A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Verejné obstarávania a výberové konania

Archív - zákazka 'Materská škola Zálesie'

 • Názov
  Materská škola Zálesie
 • Kategória zákazky
  Podlimitné zákazky
 • Popis
  Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v novostavbe dvojpodlažnej materskej školy v Zálesí , v areály existujúcej materskej školy. Bližšia špecifikácia je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov. Zákazka je zverejnená vo Vestníku č.60/2016 dňa 29.3.2016 na stránke UVO : https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/332457
 • Dátum zverejnenia
  29.3.2016
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy