#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozpočet obce a záverečný účet - archív

 

   Rozpočtové opatrenie č. 2/2014
   Rozpočrové opatrenie č.1/2014
   Záverečný účet obce za rok 2014
   Plnenie rozpočtu obce Zálesie 3 Q 2014

Plnenie rozpočtu obce Zálesie 1. polrok 2014

Záverečný účet obce Zálesie za rok 2013

Plnenie rozpočtu obce Zálesie 1. polrok 2013

Plnenie rozpočtu obce Zálesie 1. štvrťrok 2013

Rozpočet pre rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015

Záverečný účet obce Zálesie za rok 2012

Plnenie rozpočtu pre rok 2012

Rozpočet pre rok 2012

Záverečný účet rok 2011

Plnenie rozpočtu obce Zálesie 1. štvrťrok 2011

Návrh rozpočtu na rok 2011

Záverečný účet rok 2010

Plnenie rozpočtu obce rok 2010

Plnenie rozpočtu obce Zálesie 3. kvartál 2010

Plnenie rozpočtu obce Zálesie 1. polrok 2010

Záverečný účet obce Zálesie za rok 2009

Záverečný účet obce Zálesie za rok 2007

Rozpočet obce Zálesie rok 2007 - 2009

    Rozpočet obce Zálesie rok 2006

 

Správy hlavného kontrolóra obce Zálesie

 

   Záznam z následnej finančnej kontorly 2.polrok 2014
   Záznam z následnej finančnej kontroly 1. polrok 2014

Zameranie kontrolnej činnosti na II. polrok 2013

Zameranie kontrolnej činnosti na I. polrok 2013

Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2013

Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zálesie na II. polrok 2012

Správa kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2012

    Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2012

Zameranie kontrolnej činnosti na I. polrok 2012

Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2011