#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Základné pravidlá týkajúce sa chovu a vodenia psov

Typ: ostatné
Erb Komisia verejného poriadku a sociálnych vecí dôrazne žiada a vyzýva všetkých majiteľov psov aby rešpektovali podmienky vodenia psov na území obce Zálesie, ktoré sú upravené Všeobecným záväzným nariadením č. 7/2008 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Zálesie.

V zmysle uvedeného nariadenia vstup psa na verejné priestranstvo (verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky, chodníky a cesty vo vlastníctve a užívaní obce) a voľný pohyb psa je zakázaný bez prítomnosti jeho držiteľa, resp. ním poverenej osoby ktorá psa vedie. Vodiť psa možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii. Je zakázané opustiť psa na verejnom priestranstve.

 

Vstup so psom je zakázaný:

a) do detských ihrísk a pieskovísk a k nim priliehajúcich plôch verejnej zelene

b) do areálov školských a predškolských zariadení

c) do športovísk a štadiónov prístupných verejnosti

d) do zdravotníckych zariadení

e) na cintoríny

f) na trhoviská

g) všetkých verejnosti prístupných budov a plotom ohradených priestorov, okrem prípadov, kedy to prevádzkový alebo iný poriadok vlastníka, nájomcu, iného užívateľa alebo správcu takejto nehnuteľnosti dovoľuje.

 

Voľný pohyb psa je povolený v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené tak, aby bolo zabránené jeho úniku a zároveň aby bolo zabránené akémukoľvek kontaktu s osobami nachádzajúcimi/ prechádzajúcimi sa za plotom nehnuteľnosti držiteľa psa.

Zároveň pripomíname, že každý, kto psa vedie po verejnom priestranstve, je povinný jeho exkrementy bezprostredne odstrániť na to vhodnými pomôckami.

Rešpektovanie a dodržiavanie platných pravidiel nie je len záujmom obce, ale malo by byť aj v záujme všetkých obyvateľov obce Zálesie.

 

Alexander Vika

predseda Komisie verejného poriadku a sociálnych vecí


Vytvorené: 29. 12. 2015
Posledná aktualizácia: 28. 11. 2017 23:02
Autor: