#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Dňa 15.10.2022 bude na Zbernom mieste pristavený veľkokapacitný kontajner na Jesenné upratovanie a kontajner na nebezpečný odpad

Typ: ostatné
Dňa 15.10.2022 bude na Zbernom mieste pristavený veľkokapacitný kontajner na Jesenné upratovanie a kontajner na nebezpečný odpad Obecný úrad Zálesie oznamuje občanom, že dňa 15.10.2022 v sobotu, bude na Zbernom mieste Zálesie pristavený veľkokapacitný kontajner na jesenné upratovanie a kontajner na zber nebezpečných látok. Podrobnosti čo do kontajnerov patrí a čo nie sú uvedené v texte správy.

Dňa 15.10.2022 (sobota) od 10,00 hod. – 15,00 hod. bude do zberného dvora Zálesie pristavený kontajner na zber nebezpečných látok a veľkoobjemový kontajner na zber  domového komunálneho odpadu veľkých rozmerov :

Do kontajnera na nebezpečné látky patrí:

  • Oleje (nie jedlé, len motorové, prevodové, hydraulické) bez chladiacich kvapalín a brzdových kvapalín
  • Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (vyprázdnené plechovice, bandasky a podobne)
  • Rozpúšťadlá  (acetón, C6000 a pod.), prípadne kvapalné farby s rozpúšťadlom – nie vodou riediteľné
  • Farba (všetky farby, tuhé, tekuté, vodou riediteľné)

Pre všetky odpady platí, že majú byť v pôvodných obaloch. Nie je prípustné skladovať nebezpečné odpady v obaloch od potravín a nápojov (PET fľaše, sklenené fľaše, zaváraninové poháre a podobne) – v takýchto obaloch nie je možné nebezpečné látky na zbernom dvore odovzdať. Ak je odpad v bandaske (na to určenej), musí byť označený obsah priamo na bandaske alebo etikete.

Obaly s obsahom tekutých látok musia byť uzavreté tak, aby pri ich preprave a manipulácii s nimi nedošlo k prevrhnutiu a vyliatiu ich obsahu.

Do veľkoobjemového kontajnera na zber  domového komunálneho odpadu veľkých rozmerov patrí:

-staré koberce, matrace  rôzny  nábytok  –  skrine, sedačky, stoly, stoličky, okná .
Všetky kusy nábytku  u ktorých je to možné musia byť ROZLOŽENÉ NA DOSKY A DIELY tak, aby zaberali čo najmenší priestor.  
Do uvedeného kontajnera  je ZAKÁZANÉ ukladať akýkoľvek odpad , ktorý patrí    do separovanej zložky . (papier, plasty, sklo, kovy , tetrapaky , purpaky , zelený BIO odpad....).
Do kontajnera je ZAKÁZANÉ  dávať stavebný odpad, zeminu, kamenivo, pneumatiky z automobilov, nebezpečný odpad ( farby , riedidlá – rozpúšťadlá... )


Vytvorené: 3. 10. 2022
Posledná aktualizácia: 3. 10. 2022 13:51
Autor: Lenka Záhorová