A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: Z 1704/2022 S 850/2022

Oznámenie o uložení zásielky na Obecnom úrade Zálesie pre Tibor Sándor

Dňa 08.09.2022 bola na adresu Obecného úradu Zálesie doručená písomnosť pod označením 516927 Debit MC od 365.bank, a.s., odštepný závod Poštová banka, Dvořákovo nábrežie 4, 818 02 Bratislava, ktorú si menovaný môže prevziať v stránkových dňoch a hodinách na Obecnom úrade Zálesie.

 

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní od doručenia.

Vyvesené: 8. 9. 2022

Dátum zvesenia: 23. 9. 2022

Zodpovedá: Simona Neszméryová

Späť