#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

OZNAM: DLŽNÍCI  NA DANIACH A POPLATKU ZA KOMUNÁLNE A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY MÔŽU   PRÍSŤ   O   VODIČSKÝ   PREUKAZ

Typ: ostatné
OZNAM: DLŽNÍCI  NA DANIACH A POPLATKU ZA KOMUNÁLNE A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY MÔŽU   PRÍSŤ   O   VODIČSKÝ   PREUKAZ 1 bližšie informácie v texte

DLŽNÍCI   MÔŽU   PRÍSŤ   O   VODIČSKÝ   PREUKAZ

Obec Zálesie ako správca dane, upozorňuje dlžníkov, že nedoplatky na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady môže vymáhať aj formou výkonu exekúcie zadržaním vodičského preukazu, a to na základe § 98 ods. 1 písm. i) zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)a  o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pred začatím daňovej exekúcie správca dane preverí, či je daňový dlžník držiteľom vodičského preukazu. Následne vydá rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania a dlžníkovi zašle daňovú exekučnú výzvu, v ktorej ho upozorní, že v prípade neuhradenia vymáhaného nedoplatku v určenej lehote vydá daňový exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu. Ak dlžník nezaplatí v stanovenej lehote dlžnú sumu, správca dane doručí daňový exekučný príkaz príslušnému orgánu Policajného zboru SR, ktorý vykoná blokáciu vodičského preukazu v informačnom systéme. Vďaka tomu bude príslušník polície vykonávajúci kontrolu vodiča vedieť, že vodičský preukaz je zadržaný. Po vyrovnaní vymáhaného nedoplatku správca dane bezodkladne vydá rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania a toto doručí polícii, ktorá blokáciu vodičského preukazu zruší.

Odporúčame daňovníkom, aby svoje nedoplatky voči obci Zálesie vyrovnali v priebehu mesiaca február  2023, po tomto termíne správca dane pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov aj vyššie uvedenou formou exekúcie. Ak ste si nie istí výškou svojho nedoplatku, informujte sa na Obecnom úrade v Zálesí,na tel. čísle: 02/52623960, 02/52623842 alebo mailom zahorova@obeczalesie.sk , neszmeryova@obeczalesie.sk

Obec Zálesie využije všetky legislatívne možnosti na vymoženie nedoplatkov od daňových subjektov, ktorí nedodržiavaním svojich zákonných daňových povinností neumožňujú použitie finančných prostriedkov patriacich do rozpočtu obce.


Vytvorené: 9. 2. 2023
Posledná aktualizácia: 9. 2. 2023 14:33
Autor: Lenka Záhorová