#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozpočet na rok 2015

Rozpočtové opatrenie č.2/2015

Úprava č.2 - 2015.xls Stiahnuté: 310x | 13.01.2016

Plnenie rozpočtu 1. polrok 2015

kópia - plnenie rozpočtu 1. polrok 2015.xls Stiahnuté: 308x | 13.01.2016

Rozpočtové opatrenie č.1/2015

Úprava č.1 - 2015-4 - oprava.xls Stiahnuté: 315x | 13.01.2016

Plnenie rozpočtu 1. Q 2015

plnenie rozpočtu 1. štvrťrok 2015-3.xls Stiahnuté: 309x | 13.01.2016

Programový rozpočet obce na rok 2015

programovÝ rozpoČet 2015.odt Stiahnuté: 420x | 13.01.2016

Rozpočet na rok 2015

rozpo--et-na-rok-2015.pdf Stiahnuté: 303x | 13.01.2016

Návrh rozpočtu na rok 2015

n--vrh-rozpo--tu-na-rok-2015a.pdf Stiahnuté: 309x | 13.01.2016

Správy hlavného kontrolóra obce za rok 2015

Záznam z následnej finančnej kontroly za III. štvrťrok

záznam_nfk_iiiq_2015.doc Stiahnuté: 319x | 13.01.2016

Záznam z následnej finančnej kontroly za I. štvrťrok

záznam_z_iq_2015.doc Stiahnuté: 304x | 13.01.2016

Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra II. polrok 2015

zameranie_kc_hk_z_ii_2015.doc Stiahnuté: 314x | 13.01.2016

Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra I. polrok 2015

zameranie kc_hk_z_i_2015.doc Stiahnuté: 318x | 13.01.2016

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2015

stanovisko_hk_z_2015.doc Stiahnuté: 315x | 13.01.2016

Rozpočet na rok 2021 a výhľadové rozpočty na roky 2022 a 2023

Výročná správa Obec Zálesie 2021

Výročná správa Obec Zálesie 2021.pdf Stiahnuté: 70x | 03.11.2022

Správa nezávislého audítora, účtovná závierka a výročná správa podľa slovenských štatutárnych predpisov k 31. Decembru 2021

Správa nezávislého audítora, účtovná závierka a výročná správa podľa slovenských štatutárnych predpisov k 31. Decembru 2021.pdf Stiahnuté: 59x | 03.11.2022

Záverečný účet obce Zálesie za rok 2021

Záverečný účet obce Zálesie za rok 2021

Záverečný účet Obec Zálesie 2021.pdf Stiahnuté: 108x | 03.06.2022

Rozpočtové opatrenie č. 2/2021

Rozpočtové opatrenie č. 2-2021.pdf Stiahnuté: 131x | 13.09.2021

Plnenie rozpočtu za 1.štvrťrok 2021

Plnenie rozpočtu za 1.štvrťrok 2021.pdf Stiahnuté: 115x | 30.06.2021

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021

Rozpočtové opatrenie č. 1-2021.pdf Stiahnuté: 119x | 31.05.2021

Podrobný rozpočet na roky 2021-2023

Výdaje pre roky 2021-2022-2023.pdf Stiahnuté: 222x | 14.12.2020

Rozpočet na rok 2021 a výhľadové rozpočty na roky 2022- a 2023

Rozpočet 2021-2023.pdf Stiahnuté: 205x | 10.12.2020

Stránka