#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ROK V ÚRADE

Typ: ostatné
ROK V ÚRADE Milí občania niekoľko informácií k prvému roku v úrade.

Milí občania, rok v úrade ubehol, ani neviem ako. Nastal čas zrekapitulovať si najdôležitejšie udalosti a poinformovať vás, čo sa podarilo, kam smerujeme a čo nás najbližšie čaká. Priznávam, že priebežne vás informujem málo pre nedostatok času, ale pokúsim sa polepšiť. Po polroku vo funkcii sme mali prvú rekapituláciu, dnes je čas na nový diel. Opäť to rozdelím do tém, aby sa vám ľahšie orientovalo. V prípade, že niečo nebude jasné, alebo bude niečo chýbať, neváhajte mi napísať. Tento posledný rok bol pre obec náročný aj pre rozbeh viacerých veľkých projektov. Verím, že počas blížiacich sa sviatkov si aj na úrade trochu oddýchneme a načerpáme silu do toho nového roka, v ktorom nás čakajú ďalšie výzvy.

Prístavba Materskej školy

Postupne dokončujeme prístavbu a rozbiehame kolaudačné procesy. Budova je takmer hotová. Už len pár drobností a je to. Osadené boli nové hracie prvky. Čakáme na dodanie vnútorného vybavenia. V projekte nebolo, žiaľ, riešených množstvo vecí - napríklad zvončeky, terasa, terénne úpravy a zeleň, bezpečnostné prvky, botníky, rôzne drobné vybavenie – ale všetko postupne doriešime a dotvoríme.

Veľmi dôležitá súčasť celého projektu sú chodníky okolo areálu škôlky, parkovisko a budúca zastávka autobusu mimo vozovky. Parkovisko s chodníkom musíme z dôvodu kolaudácie celej budovy doriešiť v čo najkratšom čase. Momentálne pripravujeme súťaž na zhotoviteľa. Verím, že ak to počasie dovolí, budeme to čo najskôr realizovať.

Zastávka ešte stále nemá stavebné povolenie, keďže jej časť sa nachádza na pozemku, ktorý spravuje Pozemkový fond. Riešime túto situáciu v spolupráci s krajom a projektom rekonštrukcie Malinovskej ulice.

Výstavba Základnej školy v Zálesí

Pozemok na výstavbu Základnej školy je vo vlastníctve obce. Prvý krok k budúcej škole sme úspešne zvládli. Momentálne pracujeme na príprave územia pre výstavbu školy. Aby sme mohli riešiť samotnú výstavbu, je potrebné mať dostupné siete a pripravené budúce komunikácie. Obec by takú infraštruktúru sama nedokázala vybudovať, preto spolupracujeme s investormi v predmetnom území.

Sídlo obecného úradu

Obec kúpila rodinný dom pre potreby obecného úradu. Náš cieľ bolo zabezpečiť priestor, ktorý je vhodný a dostatočný pre potreby obce a zároveň prinavrátiť kultúrny dom pre aktivity občanov. Je to prvýkrát, keď bude mať obec, po 100 rokoch existencie, svoj vlastný priestor pre OÚ.  Pripravujeme projektovú dokumentáciu potrebnú na zmenu účelu užívania budovy a potrebné úpravy v samotnej budove. Môj zámer je presťahovať úrad do najbližších (prezidentských) volieb, ktoré budú na jar 2024, aby sme všetci mohli opäť voliť v našom kultúrnom dome.

 

 

Modernizácia verejného osvetlenia

Získali sme potrebný úver z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Momentálne pripravujeme súťažné podmienky a verím, že čoskoro vyhlásime súťaž. Na budúci rok by sme chceli projekt zrealizovať. Okrem lepšieho osvetlenia našich ulíc a zbavenia sa nekonečných opráv na starej sústave bude obec šetriť náklady na elektrickej energii.

Okrem toho sme tento rok obstarali aj dodávateľov na elektrickú energiu a plyn, čím sme zabezpečili pre obec výhodné ceny na obdobie nasledujúcich dvoch rokov.

Kanalizácia v obci

Obec má spracovaný projekt na vybudovanie kanalizácie a v minulom roku sa podarilo vybaviť aj povolenie na jej vybudovanie. Rozpočet na vybudovanie takejto kanalizácie v obci bol v roku 2021 na úrovni 9 miliónov eur. Environmentálny fond vyhlásil výzvu pre obce do 2000 EO (ekvivalentní obyvatelia), kde je zaradená aj naša obec, na dotáciu do výšky 3 000 000 €. Obec musela podať žiadosť do 20. 11. 2023. O výzve som sa dozvedela na konci októbra a napriek krátkosti času sa nám podarilo s projektantom dať dokopy podklady a žiadosť sme podali. Musíme teraz počkať, či budeme úspešní a ak áno, budeme pripravovať verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Časť obce, ktorá by mohla byť v tejto prvej etape zrealizovaná, bola vybraná projektantom na základe projektu, jeho nadväznosti a s podmienkou funkčného celku. Kanalizácia z obce smeruje do Ivanky pri Dunaji z konca Starobystrickej ulice, kde je prečerpávacia stanica. Následne ide dvomi smermi výtlakom cez Starobystrickú ulicu k Poľnej do prečerpávačky, odkiaľ smeruje do centra obce a na Malinovskú a Dolnomajerskú. Druhý výtlak ide po Terchovskej a smeruje do lokality Pri Kríži, na druhú časť Malinovskej a do lokality za cintorínom. V prvej etape sme do žiadosti zadali výtlak po Starobystrickej, ktorá nutne potrebuje opravy, ale logicky pred jej opravou je potrebné zrealizovať spomenutý výtlak. Následne po Poľnej do centra obce, kde sa napája do prečerpávačky na Krížnej ulici a z nej ide do ostatných ulíc. Uvidíme, koľko z toho sa z peňazí dokáže urobiť, ak obec uspeje a vysúťaží dodávateľa. Takže držte palce. Budeme vás informovať, keď príde rozhodnutie z Environmentálneho fondu.

Stav ciest a chodníkov

Tento rok sme plánovali vybudovať parkovisko a chodník pri materskej škole. Pre problémy v projekte stavby MŠ sa dobudovanie časovo posunulo. Ako som už písala vyššie, pripravuje sa súťaž. Napriek tomu sa nám do návrhu rozpočtu podarilo pre budúci rok vyčleniť prostriedky aj na opravy a rekonštrukcie komunikácií v obci.

Stále platí, že najdôležitejšie bude nájsť budúci rok riešenie pre Starobystrickú ulicu. Najmä vyriešenie odvodnenia a povrchu. Bude potrebná aj súčinnosť občanov tam žijúcich, keďže táto ulica má problémy aj s majetkovým vyrovnaním.

Sme si vedomí, že v obci je viacero problematických ulíc, riešiť ich však treba postupne, pretože finančne to inak nezvládneme.

V okolí kostola sa realizovala obnova dopravného značenia - pravidlo pravej ruky. V projekte pre celú obec, ktorý je už roky schválený na dopravnom inšpektoráte, budeme postupne pokračovať. V rámci projektu dopravy a žiadostí občanov sme osadili 3 kusy spomaľovacích retarderov.

Posledný rok sa neúmerne zhoršila situácia v obci s parkovaním. Za kultúrnym domom sa akoby rozmnožili parkujúce vozidlá. Do budúceho roka bude potrebné začať sa venovať aj tejto otázke, ako aj celkovo doprave a parkovaniu. Máme už pripravené niektoré opatrenia, ktoré by sme radi realizovali.

100 rokov obce Zálesie

Pomaly sa končí náš storočnicový rok. Musím priznať, že organizovať storočnicu bolo naozaj náročné, ale považovala som za potrebné, aby sme takúto oslavu v obci mali.

Chcem sa poďakovať všetkým, čo celý rok pomáhali s prípravou kníh: detskej Za lesom a knihy Zálesie 1923-2023. Obe sú nádherné a ja som hrdá na všetkých autorov, spoluautorov, na deti a všetkých, ktorí pridali ruku k dielu. Najkrajšie na tom je, že knižky robili Zálesáci pre Zálesákov!

Ďakujem aj všetkým čo robili na samotnej oslave storočnice a všetkých sprievodných akciách. Taktiež našim seniorom z klubu dôchodcov, ktorí boli veľmi nápomocní. Nebudem opäť všetkých menovať, už som to raz urobila. Verím, že tí z vás, ktorí na akcii boli, si to užili a že všetka práca sa oplatila. Samozrejme, bez sponzorov by to nešlo, takže veľká vďaka patrí aj im.

Okrem našej storočnice sme si užili aj akciu ku Dňu Zeme, Floriána, kde naši úžasní hasiči oslávili 75 rokov svojej činnosti, ako aj Hodový turnaj v podaní Atletika Zálesie a Sokola Gešajov, keď sme mohli v obci privítať významných futbalových hostí. Tradičný Gesajov Cup v júni privítal cyklistických nadšencov.  No a tešíme sa na poslednú akciu spojenú so storočnicou, a tou bude v nedeľu Adventný koncert organizovaný OZ Spirituale.

Nuž a potom sa ešte môžeme stretnúť na tradičnej akcií Hasičský Mikuláš 9.12.

Záleský prameň

Noviny obce pripravujú posledné tohtoročné číslo. Ja sa veľmi teším, že sa rozbehli a aj takto prinášajú ľuďom zaujímavé informácie. V redakčnej rade sa stretli šikovní ľudia a verím, že občanom sa páčili dve čísla, ktoré už vyšli.

Obecné služby

Staráme sa o Zálesie - naši chlapi mali ozaj náročný rok. Nasadili riadne tempo a bolo to aj na výsledkoch ich práce vidieť. Park sme pravidelne kosili, nedávno sme zabezpečili aj riadny orez drevín. Kosili sa aj také časti obce ako nikdy predtým. Kúpili sme drobnú techniku a budeme v obnove pokračovať. Zlepšili sme podmienky pre prácu našim chlapom.

Pri tejto príležitosti chcem povedať, že hľadáme do tímu nového človeka.  Ozvite sa nám, ak hľadáte niečo takéto. Chlapi už sa tešia na novú posilu. Inzerát bude onedlho zverejnený.

 

Verejný priestor

Tento rok sme realizovali množstvo orezov suchých a nebezpečných stromov. Po celej obci ich bolo neúrekom a stále nie sú všetky. V tomto smere bola starostlivosť v minulosti dosť zanedbaná.

Dali sme opraviť značne poškodený povrch v parku okolo hojdačiek. Oprava sa uskutočnila v letných mesiacoch. Opravu sme ešte neprevzali, sú tam drobné nedostatky. Čakáme na vhodný čas na ich opravu.

Cintorín

Mnohí z vás si isto všimli, že sme tento rok natreli bránu na cintorín a celý plot. Okrem toho boli opravené elektroinštalácie v Dome smútku, ktorý bol vymaľovaný. V pláne ešte je výmena garniží a závesov. Nastavili sme pravidlá pre nájmy hrobových miest a radi by sme na cintoríne vybudovali kolumbárium.

Cyklotrasa Ivanka pri Dunaji – Zálesie

V tomto projekte sme s Ivankou pri Dunaji neuspeli. Prostriedky sme nedostali, ale nehádžeme ešte flintu do žita. Snažíme sa nájsť riešenie, aby hotový projekt mohol byť zrealizovaný aj v spolupráci s krajom. Okrem toho hľadáme možné ďalšie prepojenia s okolím. V spolupráci s Ivankou by sme radi popracovali aj na priamejšom spojení, a to cez les. Budeme vás informovať.

Cyklotrasa Most pri Bratislave – Zálesie (Ovocná alej)

Bratislavský kraj informoval obec, že realizáciu tejto cyklotrasy plánuje na budúci rok z vlastných zdrojov. Je to pre nás dobrá správa. Tešíme sa na to.

Lávka do Malinova – cyklomost

Bratislavský kraj rieši k projektu cyklolávky do Malinova územné rozhodnutie. Obec mala svoje pripomienky k projektu, ktoré boli vo väčšine akceptované. Jedným z nich bolo aj vytvorenie ostrovčeka pri križovaní štátnej cesty, ktorý bude predstavovať prvok na spomalenie dopravy v úseku medzi Korzom a Konečnou. Na tomto úseku autá lietajú vysokou rýchlosťou a je dosť nebezpečný.

Projekt čipovania nádob

Pripravujeme projekt čipovania nádob na komunálny odpad a bio odpad. Obec vďaka riadnej evidencii bude mať prehľad o nádobách a predpokladáme aj úsporu na manipulácii s nádobami, kde obec platí za počty nádob celkovo a nie reálne vyložených.

Odpadové hospodárstvo je veľmi zložitá téma. Momentálne sme pripravili niekoľko možností, aké frekvencie odvozu by sme mohli občanom ponúkať a aké poplatky by občania platili. Nevieme však odhadnúť, koľko ľudí by si zvolilo aký vývoz. Pre tvorbu ceny je to veľká neznáma. Na porade s poslancami a členmi finančnej komisie sme sa dohodli, že do návrhu VZN pôjde variant frekvencií, aký sme mali doteraz, s tým, že všetky veľkosti nádob budú mať rovnakú cenu za liter odpadu. Nakoľko nevieme, aké ceny v budúcom roku budeme mať, to ukáže až výsledok aktuálneho verejného obstarávania. Navýšili sme jednotkové ceny o inflačných 15% a z počtov jednotlivých nádob sme vypočítali poplatky pre budúci rok. Ministerstvo, našťastie, avizuje, že dotrieďovanie odpadu sa odkladá, čo by cenu ešte navýšilo. Diskusia k odpadom týmto nekončí.

 

Milí občania, nedá sa opísať, čo všetko sme tento rok stihli. Okrem rozbehnutých veľkých projektov, aké táto obec ešte nikdy nemala, sme pracovali aj na rôznych legislatívnych potrebách od PHRSR, Zásad hospodárenia, niekoľkých VZN a rôznych smerniciach. Hľadali sme rôzne zdroje financií (asistenti v materskej škole). S kolegami z okolitých obci sme uspeli na kraji pri Tangente. S krajom tiež spolupracujeme na potrebách obce v cyklodoprave. Neustále optimalizujeme procesy v obci, snažíme sa sfunkčniť elektronické služby aj pre občanov (e-poplatok). Verím, že budúci rok už konečne budeme doručovať aj písomnosti elektronicky, čo nám ušetrí nemalé prostriedky na poštových poplatkoch.

Na záver opäť patrí poďakovanie poslancom za ich podporu a neustálu pomoc, ako aj zamestnancom obce, ktorí aj na úrok svojho súkromného života častokrát zaberú, ak je to potrebné. Ideme spolu vpred ako jeden tím, pre našu obec a jej budúcnosť.

Milí občania, ďakujem vám za neustálu podporu a pozitívnu spätnú väzbu.

 

Martina Dobrovodská

starostka obce


Vytvorené: 28. 11. 2023
Posledná aktualizácia: 28. 11. 2023 15:01
Autor: Martina Dobrovodska