#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obec Zálesie je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Zálesie
Trojičné námestie 1, 90028 Zálesie
Slovensko
zastúpené:  Bc. Martina Dobrovodská - starostka
IČO: 00682110

kontaktná osoba: Bc. Martina Dobrovodská - starostka

 

,,Oznámenie o zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, oznámenie o zadávaní nadlimitných zákaziek a ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje na webovom sídle obce www.obeczalesie.sk a v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk

Verejným obstarávaním podľa uvedeného zákona sú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce a zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.  Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek."