#
#
#
#
#
#
A picture

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 bolo Obecným zastupiteľstvom obce Zálesie Uznesením 8/4/2017 dňa 10.4.2017 schválené.

Úprava č.1-2017.pdf Stiahnuté: 385x | 05.04.2018

Rozpočet obce na rok 2017 a výhľadový rozpočet na roky 2018-2019

Schválený rozpočet obce Zálesie na rok 2017 (príjmy a výdavky) a výhľadový rozpočet na roky 2018-2019

rozpočet obce na rok 2017 a vr 2018_2019.pdf Stiahnuté: 392x | 20.01.2017

Návrh rozpočtu obce na rok 2017

návrh rozpočtu na rok 2017-výdavky.pdf Stiahnuté: 388x | 05.12.2016

Návrh rozpočtu obce na rok 2017

návrh rozpočtu na rok 2017-príjmy.pdf Stiahnuté: 396x | 05.12.2016

Rozpočet na rok 2016

Záverečný účet za rok 2016

Záverečný účet-rok 2016.pdf Stiahnuté: 349x | 05.04.2018

Plnenie rozpočtu za rok 2016

Plnenie rozpočtu rok 2016.pdf Stiahnuté: 335x | 05.04.2018

Plnenie rozpočtu za 3.štvrťrok 2016

Plnenie rozpočtu 3. štvrťrok 2016.pdf Stiahnuté: 300x | 05.04.2018

Plnenie rozpočtu za 1.polrok 2016

Plnenie rozpočtu 1. polrok 2016.pdf Stiahnuté: 331x | 05.04.2018

Plnenie rozpočtu za 1.štvrťrok 2016

Plnenie rozpočtu 1. štvrťrok 2016.pdf Stiahnuté: 298x | 05.04.2018

Rozpočtové opatrenie č. 3/2016

rozpočtové opatrenie č.3 - 2016.pdf Stiahnuté: 336x | 05.12.2016

Rozpočtové opatrenie č. 2/2016

rozpočtové opatrenie č.2 - 2016.pdf Stiahnuté: 337x | 05.12.2016

Rozpočtové opatrenie č. 1/2016

rozpočtové opatrenie č. 1_2016.pdf Stiahnuté: 378x | 05.12.2016

Rozpočet obce Zálesie na rok 2016

rozpočet zálesie 2016.xls Stiahnuté: 431x | 18.01.2016

Návrh rozpočtu na rok 2016

návrh rozpočtu 2016.xls Stiahnuté: 356x | 13.01.2016

Správy hlavného kontrolóra obce za rok 2016

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016

stanovisko_hk_z_2016.doc Stiahnuté: 399x | 13.01.2016

Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra I. polrok 2016

zameranie kc_hk_z_i_2016.doc Stiahnuté: 362x | 13.01.2016

Rozpočet na rok 2015

Záverečný účet Obce za rok 2015

Záverečný účet Obce za rok 2015

záverečný účet obce rok 2015.pdf Stiahnuté: 379x | 16.09.2016

Plnenie rozpočtu 2015

plnenie rozpočtu rok 2015.xls Stiahnuté: 331x | 08.03.2016

Rozpočtové opatrenie č.3/2015

Úprava č.3 - 2015.xls Stiahnuté: 306x | 13.01.2016

Plnenie rozpočtu 3. Q 2015

kópia - plnenie rozpočtu 3. štvrťrok 2015.xls Stiahnuté: 328x | 13.01.2016

Stránka