A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

HLASOVANIE za projekty_ Participatívny rozpočet

Typ: ostatné
Projekty :
1. Poďme spolu tráviť čas
2. SCHODY pri železnej lávke na Šúrskom kanáli v Zálesí

Hlasovať sa bude v období 17.06.2022 – 1.7.2022 v čase otváracích/úradných hodín miest na hlasovanie.

Propagácia projektov je súčasťou príloh.

Do hlasovania obyvateľov obce postúpili projekty, ktoré získali min. 8 bodov od Komisie pre participatívny rozpočet.  Propagácia samotných projektov sa bude zabezpečovať na internetovej stránke obce, na hlasovacích miestach a na vyhradených miestach v zmysle VZN č.1/2019 a jeho dodatku č. 1/2020. O tom, ktoré projekty získajú podporu pre realizáciu rozhodnú hlasovaním domáci obyvatelia Zálesie prostredníctvom hlasovacieho lístka na miestach určených na hlasovanie, ako aj zverejneného na internetovej stránke obce. Hlasovací lístok je súčasťou výzvy a bude k dispozícií aj na miestach určených na hlasovanie t. j.:

1) Obecný úrad (Kultúrny dom 1p. Malinovská 103/54, Zálesie)

2) Kaviareň – Ignáca Gešaja 995, Zálesie

3) Jane Coffee it´s Time – Terchovská 93, Zálesie

4) Potraviny Fipe, Malinovská 103/54, Zálesie

Hlasovať sa bude v období 17.06.2022 – 1.7.2022 v čase otváracích/úradných hodín miest na hlasovanie. Každý víťazný projekt musí získať minimálne 10 hlasov.

Výsledky hlasovania, ako aj zoznam úspešných žiadateľov budú zverejnené na www.obeczalesie.sk . Po ukončení hlasovania a jeho následnom vyhodnotení budú úspešní žiadatelia vyzvaní emailom, poštou na podpis zmluvy.

 

Názov projektu: Poďme spolu tráviť čas

Žiadateľ: Spirituale, o.z.

Autori projektu: Lucia Mešková, Lenka Bene

Stručné zhrnutie projektu:

Vytvorenie bezpečného a príjemného priestoru pre všetkých obyvateľov Zálesia s cieľom budovať komunitu medzi deťmi, mládežou, rodičmi a aj staršou generáciou, cez stretávanie sa na pravidelných stretnutiach pri kvalitných knihách a na večeroch spoločenských hier, v pastoračnej miestnosti pri kostole v Zálesí. Cieľom je aj vybudovanie zbierky kvalitných kníh a encyklopédii pre deti, kníh o rodičovstve a sebarozvoji pre ostatných. Vytvárajme spoločne naše Zálesie a našu miestnu komunitu a spolupatričnosť. Garanciu za projekt dáva jeho organizátor OZ Spirituale, Zálesie. Pre viac informácií a možnosť zapojiť sa, sa nám môžete obrátiť na zodpovedné osoby za tento projekt, ktorými sú: Lucia Mešková, meskova.lucia@gmail.com 0948441313, Lenka Bene, lenka.bu@gmail.com 0907645173

 

SCHODY pri železnej lávke na Šúrskom kanáli

Prečo to chceme: Lebo to vieme zvládnuť a chceme zlepšiť priechodnosť cestičky k lávke. Sme si mohli vyberať, či pôjdeme po schodoch alebo po cestičke... Ako to spravíme: Vo svahu sa vykopú schodové stupne, do ktorých sa umiestnia drevené podvaly. Čo ak potrebujete iné: ZAHLASUJTE ZA NÁS, potykáme si s lopatou a prehodíme zopár myšlienok, ďalšia môže byť Vaša...samozrejme myšlienka ☺


Prílohy

Vytvorené: 20. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 20. 6. 2022 08:17
Autor: Lenka Záhorová