#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

C E N N Í K 

prenájmu inventáru Obce Zálesie

(uznesenie 106/06/2023)

 

Položka

EUR/ks/deň *

Taniere hlboké

0,20

Taniere plytké

0,20

Taniere dezertné

0,10

Misa mäs-porc kruhová

0,20

Misa mäs-porc oválna

0,20

Misa polievková

0,30

Miska sklenená

0,20

Miska kompótová porc

0,10

Lyžica nerez

0,05

Nôž nerez

0,05

Vidlička nerez

0,05

Lyžička kávová

0,05

Solnička / korenička

0,10

Naberačka nerezová

0,20

Šalátová lyžica

0,20

Vidlica na mäso

0,20

Váza

0,20

Lyžica na ryžu

0,20

Pohár na šampanské

0,20

Pohár na víno

0,20

Poháre 0,5 dcl

0,10

Poháre 2 dcl

0,10

Džbán sklenený 1,5 l

0,40

Protišmyková tácka

0,20

Šálky na kávu s tanierom

0,20

Stôl 

5,00

Lavica

2,00

 

 

 

* Od poplatkov sú oslobodené spoločenské a občianské združenia, ak sa jedná o reprezentáciu obce, výstavy, slávnostné výročia, slávnostné zhromaždenia a súťaže, ako aj zamestnanci obce.

* Pri nevrátení, rozbití, resp. výraznom znehodnotení požičaného inventáru je obec oprávnená účtovať pokutu vo výške 10-násobku výpožičnej sumy, ktorá je splatná pri vrátení prenajatého inventáru v hotovosti do pokladne obecného úradu.

* Osoba, ktorej bol zapožičaný inventár je povinná tento vrátiť vyčistený do dvoch pracovných dní od jeho prevzatia, v opačnom prípade jej bude účtovaný pokuta za každý ďalší aj začatý deň omeškania podľa hore uvedeného cenníka.