A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Komisia výstavby, dopravy a ÚP

Zápisnica z 10-09-20 stavebná komisia Stiahnuté: 94x

Zápisnica z 01-07-20 stavebná komisia Stiahnuté: 120x

Zápisnica z 19.5.2020 stavebná komisia Stiahnuté: 149x

Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a sociálnych vecí

Zápisnica zo zasadnutia komisie VP,ŽP a soc.vecí zo 6.12.2021 Stiahnuté: 12x

Zápisnica zo stretnutia komisie na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a sociálnych vecí obce Zálesie 29.4.2021 Stiahnuté: 118x

Zápisnica zo stretnutia komisie verejného poriadku, životného prostredia a sociálnych vecí obce Zálesie 25.5.2020 Stiahnuté: 144x

Komisia administratívno legislatívna

Zápisnica AL komisia 7.5.2020 Stiahnuté: 132x

Komisia kultúry, informovanosti obyvateľov a digitalizácie

Zápisnica z 30.3.2021 kultúrna komisia Stiahnuté: 63x

Zápisnica z 12.11.2020 kutlúrna komisia Stiahnuté: 74x

Zápisnica z 5.10.2020 kultúrna komisia Stiahnuté: 69x

Komisia školstva, mládeže a športu

Zápisnica z komisie školstva, mládeže a športu 24.2.2022 Stiahnuté: 13x

Zápisnica z komisie ŠMaŠ_1_10_2020 Stiahnuté: 93x

Stránka