zálesí.

Oznamujeme, že 16. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zálesie sa uskutoční dňa 29. júna 2017 o 18.0 hod. v Kultúrnom dome v Zálesí.
Program rokovania je k nahliadnutiu v priloženej pozvánke. celý text

ostatné | 26. 6. 2017 | Autor:
Hasičská súťaž 2017

Hasičský deň v Zálesí 2017

V sobotu 24.6.2017 sa uskutočnila hasičská súťaž s bohatým programom pre deti. celý text

ostatné | 25. 6. 2017 | Autor: admin
Upozornenie Slovenského hydrometeorologického ústavu  . výstraha pre okres Senec - vysoké teploty 1

Upozornenie Slovenského hydrometeorologického ústavu . výstraha pre okres Senec - vysoké teploty

SHMU vydal na 20.6.2017 aj pre okres Senec výstrahu II. stupňa – vysoké teploty. Trvanie javu od 16:00 do 17:30 hod. zároveň bude naďalej platiť výstraha I. stupňa.
Bližšie info v prílohe.
celý text

ostatné | 21. 6. 2017 | Autor:
Klientske centrum v Senci bude dňa 29.6.2017 t.j. štvrtok z technických príčin zatvorené 1

Klientske centrum v Senci bude dňa 29.6.2017 t.j. štvrtok z technických príčin zatvorené

Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad v Senci, na Hurbanovej ul. č. 21 oznamujeme verejnosti, že Klientske centrum v Senci bude dňa 29.6.2017 t.j. štvrtok z technických príčin zatvorené.
Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 21. 6. 2017 | Autor:
Erb obce Zálesie

Zberný dvor v sobotu 24.6.2017 - ZATVORENÝ

Obecný úrad Zálesie oznamuje poplatníkom , že Zberný dvor Zálesie bude dňa 24.6.2017 z technických príčin ZATVORENÝ. Prosíme poplatníkov, aby tento oznam rešpektovali a odpad nenechávali pred bránou ( vchodom ) zberného dvora ). Ďakujeme. celý text

ostatné | 19. 6. 2017 | Autor:
Nedajme ohňu šancu - Upozornenie OR Hasičského a záchranného zboru v Pezinku 1

Nedajme ohňu šancu - Upozornenie OR Hasičského a záchranného zboru v Pezinku

Upozornenie na zvýšené riziko vzniku požiarov v letnom období - upozornenie hasičského a záchranného zboru - článok v prílohe celý text

ostatné | 14. 6. 2017 | Autor:
Pozvánka na cyklistickú akciu - Gesajov Cup 1

Pozvánka na cyklistickú akciu - Gesajov Cup 2017

Pozvánka na cyklistickú akciu, ktorá sa uskutoční dňa 18.6.2017 t.j. nedeľa o 15.00 hod v Zálesí na Lesnej ulici pod Orechom - bližšie informácie a propozície sú v prílohe celý text

ostatné | 14. 6. 2017 | Autor:
Zmena úradných hodín pre spoločný stavebný úrad  1

Zmena úradných hodín pre spoločný stavebný úrad

Obecný úrad Zálesie upozorňuje občanov , že spoločný stavebný úrad Ivanka pri Dunaji - Zálesie mení svoje úradne hodiny pre Zálesie nasledovne .
Každý štvrtok od 7:30 do 12:00 počnúc dňom 08.06.2017. celý text

ostatné | 8. 6. 2017 | Autor:
Odomykanie Dunaja 2017 1

Odomykanie Dunaja 2017

V sobotu 3.6.2017 sme "odomkli" Malý Dunaj. Na vodu sa dostalo až neuveriteľných 140 malých a veľkých vodákov, a to nielen zo Zálesia, ale aj z okolitých obcí. celý text

ostatné | 5. 6. 2017 | Autor:
Obecný úrad v Zálesí bude dňa 1.6.2017 t.j. štvrtok zatvorený 1

Obecný úrad v Zálesí bude dňa 1.6.2017 t.j. štvrtok zatvorený

Oznamujeme občanom, že dňa 1.6.2017 t.j. štvrtok bude Obecný úrad v Zálesí z dôvodu školenia zamestnancov zatvorený.
Ďakujeme za pochopenie.

Ing.J.Meško, starosta obce celý text

ostatné | 31. 5. 2017 | Autor:
Očkovanie psov 1.6.2017 1

Očkovanie psov 1.6.2017

Obecný úrad Zálesie oznamuje občanom , že dňa 01.06.2017 - štvrtok bude veterinárny lekár MVDr. Barančok vykonávať očkovanie psov v obci Zálesie .
Miesto – za potravinami FIPE – priestor bývalých stavebnín
Čas – od 15:00 do 18:00
Cena vakcinácie :
Besnota : 10 eur
Kompletná vakcinácia :15 eur
K očkovaniu je potrebné si priniesť aj očkovací preukaz psa.
celý text

ostatné | 29. 5. 2017 | Autor:
Deň detí

Pozvánka na Deň detí v Zálesí sobota 3. júna 2017

Milí spoluobčania , Milé deti ,
ŠK Sokol Gešajov Vás srdečne pozýva na Deň detí v Zálesí v sobotu 3.júna 2017.
Pestrý program je uvedený na priloženom plagáte .
Tešíme sa na Vás. celý text

ostatné | 26. 5. 2017 | Autor:
Pozvánka  na Zálesku zábavu - podporme škôlkárov 1

Pozvánka na Zálesku zábavu - podporme škôlkárov

Starosta obce a priatelia škôlky Vás srdečne pozývajú na 7. ročník Záleskej zábavy - podporme škôlkárov . 26.05.2017.
Voľné lístky v stále v predaji . Príďte podporiť škôlkárov a zabaviť sa.
Pozri priložený plagát. celý text

ostatné | 18. 5. 2017 | Autor:
Zaradenie lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území európskeho významu 1

Zaradenie lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území európskeho významu

Ministerstvo životného prostredia SR pozýva na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území európskeho významu s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou. Prerokovanie sa uskutoční dňa 18.5.2017 v zasadacej miestnosti Okresného úradu Dunajská streda. Bližšie informácie sú v prílohe tohto oznamu celý text

ostatné | 2. 5. 2017 | Autor:
Potraviny FIPE na Malinovskej ulici v Zálesí oznamuje občanom 1

Potraviny FIPE na Malinovskej ulici v Zálesí oznamuje občanom

Predajňa potravín FIPE na Malinovskej ulici v Zálesí oznamuje občanom, že v dňoch 1.5. až 3.5.2017 (vrátane) bude predajňa z dôvodu maľovania zatvorená.
Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 27. 4. 2017 | Autor:
Oprava komunikácie na Terchovskej ulice - upozornenie pre obyvateľov 1

Oprava komunikácie na Terchovskej ulici - upozornenie pre obyvateľov

Z dôvodu opravy komunikácie na Terchovskej ulici, ktorá sa má uskutočniť v dňoch 9. až 12. mája 2017 Vás žiadame o uvoľnenie uličného priestoru v tomto období. celý text

ostatné | 25. 4. 2017 | Autor:
Vývoz komunálneho odpadu obec Zálesie  1

Vývoz komunálneho odpadu obec Zálesie

Obecný úrad Zálesie upozorňuje všetkých poplatníkov komunálneho odpadu, aby dodržiavali stanovený čas pre vývoz nádob s komunálnym odpadom . Vývozný deň začína 06:00 a končí 22:00.
Z uvedeného dôvodu je potrebné mať nádobu viditeľne vyloženú pred 06:00 hod. vývozného dňa. Poplatníci sa NESMÚ spoliehať na neskorší čas vývozu aj v prípade ,že je im tak nádoba už dlhšiu dobu vyvážaná. V zbernej spoločnosti sa osádky auta menia . Trasa vývozu nie je pevne stanovená . Každá osádka má svoj systém . Uvedené časy sa v stanovených dňoch týkajú aj vrecového zberu . Časy sú zdôraznené v podrobnom rozpise (príručke) pre všetky druhy odpadov v obci . Príručka bola distribuovaná do každej domácnosti v priebehu mesiaca február a je zverejnená aj na webovom sídle obce www.obeczalesie.sk v časti odpadové hospodárstvo. celý text

ostatné | 20. 4. 2017 | Autor:
Spojená škola v Ivanke pri Dunaji srdečne  pozýva na Jarnú cenu Spojenej školy 1

Spojená škola v Ivanke pri Dunaji srdečne pozýva na Jarnú cenu Spojenej školy

Jarná cena Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji - bližšie info v letáku celý text

ostatné | 19. 4. 2017 | Autor:
Pozvánka Deň sv. Floriána 1

Pozvánka Deň sv. Floriána

Pri príležitosti 70. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Zálesí Vás hasiči srdečne pozývajú na Deň sv. Floriána, ktorý sa bude konať v sobotu 6.5.2017 od 15:00 na hasičskej zbrojnici v Zálesí.

Pripravené budú súťaže pre deti v záchranárskej tématike, naučia Vás správne podať prvú pomoc, nebudú chýbať autá záchrannej a hasičskej služby a odhalia sochu sv. Floriána.
Hasiči a hasičky sa tešia na Vašu účasť.
celý text

ostatné | 19. 4. 2017 | Autor:
info Slovak telekom

Slovak Telekom informuje občanov o modernizácii telekomunikačnej siete v obci Zálesie

Vážení občania,
Slovak Telekom a.s. ako investor líniovej stavby, má v pláne v tomto roku v našej obci realizovať modernizáciu telekomunikačnej siete (rekonštrukciu existujúcich rozvodov a budovanie nových moderných optických sietí).
Plánovaná hlavná trasa pripravovanej optickej siete bude zväčša vedená vo verejne prístupnej časti – medzi cestnou komunikáciou a predzáhradkou, resp. domom. V rámci výkopových prác bude možné umiestniť na fasádu domu, alebo na oplotenie plastový svetlo šedý rozvádzač OUK s rozmermi cca (šírka 15 x výška 20 x hĺbka 10cm) 1,0-1,2m. Umiestnenie OUK na Váš dom prípadne na plot umožňuje jednoduchšie zriadenie služby/prípojky, prípadne pri predaji nehnuteľnosti zvyšuje jej hodnotu. Tlačivo súhlasu Vám bude prostredníctvom zhotoviteľa doručené pri osobnej návšteve.
V prípade, že sa rozhodnete udeliť nesúhlas s umiestnením na fasádu alebo oplotenie, bude OUK umiestnená na verejnom pozemku na kovovom stĺpiku vo výške 1,2 m v blízkosti hranice dvoch súkromných pozemkov v počte 1 OUK pre dva domy/pozemky.
O termíne realizácie budú dotknutí vlastníci upovedomení prostredníctvom zhotoviteľa (realizátora) stavby 15 dní vopred formou oznamu.
Bližšie informácie sú v prílohe.
celý text

ostatné | 13. 4. 2017 | Autor:
Štatistické zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT) 1

Štatistické zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)

Štatistický úrad SR v súlade s projektov Európskej únie realizuje v roku 2017 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov. Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň znalosti a zručnosti obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.
Naša obec bola vybratá do tohto zisťovania, ktoré sa uskutoční od 2. apríla do 31. mája 2017.
V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky získané informácie a názory budú slúžiť výlučne pre potreby štátnej štatistiky.
Bližšie informácie v prílohe.
celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor:
zápis žiakov do 1. ročníka

Zápis žiakov do 1. ročníka - oznam riaditeľky ZŠ M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Riaditeľka Základnej školy M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční dňa 21. apríla 2017 (piatok) od 13.00 do 20.00 hod. v priestoroch ZŠ.
Bližšie informácie v prílohe. celý text

ostatné | 10. 4. 2017 | Autor:
Atletiko Zálesie  1

Atletiko Zálesie

ŠK ATLETIKO ZÁLESIE
Športový klub Atletiko Zálesie je občianskym združením, ktorého cieľom je napomáhať rozvoju športu v obci Zálesie. Združenie vytvára podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti a to v oblasti akejkoľvek športovej činnosti organizovaním športových a spoločenských podujatí, ktoré prispievajú k získavaniu pohybových i telesných zručností ako aj teoretických vedomostí napomáhajúcich k upevňovaniu fyzického i duševného zdravia. Osobou zodpovednou za činnosť klubu je Marek Pecucha.
V rámci prvého ročníka otvárame futbalovú MINI PRÍPRAVKU - deti vo veku 4-6 rokov a PRÍPRAVKU - deti vo veku 7-9 rokov.Prvý futbalový tréning nášho novovzniknutého športového klubu ŠK ATLETIKO ZÁLESIE sa uskutoční v utorok 11. apríla 2017 o 17:00 na ihrisku v Zálesí.
Zakladajúci členovia: Marek Pecucha, Andrej Klimo, Stanislav Zajaček, Peter Milko, Robert Vojtek, PatrikVaško
Viac informácii na FB stránke: https://www.facebook.com/atletiko.zalesie/

celý text

ostatné | 10. 4. 2017 | Autor:
Pozvánka na 15. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Pozvánka na 15. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 15. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Zálesie, ktoré sa uskutoční dňa 10. apríla 2017 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Zálesí. Program zasadnutia je v prílohe. celý text

ostatné | 6. 4. 2017 | Autor:
Ivanska Veľká noc s Maticou - pozvánka  1

Ivanska Veľká noc s Maticou - pozvánka

Príďte si pripomenúť a vyskúšať tradičné veľkonočné zvyky - 8.4.2017 od 13.00 do 16.00 - Informačné centrum-Námestie sv. Rozálie v Ivanke pri Dunaji.
Bližšie informácie v priloženom letáku. celý text

ostatné | 6. 4. 2017 | Autor:
Ivanskí záhradkári pozývajú svojich členov a priaznivcov na stretnutie záhradkárov 1

Ivanskí záhradkári pozývajú svojich členov a priaznivcov na stretnutie záhradkárov

Milí záhradkári,
občianske združenie Ivanskí záhradkári pozýva svojich členov a priaznivcov na stretnutie záhradkárov, ktoré sa uskutoční v utorok 11. apríla 2017 o 18:30 hod. v Matičnom dome v Ivanke pri Dunaji, prednášať sa bude na tému "Zeleň a verejný priestor je vizitkou každej obce" - smutno veselá úvaha nad súčasným stavom, Ing. Zoltán Balko, predseda Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu.

celý text

ostatné | 6. 4. 2017 | Autor:
Akadémia ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši informuje 1

Akadémia ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši informuje

V prílohe je informácia Akadémie ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši pre tých občanov našej obce, ktorí si podali prihlášku na štúdium na uvedenej akadémii. celý text

ostatné | 28. 3. 2017 | Autor:
prvá
z 43
posledná