#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznamy s dlhodobou platnosťou

Typ: ostatné
Erb Oznamy s dlhodobou platnosťou

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu, papiera, plastov, kovov a skla na rok 2014     Harmonogram – vo formáte PDF
 Harmonogram vývozu papiera a plastových fliaš na rok 2014 (piatky)

17. január  |  14. február |  14. marec  |  11. apríl |   9. máj  |  6. jún  |  4. júl

1. august  |  29. august  |  29. september  |  24. október |  21. november  |  19. december
 Vývoz Oznamujeme občanom, že spoločnosť Ekolo, s.r.o. bude vyvážať komunálny odpad v obci Zálesie vždy vo  štvrtok v čase od 06.00 hodiny ráno do večera.
 Separovanie odpadu v obci Zálesie

Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. Povinnosť separovať komunálne odpady vyplýva zo zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Od roku 2006 musia obce povinne separovať zelený odpad. Od roku 2010 vznikla povinnosť separovať zložky komunálneho odpadu: papier, sklo, plasty, kovové obaly. Pri separovanom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje za odpad, ale za druhotnú surovinu, ktorú možno recyklovať – opäť použiť na výrobu nových úžitkových predmetov na spotrebu. Odvoz a spracovanie vytriedeného odpadu je niekoľkokrát lacnejšie ako uloženie odpadu na skládke.
 Umiestnenie E-boxu

Oznamujeme občanom, že priestore Obecného úradu Zálesie (v chodbe) je umiestnený E – box, ktorý slúži na zber drobných elektrozariadení ako sú: kalkulačky, klávesnice, kamery, MP3 prehrávače, varné kanvice, fény, fotoaparáty, telefóny, DVD prehrávače s maximálnym rozmerom 27cm x 28 cm. E – box obsahuje oddelenú časť na zber akumulátorov a batérií. Do E – boxu nepatria: úsporné žiarovky, žiarivky, osvetľovacie zriadenia. » www.asekol.sk

 ČO MÁME POZNAŤ PRE PRÍPAD OHROZENIA

Všeobecné zásady činnosti pri ohrození:  » dokument.doc  •» dokument.pdf

Civilná ochrana – ako sa zachraňovať pri mimoriadnych udalostiach •» Civilna_ochrana


Prílohy

Vytvorené: 29. 12. 2015
Posledná aktualizácia: 28. 11. 2017 23:02
Autor: