#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 45
posledná

#

Aktivity DHZ Zálesie v roku 2018

Dobrovoľný hasičský zbor Zálesie aj v roku 2018 chystá pre obyvateľov obce množstvo zaujímavých aktivít a podujatí. celý text

ostatné | 23. 2. 2018 | Autor: admin
Oznam obecného úradu 1

Oznam obecného úradu

Obecný úrad v Zálesí oznamuje, že dôvodu choroby v dňoch 19.2 až 23.2.2018(vrátane):
na oddelení evidencie obyvateľstva a drobných stavieb (p. Čechová) sa neúraduje a
nálepky na smetné nádoby v stránkových dňoch budú vydávané iba do 12.00 hod.
Ďakujeme za pochopenie.
Ing. Jozef Meško, starosta obce celý text

ostatné | 19. 2. 2018 | Autor:
OZNAM Obecného úradu Zálesie 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie

OZNAM
Obecný úrad Zálesie oznamuje občanom , že dňa 14.02.2018 sa nebudú predávať a vydávať nálepky na smetné nádoby v čase od 13:00 do 17:00 z dôvodu ochorenia.
celý text

ostatné | 14. 2. 2018 | Autor:
Naša susedná obec Bernolákovo úspešne bojuje  o detské ihrisko Žihadielko.   1

Naša susedná obec Bernolákovo úspešne bojuje o detské ihrisko Žihadielko.

Naša susedná obec Bernolákovo úspešne bojuje o detské ihrisko Žihadielko.
Aby si udržala šancu na výhru, potrebuje aj Vaše hlasy.
Ihrisko môže slúžiť aj Vašim deťom.
Všetky bližšie informácie o súťaži a hlasovaní, je možné získať na www.zihadielko.sk.
Dôležité je predovšetkým pravidelné denné hlasovanie.
Bernolákovo ďakuje za každý Váš hlas.
celý text

ostatné | 13. 2. 2018 | Autor:
Zvieracie krematórium – Volkan 150 – zámer činnosti v obci Zálesie 1

Zvieracie krematórium – Volkan 150 – zámer činnosti v obci Zálesie

Obec Zálesie ako dotknutá obec obdržala od Okresného úradu v Senci, odbor starostlivosti o životné prostredie úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Zámer činnosti „Zvieracie krematórium – Volkan 150“ , ktorý zámer podala p. Barbora Dobrovodská, Poľná 77, Zálesie.
Oznamujeme, že do tohto zámeru je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Zálesí v stránkových hodinách do 20. februára 2018.
Bližšie informácie v prílohe.
celý text

ostatné | 31. 1. 2018 | Autor:
korzo

KORZO ZÁLESIE - nový projekt našej obce

Milí obyvatelia, rada by som Vás informovala o projekte KORZO ZÁLESIE, ktorý sa týka úpravy nábrežia Malého Dunaja. celý text

ostatné | 29. 1. 2018 | Autor:
Odpoveď na vyhlásenie primátora mesta a starostov obcí  1

Odpoveď na vyhlásenie primátora mesta a starostov obcí

Obec Zálesie zverejňuje odpoveď Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Bratislava na Vyhlásenie primátora mesta a starostov obcí za urýchlené rozšírenie cesty I/61 vedúcej z Bratislavy do Senca na 4-pruhovú komunikáciu zo dňa 20.12.2017 doručenej obci Zálesie dňa 15.1.2018. Bližšie informácie v prílohe. celý text

ostatné | 15. 1. 2018 | Autor:
Petícia za urýchlené rozšírenie cesty 1. triedy I/61 vedúcej z Bratislavy do Senca na 4-pruhovú komunikáciu 1

Petícia za urýchlené rozšírenie cesty 1. triedy I/61 vedúcej z Bratislavy do Senca na 4-pruhovú komunikáciu

Primátor mesta Senec a starostovia obcí Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Veľký Biel a Zálesie žiadame Vládu Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Bratislavský samosprávny kraj a Národnú diaľničnú spoločnosť o urýchlené riešenie neúnosného stavu na ceste 1. triedy I/61 (Stará senecká cesta) vedúcej z Bratislavy do Senca z dôvodov dlhodobého zlyhávania lokálnej regionálnej infraštruktúry a plánovaného územného rozvoja v obciach blízko tejto cesty. Primárne navrhovaným riešením je rozšírenie cesty I/61 na 4-pruhovú komunikáciu a mimoúrovňové križovania. Súčasný stav cesty I/61 je v dopravných špičkách kritický a neúnosný. Realizáciou skapacitnenia cesty I/61 dôjde ku zvýšeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky najmä počas dopravných špičiek, k odľahčeniu dopravy v priľahlých obciach, zlepšeniu dopravnej dostupnosti a lepšej obsluhe tohto územia.
celý text

ostatné | 11. 1. 2018 | Autor:
Výzva a upozornenie Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava pre majiteľov nehnuteľnosti vo veci odstránenia a okliesnenia stromov 1

Výzva a upozornenie Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava pre majiteľov nehnuteľnosti vo veci odstránenia a okliesnenia stromov

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava požiadala obec o zverejnenie Výzvy a upozornenia pre majiteľov nehnuteľnosti vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívanie občanov obce Zálesie. Bližšie informácie v priloženej Výzve a Upozornení celý text

ostatné | 9. 1. 2018 | Autor:
Plánovací kalendár vrecového vývozu papier plasty 2018 1

Plánovací kalendár vrecového vývozu papier plasty 2018 - Harmonogram

Vážení poplatníci, v prílohe je Plánovací kalendár vrecového vývozu papiera a plastov na rok 2018. Termíny budú do domácnosti distribuované v priebehu januára 2018. celý text

ostatné | 22. 12. 2017 | Autor:
Ponuka voľného pracovného miesta s nástupom od 8.1.2018 1

Ponuka voľného pracovného miesta s nástupom od 8.1.2018

Obec Zálesie príjme do trvalého pracovného pomeru upratovačku do Materskej školy v Zálesí s nástupom od 8.1.2018.
Bližšie informácie na tel.č. 0948212030 alebo osobne na Obecnom úrade v Zálesí u p. Sághyovej, personálne oddelenie. celý text

ostatné | 22. 12. 2017 | Autor:
Obecný úrad v Zálesí bude od 27.12.2017 do 3.1.2018 zatvorený 1

Obecný úrad v Zálesí bude od 27.12.2017 do 3.1.2018 zatvorený

Obecný úrad v Zálesí oznamuje, že od 27.12.2017 do 3.1.2018 bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.
Ďakujeme za pochopenie.
Ing.J.Meško, starosta obce celý text

ostatné | 19. 12. 2017 | Autor:
Reštaurácia u Takácsovcov v Zálesí Vás pozýva na tradičnú Vianočnú kapustnicu 1

Reštaurácia u Takácsovcov v Zálesí Vás pozýva na tradičnú Vianočnú kapustnicu

Reštaurácia u Takácsovcov Vás pozýva na tradičnú Vianočnú kapustnicu a iné dobroty - sobota 16.12.2017 od 11.00 hod. Podrobné informácie v prílohe. celý text

ostatné | 15. 12. 2017 | Autor:
POZOR na falošných pracovníkov AVE 1

POZOR na falošných pracovníkov AVE

Vážení Občania ,
na základe upozornenia z AVE SK Odpadové hospodárstvo si Vás dovoľujeme upozorniť na falošných pracovníkov tejto spoločnosti . Prikladáme došlé upozornenie .
Dobrý deň Vážený pán/i Starosta/tka,
Bohužiaľ i tento rok sa nám dostala do uší informácia, ktorá hanobí meno našej spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo a radi by sme sa od nej dištancovali.
Ide opätovne o ľudí, ktorí pod našimi uniformami AVE navštevujú Vaše obce a občanov a žiadajú vianočné dary.
Nakoľko títo ľudia nie sú našimi zamestnancami a nemáme na nich iný dosah ako podať na nich trestné oznámenie za hanobenie mena, poprosím Vás o informáciu pre občanov, aby daným ľuďom neposkytovali žiadne finančné ani iné dary, poprípade oznámili danú skutočnosť na polícii.
Ospravedlňujeme sa za vzniknuté nepríjemnosti a vopred Ďakujeme za pochopenie.

celý text

ostatné | 11. 12. 2017 | Autor:
Pozvánka na 18. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zálesie 1

Pozvánka na 18. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zálesie

Pozvánka na 18. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zálesie, ktoré sa uskutoční 12.12.2017 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Zálesí. Program zasadnutia je v prílohe. celý text

ostatné | 8. 12. 2017 | Autor:
Slovak Lines a.s. informuje - cestovné poriadky 2017/2018 platné od 10.12.2017  1

Slovak Lines a.s. informuje - cestovné poriadky 2017/2018 platné od 10.12.2017

Slovak Lines, a.s.dáva do pozornosti cestovné poriadky prímestských liniek, ktoré prechádzajú našou obcou.
Cestovné poriadky sú v prílohe. celý text

ostatné | 4. 12. 2017 | Autor:
Pozvánka 1

Pozvánka

Ivanskí ochotníci - Naše divadlo Vás pozývajú na komédiu s názvom "OPONA HORE" v režijnom naštudovaní Leny Košickej, ktorá sa uskutoční dňa 16. decembra 2017 v Osvetovej besede v Ivanke pri Dunaji. Bližšie info v letáku. celý text

ostatné | 4. 12. 2017 | Autor:
oznamy občanom pre rok 2018 1

oznamy občanom pre rok 2018

Obecný úrad informuje občanov o termínoch platieb a povinnostiach pri Dani z nehnuteľnosti pre rok 2018. Podrobnosti v priloženom dokumente , ktorý bude distribuovaný aj do každej poštovej schránky v obci. celý text

ostatné | 29. 11. 2017 | Autor:
rozela

Hľadá sa majiteľ papagája - Rozely pestrej

V Ivanke pri Dunaji sa našiel papagáj Rozela pestrá - červenomodrá. Hľadá sa majiteľ. Nedá sa odchytiť cudzím človekom .
Kontakt na pani u ktorej sa zdržuje je 0944 233 042
prípadne volajte na Obecný úrad Zálesie do konca úradných hodín 15:30 , v stredu do 17:00 . celý text

ostatné | 28. 11. 2017 | Autor:
Pozvánka na Katarínsky jarmok  1

Pozvánka na Katarínsky jarmok

Reštaurácia u Takácsovcov Vás pozývajú na Katarínsky jarmok, ktorý sa uskutoční v Reštaurácii u Takácsovcov dňa 25. novembra od 11.00 do 22.00 hod. Bližšie informácie v priloženom letáku celý text

ostatné | 24. 11. 2017 | Autor:
Pozvánka 1

Pozvánka

Vážení seniori,

srdečne Vás pozývame na predvianočné posedenie pri kávičke, na ktorom si pripomenieme Mesiac úcty k starším. Počas stretnutia sa Vám prihovorí starosta obce, ďalej sa predstavia s kultúrnym programom súbor „Viničiar“ z obce Viničné a taktiež bude pripravená prezentácia včelárskych výrobkov spojená s predajom. Bude aj tombola, obdarujme sa (ak prinesieš, aj si odnesieš).

Posedenie sa uskutoční v Dome kultúry v Zálesí dňa 3. decembra 2017 (nedeľa) o 15,00 hod.

Na Vašu účasť sa teší
Starosta obce, výbor Klubu dôchodcov a výbor Červeného Kríža
celý text

ostatné | 24. 11. 2017 | Autor:

Podanie trestného oznámenia Obcou Zálesie

Obec Zálesie oznamuje, že dňa 22.11.2017 podala trestné oznámenie na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Bernolákove ohľadom nalepenia fólie na dopravné značky označujúce začiatok a koniec obce s textami:
VÍTA VÁS OBEC ČIERNE STAVBY a DOVIDENIA V OBCI ČIERNE STAVBY. Bližšie info je v samotnom trestnom oznámení s fotografiami, ktoré tvoria prílohu tohto oznámenia.
Ing. Jozef Meško, starosta obce celý text

ostatné | 22. 11. 2017 | Autor:
Oznam k podpisovaniu nájomných zmlúv na prenájom kompostéra  1

Oznam k podpisovaniu nájomných zmlúv na prenájom kompostéra

Obecný úrad Zálesie informuje občanov k pokynom na podpisovanie nájomných zmlúv na prenájom kompostéra . Pre viac informácií otvorte celú správu.

celý text

ostatné | 7. 11. 2017 | Autor:
Zmena otváracích hodín Tberný dvor Zálesie  1

Zmena otváracích hodín Zberný dvor Zálesie

Obecný úrad Zálesie oznamuje občanom zmenu otváracích hodín: Zberný dvor Zálesie .
Pondelok : od 14:00 do 17:00
Streda : od 14:00 do 17:00
Sobota : od 10:00 do 17:00
PLATNÉ od 08.11.2017 vrátane do 25.03.2018 celý text

ostatné | 7. 11. 2017 | Autor:
Projekt "Obec Zálesie chce byť zodpovednejšia voči životnému prostrediu"  1

Projekt "Obec Zálesie chce byť zodpovednejšia voči životnému prostrediu"

V rámci Projektu "Obec Zálesie chce byť zodpovednejšia voči životnému prostrediu" dotovaný Bratislavským samosprávnym krajom dávame do pozornosti článok, ktorý je zverejnený na stránke spoločnosti JRK Slovensko s.r.o.
https://www.menejodpadu.sk/starostovia-pri-nakupe-komposterov-nezabudajte-na-stiepkovac/
a výsledky prieskumov vykonaných k BRO v obci Zálesie .
Pre odkaz na článok otvorte správu. celý text

ostatné | 23. 10. 2017 | Autor:
Prednáška na tému _ Kompostovanie .  1

Prednáška na tému _ Kompostovanie .

V rámci projektu "Obec Zálesie chce byť zodpovednejšia voči životnému prostrediu" Obecný úrad v spolupráci so spoločnosťou JRK Slovensko s.r.o. pozýva všetkých občanov na prednášku na tému Kompostovanie . Prednáška sa bude konať 26.10.2017 o 17:30 v Kultúrnom dome v Zálesí. Prednáška vás uvedie do problematiky kompostovania , ako a čo kompostovať a získať kvalitný kompost pre svoju či už užitkovú , alebo okrasnú záhradu .
Tešíme sa na vašu účasť.
Ing. Jozef Meško , starosta obce celý text

ostatné | 23. 10. 2017 | Autor:
Hudobno-pohybový kurz

PESNIČKA - hudobno-pohybový kurz pre deti

každú STREDU o 9:30 pre deti 1,5 - 3 roky v Kultúrnom dome celý text

ostatné | 23. 10. 2017 | Autor: admin
Šutrovský bežecký maratón

Šutrovský Bežecký maratón

V sobotu 17. novembra organizuje Telovýchovná jednota Ioan 1209 štafetový beh družstiev v bezprostrednej blízkosti jazera Šutrovka v Ivanke pri Dunaji. celý text

ostatné | 20. 10. 2017 | Autor: admin
Dôležitý oznam  Dnešné zasadnutie 18.10.2017 sa ruší 1

Dôležitý oznam : dnešné zasadnutie 18.10.2017 sa ruší

Z dôvodu neodkladných pracovných povinností niektorých poslancov OZ sa
dnešné 18 . zasadnutie OZ ruší
Dôvodom je , že by OZ nebolo uznášania schopné.
Náhradný termín bude včas oznámený.
V Zálesí 18.10.2017
Ing. Jozef Meško
starosta obce celý text

ostatné | 18. 10. 2017 | Autor:
Pozvánka na 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Pozvánka na 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 18.10.2017 o 19.30 hod. v Kultúrnom dome Zálesie. celý text

ostatné | 16. 10. 2017 | Autor:
prvá
z 45
posledná