A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie 24.08.2020 Stiahnuté: 85x

Komisia finančná, dotačná a rozpočtová

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie 12.05.2021 Stiahnuté: 21x

Zápisnica financna komisia 11.5.2020 Stiahnuté: 99x

Zápisnica finančná komisia 16.3.2021 Stiahnuté: 34x

Zápisnica finančná komisia 24.8.2020 Stiahnuté: 41x

Zápisnica finančná komisia 7.12.2020 Stiahnuté: 43x

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie 15.6.2020 Stiahnuté: 76x

Komisia výstavby, dopravy a ÚP

Zápisnica stavebná komisia 15.3.2021 Stiahnuté: 105x

Zápisnica stavebná komisia 3.12.2020 Stiahnuté: 52x

Zápisnica z 01-07-20 stavebná komisia Stiahnuté: 86x

Zápisnica z 10-09-20 stavebná komisia Stiahnuté: 67x

Zápisnica z 13.10.2020 stavebná komisia Stiahnuté: 54x

Zápisnica z 19.5.2020 stavebná komisia Stiahnuté: 118x

Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a sociálnych vecí

Zápisnica zo stretnutia komisie na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a sociálnych vecí obce Zálesie 29.4.2021 Stiahnuté: 76x

Zápisnica zo stretnutia komisie verejného poriadku, životného prostredia a sociálnych vecí obce Zálesie 25.5.2020 Stiahnuté: 93x

Komisia administratívno legislatívna

Zápisnica AL komisia 7.5.2020 Stiahnuté: 103x

Komisia kultúry, informovanosti obyvateľov a digitalizácie

Zápisnica z 12.11.2020 kutlúrna komisia Stiahnuté: 35x

Zápisnica z 30.3.2021 kultúrna komisia Stiahnuté: 26x

Zápisnica z 5.10.2020 kultúrna komisia Stiahnuté: 39x

Komisia školstva, mládeže a športu

Zápisnica z komisie ŠMaŠ_1_10_2020 Stiahnuté: 52x

Stránka

  • 1