A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie 24.08.2020 Stiahnuté: 100x

Komisia finančná, dotačná a rozpočtová

Zápisnica z 19. zasadnutia finančnej komisie23.06.2021 Stiahnuté: 31x

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie 12.05.2021 Stiahnuté: 37x

Zápisnica financna komisia 11.5.2020 Stiahnuté: 113x

Zápisnica finančná komisia 16.3.2021 Stiahnuté: 49x

Zápisnica finančná komisia 24.8.2020 Stiahnuté: 51x

Zápisnica finančná komisia 7.12.2020 Stiahnuté: 60x

Zápisnica z 20. stretnutia finančnej komisie obce Zálesie 6.9.2021 Stiahnuté: 4x

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie 15.6.2020 Stiahnuté: 85x

Komisia výstavby, dopravy a ÚP

Zápisnica zo zasadnutia komisie výstavby, dopravy a ÚP 02.09.2021 Stiahnuté: 9x

Zápisnica zo zasadnutia komisie výstavby, dopravy a ÚP 16.6.2021 Stiahnuté: 40x

Zápisnica zo zasadnutia komisie výstavby, dopravy a ÚP 21.04.2021 Stiahnuté: 22x

Zápisnica stavebná komisia 15.3.2021 Stiahnuté: 126x

Zápisnica stavebná komisia 3.12.2020 Stiahnuté: 67x

Zápisnica z 01-07-20 stavebná komisia Stiahnuté: 99x

Zápisnica z 10-09-20 stavebná komisia Stiahnuté: 77x

Zápisnica z 13.10.2020 stavebná komisia Stiahnuté: 66x

Zápisnica z 19.5.2020 stavebná komisia Stiahnuté: 130x

Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a sociálnych vecí

Zápisnica zo stretnutia komisie na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a sociálnych vecí obce Zálesie 29.4.2021 Stiahnuté: 92x

Zápisnica zo stretnutia komisie verejného poriadku, životného prostredia a sociálnych vecí obce Zálesie 25.5.2020 Stiahnuté: 114x

Stránka