A picture

Navigácia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 9
DNES: 336
TÝŽDEŇ: 2810
CELKOM: 701776

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznam obecného úradu : Pokyny a termíny k daniam z nehnuteľnosti poplatkom za komunálne odpady na rok 2020. Zberný dvor bude počas vianočných a novoročných sviatkov ZATVORENÝ.

Typ: ostatné
Oznam obecného úradu : Pokyny a termíny k daniam z nehnuteľnosti a poplatkom za komunálne odpady 1Obecný úrad Zálesie informuje občanov o povinnostiach a termínoch k dani z nehnuteľnosti a určuje termíny k poplatkom za komunálne odpady na rok 2020.

Obecný úrad Zálesie, Trojičné nám. 1, 900 28 Zálesie

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU počas vianočných sviatkov a Novoročných sviatkov zostáva – BEZ ZMENY . Vývozy budú realizované v riadnych termínoch ( štvrtok) .

ZATVORENÁ PREVÁDZKA – ZBERNÝ DVOR

Zberný dvor bude od 21. decembra 2019  sobota ( vrátane) do 7. januára 2020 (vrátane) zatvorený. Otvorené bude v stredu  08.01.2020.

VÝŠKA POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD  pre  rok 2020 je stanovená dodatkom  č. 4/2019  k VZN č. 4.2015

Druh nádoby             Poplatok za  

(objem v dm3)           vývoz               26 vývozov           52 vývozov

120                                                      52 €                     104 €

240                                                    104 €                     208 €

1100                                                  480 €                     960 €

K zberu biologicky rozložiteľného odpadu  ( ďalej len BRO )  sa záväzne písomne prihlasuje od 01. Februára 2020 na obecnom úrade Zálesie .       

  1. K zberu  BRO 120 litrovou nádobou  sa môže prihlásiť iba poplatník , ktorý je prihlásený a má uhradený poplatok za komunálny odpad podľa VZN  č. 4.2015 v znení jeho dodatkov 1/2016 , 2/2017, 3/2018, 4/2019.
  2. Nádoba na vývoz BRO musí byť označená nálepkou pre príslušný rok . Nálepku vydáva Obecný úrad Zálesie.
  3. Vývoz BRO  sa vykonáva zberovou spoločnosťou od 1. Marca 2020 do 30.novembra 2020 raz za 14 dní. Deň vývozu určí zberová spoločnosť.

Poplatok za komunálny odpad pre rok 2020 je možné uhradiť v hotovosti do pokladne Obecného úradu  od 01.februára 2020 .

Výdaj nálepiek kde bol poplatok uhradený prevodným príkazom , alebo poštovou poukážkou  sa uskutočňuje  od 01. Februára  2020  .

Poplatok za komunálny odpad je potrebné uhradiť do konca mesiaca február 2020.

  1. v hotovosti do pokladne obecného úradu
  2. poštovým peňažným poukazom
  3. bankovým prevodom v OTP Banka Slovensko : na číslo účtu : SK11 5200 0000 0000 0147 1445, kód banky: 5200, variabilný symbol: 0020, do poznámky je potrebné uviesť meno poplatníka, inak sa platba nedá identifikovať. Pri úhrade prevodom je potrebné doniesť na obecný úrad ( k prevzatiu nálepky na nádobu ) výpis platby.

Daň z nehnuteľnosti na rok 2020. Každá fyzická a právnická osoba , ktorá do 31.12.2020 nadobudla nehnuteľnosť, predala nehnuteľnosť, má vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo  vydané právoplatné stavebné povolenie, alebo došlo k zmene vo výmere pozemkov, prípadne došlo ku zmene účelu využitia stavby je povinná podať do 31. januára 2020   daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2020. V prípade kolaudácie je potrebné predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie , v prípade stavebného povolenia je potrebné predložiť právoplatné stavebné povolenie .

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedičstvom , alebo dražbou je daňovník povinný podať daňové priznanie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdom .

Správca dane poskytuje zníženie o 20 % z daňovej povinnosti pre stavby na bývanie a byty vo vlastníctve pre fyzické osoby v hmotnej núdzi a pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím , ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. O úľavu je potrebné požiadať do 31.1.2020. Ako tlačivo slúži príloha daňového priznania. K žiadosti o úľavu je potrebné doložiť kópiu právoplatného rozhodnutia ÚPSVaR alebo  kópiu preukazu ZŤP.
 

 Daň za psa na rok 2020

Daň  za psa sa vyrubuje spolu s daňou z nehnuteľnosti jedným rozhodnutím. Žiadame občanov, ktorí nadobudli psa, pes uhynul, prípadne sa zmenil počet psov, aby túto zmenu nahlásili do 31. januára 2020. Ak v priebehu roka vznikne alebo zanikne daňová povinnosť k dani za psa, daňovník je povinný podať čiastkové daňové priznanie k tejto dani do 30 dní odo dňa vzniku, alebo zániku daňovej povinnosti.

Tlačivá pre daň z nehnuteľnosti sú pre fyzické aj právnické osoby rovnaké. Je možné si ich zakúpiť v predajni ŠEVT ,  poskytne Vám ich obecný úrad Zálesie  a sú zverejnené spolu s poučením   na webovej stránke obce www.obeczalesie.sk

Žiadame  občanov o dodržanie stanovených termínov .


Vytvorené: 18. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 23. 12. 2019 07:20
Autor: Miroslava Hladká