#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

USMERNENIE k poplatkom za vývoz komunálneho odpadu v roku 2023

Typ: ostatné
USMERNENIE k poplatkom za vývoz komunálneho odpadu v roku 2023 bližšie informácie sú uvedené nižšie v texte

Aktuálne poplatky za vývoz komunálneho odpadu v roku

2023:

 poplatok na účet sa uhrádza od 1. Januára  do 31. Marca 2023.

objem v litroch

frekvencia

výška poplatku

120

52 x (týždenný)

238€

120

26 x (dvojtýždenný)

119€

240

52 x (týždenný)

643€

240

26 x (dvojtýždenný)

321,50€

1100

52 x (týždenný)

2951€

1100

26 x (dvojtýždenný)

1475,50€

 

V nevyhnutných prípadoch platba v hotovosti, alebo platobnou kartou na obecnom úrade

od 1. Februára  do 31. Marca 2023.

 

!!!! Úhradu za komunálny odpad je potrebné vykonať bankovým prevodom na účet !!!!

 

Poplatníci, ktorí vykonajú platbu bankovým prevodom budú vybavení aj počas nestránkových dní.

číslo účtu :SK04 0200 0000 0042 0894 3559, kód banky: 0200, variabilný symbol: 2023, do poznámky je potrebné uviesť meno poplatníka, inak sa platba nedá identifikovať. 

 

Znížený poplatok za komunálny odpad

 

objem v litroch

frekvencia

výška poplatku

120

26 x (dvojtýždenný)

83 €

 

 

Obec zníži poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad o 30 % 

Fyzickým osobám ak nežijú v spoločnej domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom z podnikania alebo zo závislej činnosti a jedná sa o:

•   seniora nad 65 rokov

•   držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

• držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnym fyzickým osobám

 

!!!Vyššie uvedené platí ak títo žiadatelia majú objednaný odvoz nádoby 120 dm3 a zároveň v intervale 26 odvozov ročne.

 

Poplatník si uplatní nárok na zníženie poplatku podaním žiadosti obci na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie poplatku, a to najneskôr v lehote do 28. februára príslušného zdaňovacieho obdobia, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká a zníženie sa uplatní v nasledujúcom zdaňovacom období.

Poplatník je povinný predložiť obci hodnoverný doklad preukazujúci dôvod zníženia poplatku (napr. čestné prehlásenie, že žiadateľ, osoba staršia ako 65 rokov nežije v spoločnej domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom z podnikania alebo zo závislej činnosti, preukaz ZŤP, preukaz ŤZPS, rozhodnutie Sociálnej poisťovne o bezvládnosti a pod.)

 

 

 


Vytvorené: 11. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 12. 1. 2023 9:23
Autor: Lenka Záhorová