A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 35
posledná

Oznam Západoslovenskej distribučnej a.s. - prerušenie distribúcie elektriny 1

Oznam Západoslovenskej distribučnej a.s. - prerušenie distribúcie elektriny 16. februára 2017

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že dňa 16. februára 2017 z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú celý text

ostatné | 7. 2. 2017 | Autor:
Ponuka na pracovné miesto opatrovateľky a oznam termínu na akreditovaný kurz opatrovania 1

Ponuka na pracovné miesto opatrovateľky a oznam termínu na akreditovaný kurz opatrovania

Ružová záhrada n.o. hľadá opatrovateľky, bližšie informácie v prílohe a

oznamuje termín na akreditovaný kurz opatrovania - možnosť preplatenia cez úrad práce, bližšie informácie v prílohe celý text

ostatné | 7. 2. 2017 | Autor:

Pozvánka

Spojená škola v Ivanke pri Dunaji Vás pozývajú na preteky "Slovenský voltížny pohár 2017 - BAREL CUP", ktoré sa uskutočnia dňa 4.2.2017 v telocvični SOŠ Ivanka pri Dunaji. Bližšie informácie v prílohe. celý text

ostatné | 2. 2. 2017 | Autor:
Výzva pre chovateľov hydiny v obci Zálesie 1

Výzva pre chovateľov hydiny v obci Zálesie

Výzva pre chovateľov hydiny a vtáctva chovaného v zajatí v obci Zálesie. Žiadosť o nahlásenie počtu chovanej hydiny a vtáctva chovaného v zajatí na území obce Zálesie.

celý text

ostatné | 31. 1. 2017 | Autor:
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat - oznámenie 1

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat - oznámenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec dáva do pozornosti Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat č. k. 4176/2017 pri zistení a potvrdení choroby - vtáčej chrípky. celý text

ostatné | 31. 1. 2017 | Autor:
Výzva a upozornenie Západoslovenskej distribučnej a.s. pre majiteľov nehnuteľností v Zálesí 1

Výzva a upozornenie Západoslovenskej distribučnej a.s. pre majiteľov nehnuteľností v Zálesí

Západoslovenská distribučná a.s. požiadala obec v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. Zákon o energetike o zverejnenie Výzvy a upozornenia pre majiteľov nehnuteľností v obci Zálesie vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení. Výzva ako i upozornenie tvoria prílohu tohto oznamu. celý text

ostatné | 11. 1. 2017 | Autor:
3. Matičný ples v Ivanke pri Dunaji - pozvánka 1

3. Matičný ples v Ivanke pri Dunaji - pozvánka

MO Matice Slovenskej v Ivanke pri Dunaji Vás pozýva za 3. Matičný ples, ktorý sa uskutoční 3.2.2017 v Matičnom dome v Ivanke pri Dunaji. Bližšie informácie v letáku. celý text

ostatné | 4. 1. 2017 | Autor:
Harmonogram vrecového vývozu papiera a plastov pre rok 2017- obec Zálesie 1

Harmonogram vrecového vývozu papiera a plastov pre rok 2017- obec Zálesie

Vážení poplatníci,
Obec Zálesie v prílohách zverejňuje Harmonogram vrecového vývozu papiera a plastov pre rok 2017.
Nakoľko od zvozovej spoločnosti boli termíny doručené tesne pre vianočnými sviatkami 2016 uvedené termíny neboli doručované do poštových schránok. Zjednodušený harmonogram bude odovzdávaný poplatníkom pri platbe za komunálny odpad (preberaní nálepky ) na rok 2017 na Obecnom úrade . celý text

ostatné | 2. 1. 2017 | Autor:
Výzva daňovníkom obce Zálesie  1

Výzva daňovníkom obce Zálesie

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností a dane za psa za rok 2014, 2015 a 2016. celý text

ostatné | 21. 12. 2016 | Autor:
Otváracie hodiny obecného úradu počas sviatkov - oznam 1

Otváracie hodiny obecného úradu počas sviatkov - oznam

Oznamujeme, že obecný úrad z dôvodu vykonávania inventarizácie a čerpania dovoleniek bude počas sviatkov otvorený len dňa 28. decembra 2016 t.j. v stredu do 12.00 hod.
Ďakujeme za pochopenie celý text

ostatné | 19. 12. 2016 | Autor:
Informácia k výpadku verejného osvetlenia 1

Informácia k výpadku verejného osvetlenia

Na odstránení poruchy verejného osvetlenia sa intenzívne pracuje. Porucha je cca v 1/3 obce. Od výpadku 2.12.2016 nebolo možné identifikovať kde je problém. Dnes bolo zistené, že problém je na Malinovskej ul., takže elektrikári kontrolujú každé jedno svietidlo na Malinovskej ulici a hľadajú, ktoré spôsobuje skrat.

Ospravedlňujeme sa za spôsobené problémy.
starosta obce
celý text

ostatné | 8. 12. 2016 | Autor:
Pozvánka na 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Pozvánka na 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zálesie, konaného dňa 13.12.016 t.j. utorok o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Zálesí. Program zasadnutia viď prílohu.
celý text

ostatné | 7. 12. 2016 | Autor:

Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, ktorým schvaľuje program starostlivosti o lesy

Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov, Referát pôdohospodárstva schvaľuje program starostlivosti o lesy, vyhotovený spoločnosťou LH Projekt-Sk, s.r.o. 8. mája 4387/15 Piešťany pre lesný celok LESY SR Bratislava v lesnom hospodárskom celku Rača, v lesnom hospodárskom celku Rusovce a v lesnom hospodárskom celku Železná Studienka na obdobie rokov 2016-2025 na celkovej výmere 4.750,3481 ha lesných pozemkov s celkovým objemom ťažby dreva 178.381,00 m3. Dotknuté lesné pozemky sú v obhospodarovaní (viď príloha). celý text

ostatné | 7. 12. 2016 | Autor:

Informovanie verejnosti s usmernením civilnej ochrany v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení

Z dôvodu opakovaného doručovania listových zásielok s nebezpečným materiálom Vám Okresný úrad v Senci, odbor krízového riadenia dáva do pozornosti postup pri náleze podozrivej zásielky spolu s usmernením a odporúčaním postupu pri manipulácii s podozrivým materiálom (viď príloha). celý text

ostatné | 7. 12. 2016 | Autor:
Pozor na požiare v období Vianoc a nového roku 1

Pozor na požiare v období Vianoc a nového roku

Vianoce sú najkrajšie a najmilšie sviatky v roku. Všade horia sviečky, stromčeky sa ligocú v každom okne, niektoré rodinné domy vyzerajú ako z rozprávky. Mnohí z nás sú v predvianočnom čase milší, citlivejší, je v nás viac pozitívnych prejavov k ľuďom.


celý text

ostatné | 6. 12. 2016 | Autor:
Celoštátne zmeny cestovných poriadkov 2016-2017 1

Celoštátne zmeny cestovných poriadkov 2016-2017

V záujme informovanosti občanov v súvislosti s celoštátnymi zmenami cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2016/2017, ktoré budú od 11.12.2016 Vám Slovak Lines a.s. dáva do pozornosti cestovné poriadky prímestských liniek, ktoré prechádzajú našou obcou. celý text

ostatné | 5. 12. 2016 | Autor:
Nová kaviareň v Zálesí 1

Nová kaviareň v Zálesí

Novootvorená kaviareň JANE COFFEE na Terchovskej ulici 93 v Zálesí vás pozýva na kávičku, zákusok i varené vínko. Bližšie v prílohe. celý text

ostatné | 5. 12. 2016 | Autor:
Oznamy obce Zálesie k 31.12.2016 1

Oznamy obce Zálesie k 31.12.2016

Obecný úrad Zálesie vydáva v prílohe oznamy a pokyny pre občanov obce Zálesie týkajúce sa komunálneho odpadu , podania daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti a psa na rok 2017. Príloha Oznamy a pokyny k 31.12.2016 bude distribuovaná v obci aj v tlačenej forme do každej prístupnej poštovej schránky . celý text

ostatné | 5. 12. 2016 | Autor:
Gitarový koncert

ADVENT v Zálesí - gitarový koncert

Blíži sa druhá adventná nedeľa a s ňou aj Adventný gitarový koncert, ktorý sa bude konať už v SOBOTU 3.12.2016. Adventný gitarový koncert začne o 16.00 hod v kostole "Nsv. Trojice" v Zálesí. celý text

ostatné | 29. 11. 2016 | Autor:
#

ADVENT v Zálesí - koncertný program

Blíži sa prvá adventná nedeľa a s ňou aj bohatý program prvej oslavy Adventu v Zálesí. V priloženom súbore je uvedený program na Adventný koncert, ktorý začína túto nedeľu o 17.00 hod v kostole "Nsv. Trojice" v Zálesí. celý text

ostatné | 25. 11. 2016 | Autor:
Oznam pre mladých občanov - záujem o štúdium na Akadémii ozbrojených síl M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši 1

Oznam pre mladých občanov - záujem o štúdium na Akadémii ozbrojených síl M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Obec bola požiadaná o zverejnenie informácie pre mladých občanov našej obce, záujemcov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Bližšie informácie v prílohe. celý text

ostatné | 25. 11. 2016 | Autor:

Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, ktorým schvaľuje program starostlivosti o lesy

Rozhodnutie OÚ Bratislava, referát pôdohospodárstva, ktorým sa schvaľuje program starostlivosti o lesy vyhotovený spoločnosťou LH Projekt-SK, s.r.o. Piešťany pre lesný celok OSTATNÉ SUBJEKTY Bratislava v lesnom hospodárskom celku Rača, v lesnom hospodárskom celku Rusovce a v lesnom hospodárskom celku Železná Studienka na obdobie rokov 2016-2025 na celkovej výmere 1.309,5115 ha lesných pozemkov s celkovým objemom ťažby dreva 63.693,00 m3. Ďalšie info v prílohe. celý text

ostatné | 23. 11. 2016 | Autor:
OZNAM - Prerušenie dodávky elektrickej energie Obecný úrad Zálesie 30.11.2016 1

OZNAM - Prerušenie dodávky elektrickej energie Obecný úrad Zálesie 30.11.2016

Obecný úrad Zálesie oznamuje občanom , že dňa 30.11.2016 bude Obecný úrad Zálesie ZATVORENÝ z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie - nahlásené Západoslovenskou distribučnou spoločnosťou a.s.
Ing. Jozef Meško
Starosta obce
celý text

ostatné | 23. 11. 2016 | Autor:
OZNAM - Prerušenie dodávky elektrickej energie Materská škola Zálesie 30.11.2016 1

OZNAM - Prerušenie dodávky elektrickej energie Materská škola Zálesie 30.11.2016

Obecný úrad Zálesie ako zriaďovateľ Materskej školy v Zálesí oznamuje rodičom , že Materská škola - obidve budovy (prevádzky ) budú dňa 30.11.2016 ZATVORENÉ z dôvodu prerušenia elektrickej energie nahlásené Západoslovenskou distribučnou spoločnosťou a.s.
Ing. Jozef Meško
Starosta obce
celý text

ostatné | 23. 11. 2016 | Autor:
OZNAM -prerušenie distribúcie elektriny. 1

OZNAM -prerušenie distribúcie elektriny.

Obecný úrad Zálesie oznamuje občanom prerušenie distribúcie elektriny Západoslovenskou Distribučnou a.s. Bratislava v termínoch a lokalitách podľa priložených dokumentov . celý text

ostatné | 16. 11. 2016 | Autor:
Pozvánka na 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Pozvánka na 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva celý text

ostatné | 11. 11. 2016 | Autor:
Pozvánka na predstavenie PARTIČKA v Ivanke pri Dunaji 1

Pozvánka na predstavenie PARTIČKA v Ivanke pri Dunaji

Kultúrna komisia OZ a obec Ivanka pri Dunaji vás pozývajú na tradičnú Víkendovú kaviareň a predstavenie PARTIČKA 12.11.2016 o 19:00 v osvetovej besede V Ivanke pri Dunaji. Vstupné 20 EUR. štvrtý hosť : Richard Stanke celý text

ostatné | 8. 11. 2016 | Autor:
OZNAM : Zmena otváracích hodín pre zberný dvor Zálesie  1

OZNAM : Zmena otváracích hodín pre zberný dvor Zálesie

Obecný úrad Zálesie oznamuje občanom Zmenu otváracích hodín pre Zberný dvor Zálesie v termíne od
05.11.2016 do 31. 03.2017 nasledovne
Pondelok: 14:00 – 17:00
Streda : 14:00 – 17:00
Sobota : 10: 00 –17:00


celý text

ostatné | 4. 11. 2016 | Autor:
Nedeľné čítanie o piatej 1

Nedeľné čítanie o piatej

Prvé autorské čítanie bolo milé, príjemné a pohodové. celý text

ostatné | 18. 10. 2016 | Autor:
Informácia starostu obce o perspektívach cyklotrás v našom najbližšom okolí 1

Informácia starostu obce o perspektívach cyklotrás v našom najbližšom okolí

Vážení spoluobčania, rád by som Vás informoval o stave a perspektívach cyklotrás v našom najbližšom okolí. celý text

ostatné | 18. 10. 2016 | Autor:
prvá
z 35
posledná