#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznamy k 31.12.2015

Typ: ostatné
Erb Oznamy k 31.12.2015

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU počas vianočných sviatkov a Novoročných sviatkov zostáva – BEZ ZMENY . Vývoz bude realizovaný v riadnom termíne štvrtok 24.12.2015. ( Štedrý deň)

                        

ZATVORENÁ PREVÁDZKA – ZBERNÝ DVOR – Odber biologického odpadu

Zberný dvor bude od 19. decembra 2015 ( vrátane) do 3. januára 2016 (vrátane) zatvorený. Otvorené v pondelok 4.01.2016.

 

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN – ZBERNÝ DVOR

zberný dvor bude v čase od 4.01.2016 do 29.02.2016 otvorený nasledovne

Pondelok : 14:00 – 17:00

Streda :      14:00 -  17:00

Sobota :     10:00 -  17:00

 

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD na rok 2016:

Druh nádoby             Poplatok za 1 dm3                    Poplatok za           Poplatok za           Poplatok za

(objem v dm3)           odpadu                                       jeden vývoz           26 vývozov            52 vývozov

110/120                          0,0128                                         1,5360 €               40 €                          80 €

240                                  0,0128                                          3,0720 €               80 €                        160 €        

1100                               0,0128                                         14,0800 €            366 €                        732 €

Pre fyzickú osobu, ktorá je na území obce oprávnená užívať pozemok – záhradu, vinicu, ovocný sad a neprodukuje komunálny odpad (nemá zbernú nádobu na odvoz komunálneho odpadu ) – 10 €/rok .

Poplatok je potrebné uhradiť do konca mesiaca februára zdaňovacieho obdobia

- v hotovosti do pokladne obecného úradu

- poštovým peňažným poukazom

- bankovým prevodom v OTP Banka Slovensko : na číslo účtu : 1471445, kód banky: 5200, variabilný symbol: 0020, do poznámky je potrebné uviesť meno poplatníka, inak sa platba nedá identifikovať. Pri úhrade prevodom je potrebné doniesť na obecný úrad ( k prevzatiu nálepky na nádobu ) výpis platby. Úhradu je možné realizovať až v roku 2016.

Daň z nehnuteľnosti na rok 2016 Každá fyzická a právnická osoba , ktorá do 31.12.2015 nadobudla nehnuteľnosť, predala nehnuteľnosť, skolaudovala stavbu, bolo jej vydané stavebné povolenie, alebo došlo k zmene vo výmere pozemkov, prípadne došlo ku zmene účelu využitia stavby je povinná podať do 31.januára 2016 nové daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2016. K novému daňovému priznaniu je potrebné predložiť kúpno-predajnú zmluvu v prípade predaja alebo kúpy nehnuteľnosti, aktuálny list vlastníctva z januára 2016 ( stačí vytlačený z kataster portálu) alebo právoplatné rozhodnutie o povolení vkladu . V prípade kolaudácie je potrebné predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie , v prípade stavebného povolenia je potrebné predložiť právoplatné stavebné povolenie .

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedičstvom , alebo dražbou je daňovník povinný podať daňové priznanie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdom .

Správca dane poskytuje zníženie o 20 % z daňovej povinnosti pre stavby na bývanie a byty vo vlastníctve pre fyzické osoby v hmotnej núdzi a pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím , ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. O úľavu je potrebné požiadať do 31.1.2016. K žiadosti o úľavu je potrebné doložiť kópiu právoplatného rozhodnutia ÚPSVaR alebo  kópiu preukazu ZŤP.
 

Daň za psa na rok 2016

Daň psa sa vyrubuje spolu s daňou z nehnuteľnosti jedným rozhodnutím. Žiadame občanov, ktorí nadobudli psa, pes uhynul, prípadne sa zmenil počet psov, aby túto zmenu nahlásili do 31. januára 2016. Ak v priebehu roka vznikne alebo zanikne daňová povinnosť k dani za psa, daňovník je povinný podať čiastkové daňové priznanie k tejto dani do 30 dní odo dňa vzniku, alebo zániku daňovej povinnosti.

Prosíme občanov o dodržanie stanovených termínov.


Vytvorené: 29. 12. 2015
Posledná aktualizácia: 28. 11. 2017 23:02
Autor: admin