A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie 24.08.2020 Stiahnuté: 39x

Komisia finančná, dotačná a rozpočtová

Zápisnica financna komisia 11.5.2020 Stiahnuté: 56x

Zápisnica finančná komisia 24.8.2020 Stiahnuté: 5x

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie 15.6.2020 Stiahnuté: 47x

Komisia výstavby, dopravy a ÚP

Zápisnica z 01-07-20 stavebná komisia Stiahnuté: 51x

Zápisnica z 10-09-20 stavebná komisia Stiahnuté: 23x

Zápisnica z 13.10.2020 stavebná komisia Stiahnuté: 10x

Zápisnica z 19.5.2020 stavebná komisia Stiahnuté: 77x

Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a sociálnych vecí

Zápisnica zo stretnutia komisie verejného poriadku, životného prostredia a sociálnych vecí obce Zálesie 25.5.2020 Stiahnuté: 55x

Komisia administratívno legislatívna

Zápisnica AL komisia 7.5.2020 Stiahnuté: 73x

Komisia kultúry, informovanosti obyvateľov a digitalizácie

Zápisnica z 5.10.2020 kultúrna komisia Stiahnuté: 7x

Komisia školstva, mládeže a športu

Zápisnica z komisie ŠMaŠ_1_10_2020 Stiahnuté: 15x

Stránka

  • 1