A picture

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.06.2016

DAG SLOVAKIA a.s. Volgogradská 9, Prešov

Zmluva o dielo "Materská škola Zálesie"

322 318,03 EUR

DAG SLOVAKIA a.s. Prešov

Obec Zálesie

26.04.2016

zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke

300,00 EUR

Obec Zálesie

Anna Čaputová

05.04.2016

Zmluva o krátkodobej dodávke vody

PZ00207169_001

0,00 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Zálesie

05.04.2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

700,00 EUR

PROF & PARTNERS, s.r.o.

Obec Zálesie

05.04.2016

Dohoda o poskytovaní dotácie na žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v Školskom klube detí

Dohoda o poskytovaní dotácie

0,00 EUR

Obec Zálesie

ZŠ M.R. Štefánika

04.04.2016

Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.

1612263

0,00 EUR

SLOVGRAM

Obec Zálesie

30.03.2016

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

3 000,00 EUR

LEGAL TENDER s.r.o.

Obec Zálesie

22.03.2016

Budúca dodávateľská zmluva

Budúca dodávateľská zmluva

0,00 EUR

RECYKLOGROUP, a.s.

Obec Zálesie

04.03.2016

Zmluva č. 76151

Zmluva o poskytnutí dotácie

700,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR.

Obec Zálesie

10.02.2016

Zmluva o uskutočnení vystúpenia

Zmluva o uskutočnení vystúpenia

90,00 EUR

ELMA Bratislavská umelecká agentúra

Obec Zálesie

02.02.2016

Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Nájomná zmluva

4 229,64 EUR

Obec Zálesie

AGRO MALINOVO, a.s.

01.02.2016

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

Ing. Miroslav Kajan a Andrea Kajanová

Obec Zálesie

29.12.2015

Dodatok k zmluve o právnej pomoci zo dňa 3.3.2005

Dodatok z zmluve

0,00 EUR

JUDr. Elena Špačková

Obec Zálesie

18.12.2015

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

0,00 EUR

Peter Matyšák a Viera Matyšáková

Obec Zálesie

15.12.2015

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva – elektrina

209,70 EUR

ZSE Energia

Obec Zálesie, Obecný úrad

03.12.2015

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

Mária Šátorová, rod. Feketová

Obec Zálesie, Obecný úrad

01.12.2015

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie

Zmluva o prevádzke

0,00 EUR

Galileo Corpooration s.r.o.

Obec Zálesie

01.12.2015

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

996,00 EUR

Galileo Corpooration s.r.o.

Obec Zálesie

30.11.2015

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

0,00 EUR

Albín Briš - Staviteľ

Obec Zálesie, Obecný úrad

25.11.2015

Zmluva

Zmluva dotácia

5 000,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Zálesie

16.11.2015

Dodatok č.1 ke Kúpnej zmluve o prevode vlastníckeha práva k nehnuteľnosti

Kúpna zmluva – dodatok

0,00 EUR

Obec Zálesie

Mgr. Jozef Polák, rodený Polák

04.11.2015

Zmluva o nájme priestorov pre účely osadenia a prevádzkovania telekomunikačného zariadenia

Zmluva RadioLAN

600,00 EUR

Obec Zálesie

RadioLAN, spol. s.r.o.

30.10.2015

Dodatok Ponuka E.Benefit

Dodatok Ponuka E.Benefit

0,00 EUR

ZSE a.s.

Obec Zálesie

30.10.2015

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva distribučná

209,70 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Zálesie, Obecný úrad

05.10.2015

Zmluva o výpožičke č. 517 - 007/2015

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Zálesie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: