A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie 24.08.2020 Stiahnuté: 75x

Komisia finančná, dotačná a rozpočtová

Zápisnica financna komisia 11.5.2020 Stiahnuté: 82x

Zápisnica finančná komisia 16.3.2021 Stiahnuté: 10x

Zápisnica finančná komisia 24.8.2020 Stiahnuté: 30x

Zápisnica finančná komisia 7.12.2020 Stiahnuté: 27x

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie 15.6.2020 Stiahnuté: 68x

Komisia výstavby, dopravy a ÚP

Zápisnica stavebná komisia 15.3.2021 Stiahnuté: 8x

Zápisnica stavebná komisia 3.12.2020 Stiahnuté: 34x

Zápisnica z 01-07-20 stavebná komisia Stiahnuté: 74x

Zápisnica z 10-09-20 stavebná komisia Stiahnuté: 52x

Zápisnica z 13.10.2020 stavebná komisia Stiahnuté: 43x

Zápisnica z 19.5.2020 stavebná komisia Stiahnuté: 105x

Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a sociálnych vecí

Zápisnica zo stretnutia komisie verejného poriadku, životného prostredia a sociálnych vecí obce Zálesie 25.5.2020 Stiahnuté: 77x

Komisia administratívno legislatívna

Zápisnica AL komisia 7.5.2020 Stiahnuté: 95x

Komisia kultúry, informovanosti obyvateľov a digitalizácie

Zápisnica z 12.11.2020 kutlúrna komisia Stiahnuté: 25x

Zápisnica z 30.3.2021 kultúrna komisia Stiahnuté: 4x

Zápisnica z 5.10.2020 kultúrna komisia Stiahnuté: 31x

Komisia školstva, mládeže a športu

Zápisnica z komisie ŠMaŠ_1_10_2020 Stiahnuté: 43x

Stránka

  • 1