#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Klub dôchodcov v Zálesí

Začiatky a vznik

Klub dôchodcov bol založený pred 13 rokmi v roku 2003. Takmer všetci členovia Klubu dôchodcov boli členmi miestnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých (ďalej len „MO SZTP“), ktorá pôsobila v obci 6 rokov (od roku 1997). Zrušenie MO SZTP bolo odhlasované 19. 1. 2003 na výročnej schôdzi. Od založenia klubu sa neustále niečo mení, predovšetkým sa vystriedali členovia výboru, prihlasovali sa  noví členovia a bohužiaľ zúčastňovali sme sa smútočných rozlúčok na miestnom cintoríne s našimi členmi, ktorí nás opúšťali. 

Brhlovce - výlet Klubu dôchodcov

Členovia klubu

V prvých mesiacoch po založení Klub dôchodcov tvorilo 73 členov. Prvými členmi výboru boli pani Božena Ručeková, Helena Czinegová, Alena Korbašová, Mária Glondová, Angela Szlivonová, Olga Gavaldová, Ema Hrušková, Gizela Uríčková a páni Ján Drška, Jozef Dóza, František Bátovský. Za predsedkyňu bola zvolená Božena Ručeková.

Výbor klubu sa stretával nepravidelne (čo pretrváva dodnes), ale vždy podľa potreby. Zasadnutia sa konali v priestoroch hospodárskej budovy v areáli materskej školy neskôr v budove kultúrneho domu v Zálesí.

Od roku 2007 funkciu predsedu do 31.12.2008 zastával Vladimír Fačkovec. Pána Fačkovca vystriedal PhDr. Pavel Páleník, ktorý túto funkciu vykonáva do dnešného dňa. Ďalšími členmi výboru klubu sú: Božena Ručeková, Oľga Gavaldová, Božena Slivková, Alena Korbašová, Ľudmila Repková, Mária Páleníková, Ing. Anna Páleníková, Emília Pokrívková, Jozef Dóza a Miloslav Polačik.  

Činnosť klubu

Klub dôchodcov nemá vlastné priestory, a tak na svoju činnosť využíval a doteraz bezplatne aj využíva priestory obce po dohode s obecným úradom. Činnosť klubu bola od založenia zameraná na kúpeľno-rehabilitačnú činnosť, návštevu divadelných predstavení, organizovanie poznávacích zájazdov, nezabúdame na chorých členov, ani na životné jubileá a pod.

V rámci poznávacích zájazdov, ktoré organizujeme raz ročne, sme navštívili Štúrovo, Ostrihom, slávnosti v Terchovej, Baťov kanál, Skalicu, Bradlo, žrebčín a zámok v Topoľčiankach, knižnicu v Oponiciach, Vizovice, Brhlovce, Jankov Vŕšok, rodný dom Ľudovíta Štúra v Uhrovci a ďalšie zaujímavé miesta na Slovensku a na Morave.

Zatiaľ sa iba dôchodkyne pravidelne raz v týždni stretávajú v kultúrnom dome, aby si zacvičili. Možno časom sa to zmení a prídu si zacvičiť aj muži.Klub dôchodcov Zálesie na výlete

Finančná podpora klubu

Činnosť bola a je financovaná z vlastných prostriedkov členov klubu, avšak väčšina týchto aktivít by sa nedala realizovať bez výdatnej finančnej podpory. Vďaka obecnému úradu môžeme využívať na naše aktivity aj finančné prostriedky z rozpočtu určeného pre sociálnu činnosť. Na podnet klubu je zabezpečený rozvoz obedov občanom odkázaným na takúto sociálnu službu.

Aktivity klubu

Dvakrát ročne pod záštitou Obecného úradu v Zálesí a v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža v Zálesí organizujeme posedenie pri kávičke pri príležitosti Dňa matiek a druhé stretnutie je pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Vystúpenia členiek súboru Mažoretky Royal zo Zálesia, ako aj žiakov zo Základnej umeleckej školy z Ivanky pri Dunaji s kultúrnym programom sa pomaly stali samozrejmosťou na našich stretnutiach. Sme vďační za všetky vystúpenia spomínaných, ale aj nespomenutých súborov, ktoré nám spríjemnili naše posedenia. 

Nie je zanedbateľná ani aktivita časti dôchodcov, ktorí sa rozhodli udržiavať si zdravie a zúčastňujú sa raz až dvakrát ročne týždňového pobytu v kúpeľnom meste Bojnice.       

Klub dôchodcov Zálesie na výleteZáujem o veci verejné

Nie je nám ľahostajné, čo sa deje v obci a jej okolí, a preto sme zorganizovali petičnú akciu za znovuvybudovanie a zachovanie premostenia potoka Biela voda medzi Zálesím a Ivankou pri Dunaji. Problém uvádzaný v petícii riešili obecné úrady oboch obcí. Tešíme sa, že dnes už premostenie existuje a slúži širokej verejnosti. Ďalšou petíciou sme požiadali Obecný úrad v Zálesí o prejednanie možnosti vybudovania cyklochodníka z Malinova do Zálesia, a to z oboch strán premostenia Malého Dunaja. Rovnako nám nie je ľahostajný ani prístup občanov k životnému prostrediu. Mrzia nás komunálnym odpadom znečistené priekopy pri komunikáciach, lesné porasty okolo obce, znečistený Malý Dunaj a pod. Malo by byť samozrejmosťou, že poľovníci a rybári budú ochranármi prírody, opak je pravdou, čo dokazuje množstvo rozhádzaných použitých patrónov a plechoviek od sterilizovanej kukurici pri Malom Dunaji.  

Spolupráca s inými organizáciami

Náš klub má veľmi dobrú spoluprácu s organizáciami dôchodcov z Ivanky pri Dunaji. V prípade voľných miest na rekreáciách, divadelných predstaveniach, návštev kúpalisk organizovaných dôchodcami z Ivanky pri Dunaji, majú aj naši členovi klubu možnosť sa zúčastniť týchto aktivít.

Je len na nás, čo chceme robiť, akú rozmanitú činnosť chceme mať a ako si to zorganizujeme. V prípade, že máte záujem prísť medzi nás, každého radi prijmeme. Tešíme sa na Vás.

Vo fotogalérií nájdete viac fotografií Klubu dôchodcov Zálesie