#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 45
posledná

Zaradenie lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území európskeho významu 1

Zaradenie lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území európskeho významu

Ministerstvo životného prostredia SR pozýva na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území európskeho významu s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou. Prerokovanie sa uskutoční dňa 18.5.2017 v zasadacej miestnosti Okresného úradu Dunajská streda. Bližšie informácie sú v prílohe tohto oznamu celý text

ostatné | 2. 5. 2017 | Autor:
Potraviny FIPE na Malinovskej ulici v Zálesí oznamuje občanom 1

Potraviny FIPE na Malinovskej ulici v Zálesí oznamuje občanom

Predajňa potravín FIPE na Malinovskej ulici v Zálesí oznamuje občanom, že v dňoch 1.5. až 3.5.2017 (vrátane) bude predajňa z dôvodu maľovania zatvorená.
Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 27. 4. 2017 | Autor:
Oprava komunikácie na Terchovskej ulice - upozornenie pre obyvateľov 1

Oprava komunikácie na Terchovskej ulici - upozornenie pre obyvateľov

Z dôvodu opravy komunikácie na Terchovskej ulici, ktorá sa má uskutočniť v dňoch 9. až 12. mája 2017 Vás žiadame o uvoľnenie uličného priestoru v tomto období. celý text

ostatné | 25. 4. 2017 | Autor:
Vývoz komunálneho odpadu obec Zálesie  1

Vývoz komunálneho odpadu obec Zálesie

Obecný úrad Zálesie upozorňuje všetkých poplatníkov komunálneho odpadu, aby dodržiavali stanovený čas pre vývoz nádob s komunálnym odpadom . Vývozný deň začína 06:00 a končí 22:00.
Z uvedeného dôvodu je potrebné mať nádobu viditeľne vyloženú pred 06:00 hod. vývozného dňa. Poplatníci sa NESMÚ spoliehať na neskorší čas vývozu aj v prípade ,že je im tak nádoba už dlhšiu dobu vyvážaná. V zbernej spoločnosti sa osádky auta menia . Trasa vývozu nie je pevne stanovená . Každá osádka má svoj systém . Uvedené časy sa v stanovených dňoch týkajú aj vrecového zberu . Časy sú zdôraznené v podrobnom rozpise (príručke) pre všetky druhy odpadov v obci . Príručka bola distribuovaná do každej domácnosti v priebehu mesiaca február a je zverejnená aj na webovom sídle obce www.obeczalesie.sk v časti odpadové hospodárstvo. celý text

ostatné | 20. 4. 2017 | Autor:
Spojená škola v Ivanke pri Dunaji srdečne  pozýva na Jarnú cenu Spojenej školy 1

Spojená škola v Ivanke pri Dunaji srdečne pozýva na Jarnú cenu Spojenej školy

Jarná cena Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji - bližšie info v letáku celý text

ostatné | 19. 4. 2017 | Autor:
Pozvánka Deň sv. Floriána 1

Pozvánka Deň sv. Floriána

Pri príležitosti 70. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Zálesí Vás hasiči srdečne pozývajú na Deň sv. Floriána, ktorý sa bude konať v sobotu 6.5.2017 od 15:00 na hasičskej zbrojnici v Zálesí.

Pripravené budú súťaže pre deti v záchranárskej tématike, naučia Vás správne podať prvú pomoc, nebudú chýbať autá záchrannej a hasičskej služby a odhalia sochu sv. Floriána.
Hasiči a hasičky sa tešia na Vašu účasť.
celý text

ostatné | 19. 4. 2017 | Autor:
info Slovak telekom

Slovak Telekom informuje občanov o modernizácii telekomunikačnej siete v obci Zálesie

Vážení občania,
Slovak Telekom a.s. ako investor líniovej stavby, má v pláne v tomto roku v našej obci realizovať modernizáciu telekomunikačnej siete (rekonštrukciu existujúcich rozvodov a budovanie nových moderných optických sietí).
Plánovaná hlavná trasa pripravovanej optickej siete bude zväčša vedená vo verejne prístupnej časti – medzi cestnou komunikáciou a predzáhradkou, resp. domom. V rámci výkopových prác bude možné umiestniť na fasádu domu, alebo na oplotenie plastový svetlo šedý rozvádzač OUK s rozmermi cca (šírka 15 x výška 20 x hĺbka 10cm) 1,0-1,2m. Umiestnenie OUK na Váš dom prípadne na plot umožňuje jednoduchšie zriadenie služby/prípojky, prípadne pri predaji nehnuteľnosti zvyšuje jej hodnotu. Tlačivo súhlasu Vám bude prostredníctvom zhotoviteľa doručené pri osobnej návšteve.
V prípade, že sa rozhodnete udeliť nesúhlas s umiestnením na fasádu alebo oplotenie, bude OUK umiestnená na verejnom pozemku na kovovom stĺpiku vo výške 1,2 m v blízkosti hranice dvoch súkromných pozemkov v počte 1 OUK pre dva domy/pozemky.
O termíne realizácie budú dotknutí vlastníci upovedomení prostredníctvom zhotoviteľa (realizátora) stavby 15 dní vopred formou oznamu.
Bližšie informácie sú v prílohe.
celý text

ostatné | 13. 4. 2017 | Autor:
Štatistické zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT) 1

Štatistické zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)

Štatistický úrad SR v súlade s projektov Európskej únie realizuje v roku 2017 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov. Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň znalosti a zručnosti obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.
Naša obec bola vybratá do tohto zisťovania, ktoré sa uskutoční od 2. apríla do 31. mája 2017.
V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky získané informácie a názory budú slúžiť výlučne pre potreby štátnej štatistiky.
Bližšie informácie v prílohe.
celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor:
zápis žiakov do 1. ročníka

Zápis žiakov do 1. ročníka - oznam riaditeľky ZŠ M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Riaditeľka Základnej školy M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční dňa 21. apríla 2017 (piatok) od 13.00 do 20.00 hod. v priestoroch ZŠ.
Bližšie informácie v prílohe. celý text

ostatné | 10. 4. 2017 | Autor:
Atletiko Zálesie  1

Atletiko Zálesie

ŠK ATLETIKO ZÁLESIE
Športový klub Atletiko Zálesie je občianskym združením, ktorého cieľom je napomáhať rozvoju športu v obci Zálesie. Združenie vytvára podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti a to v oblasti akejkoľvek športovej činnosti organizovaním športových a spoločenských podujatí, ktoré prispievajú k získavaniu pohybových i telesných zručností ako aj teoretických vedomostí napomáhajúcich k upevňovaniu fyzického i duševného zdravia. Osobou zodpovednou za činnosť klubu je Marek Pecucha.
V rámci prvého ročníka otvárame futbalovú MINI PRÍPRAVKU - deti vo veku 4-6 rokov a PRÍPRAVKU - deti vo veku 7-9 rokov.Prvý futbalový tréning nášho novovzniknutého športového klubu ŠK ATLETIKO ZÁLESIE sa uskutoční v utorok 11. apríla 2017 o 17:00 na ihrisku v Zálesí.
Zakladajúci členovia: Marek Pecucha, Andrej Klimo, Stanislav Zajaček, Peter Milko, Robert Vojtek, PatrikVaško
Viac informácii na FB stránke: https://www.facebook.com/atletiko.zalesie/

celý text

ostatné | 10. 4. 2017 | Autor:
Pozvánka na 15. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Pozvánka na 15. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 15. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Zálesie, ktoré sa uskutoční dňa 10. apríla 2017 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Zálesí. Program zasadnutia je v prílohe. celý text

ostatné | 6. 4. 2017 | Autor:
Ivanska Veľká noc s Maticou - pozvánka  1

Ivanska Veľká noc s Maticou - pozvánka

Príďte si pripomenúť a vyskúšať tradičné veľkonočné zvyky - 8.4.2017 od 13.00 do 16.00 - Informačné centrum-Námestie sv. Rozálie v Ivanke pri Dunaji.
Bližšie informácie v priloženom letáku. celý text

ostatné | 6. 4. 2017 | Autor:
Ivanskí záhradkári pozývajú svojich členov a priaznivcov na stretnutie záhradkárov 1

Ivanskí záhradkári pozývajú svojich členov a priaznivcov na stretnutie záhradkárov

Milí záhradkári,
občianske združenie Ivanskí záhradkári pozýva svojich členov a priaznivcov na stretnutie záhradkárov, ktoré sa uskutoční v utorok 11. apríla 2017 o 18:30 hod. v Matičnom dome v Ivanke pri Dunaji, prednášať sa bude na tému "Zeleň a verejný priestor je vizitkou každej obce" - smutno veselá úvaha nad súčasným stavom, Ing. Zoltán Balko, predseda Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu.

celý text

ostatné | 6. 4. 2017 | Autor:
Akadémia ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši informuje 1

Akadémia ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši informuje

V prílohe je informácia Akadémie ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši pre tých občanov našej obce, ktorí si podali prihlášku na štúdium na uvedenej akadémii. celý text

ostatné | 28. 3. 2017 | Autor:
Erb MŠ Zálesie

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľka materskej školy oznamuje: celý text

náš tip, ostatné | 27. 3. 2017 | Autor: admin
Zrušenie opatrení Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec vydané dňa 27.1.2017 pri zistení a potvrdení choroby - vtáčej chrípky 1

Zrušenie opatrení Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec vydané dňa 27.1.2017 pri zistení a potvrdení choroby - vtáčej chrípky

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec oznamuje, že ruší opatrenia č. 176/2017 vydané dňa 27.1.2017 pri zistení a potvrdení choroby - vtáčej chrípky, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a zdravie ľudí - bližšie informácie v prílohe. celý text

ostatné | 27. 3. 2017 | Autor:
prednaska

Prednáška na tému "Chceme mať krajší trávnik"

Nenechajte si ujsť prednášku Ivana Valla na tému "Chceme mať krajší trávnik" v sobotu 25.3.2017 o 18.30 v Kultúrnom dome v Zálesí. celý text

ostatné | 21. 3. 2017 | Autor:
kino

KINO v Zálesí - už túto sobotu

Pozývame všetkých nadšencov dobrého filmu na sobotňajšie kino do Kultúrneho domu v Zálesí.
celý text

ostatné | 21. 3. 2017 | Autor:
Oznam Akreditovaného laboratória AQUASECO v Ivanke pri Dunaji  1

Oznam Akreditovaného laboratória AQUASECO v Ivanke pri Dunaji


Presné znenie oznamu v prílohe


celý text

ostatné | 15. 3. 2017 | Autor:
MŠ Zálesie logo

MŠ Zálesie - 2% z daní

Venujte Vaše 2% deťom v MŠ Zálesie celý text

ostatné | 12. 3. 2017 | Autor: admin
Skúška sirény - preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva 1

Skúška sirény - preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva

Dávame do pozornosti občanom, že dňa 10.3.2017 t.j. dnes o 12.00 hod. prebehne skúška prevádzkyschopnosti sirény.
Ďakujeme za pochopenie! celý text

ostatné | 10. 3. 2017 | Autor:
Výzva Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku (viď príloha) 1

Výzva Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku (viď príloha)

Jarné obdobie a lesné požiare - výzva OR Hasičského a záchranného zboru v Pezinku na rešpektovanie zákona o ochrane pred požiarmi
"Nevypaľovať trávu ani iné suché porasty! Nezakladať oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!
Nefajčiť v lesoch!
celý text

ostatné | 8. 3. 2017 | Autor:
Kultúrny dom - časový harmonogram aktivít 1

Kultúrny dom - časový harmonogram aktivít

V Kultúrnom dome v Zálesí sa opätovne rozbehli pravidelné tréningy KARATE, cvičenia určené pre seniorov, bodyforming, ako aj hudobno-pohybové hry pre našich najmenších. celý text

ostatné | 3. 3. 2017 | Autor: admin
OZNAM OBECNÉHO ÚRADU ZÁLESIE 1

OZNAM OBECNÉHO ÚRADU ZÁLESIE

Obecný úrad Zálesie oznamuje poplatníkom, že počnúc dňom 9. marca 2017 (štvrtok) NEBUDÚ VYVÁŽANÉ smetné nádoby na komunálny odpad, ktoré nebudú mať nalepenú nálepku na rok 2017. celý text

ostatné | 3. 3. 2017 | Autor:
Zber nadrozmerného odpadu do veľkoobjemových kontajnerov 1

Zber nadrozmerného odpadu do veľkoobjemových kontajnerov

Dňa 18. marca 2017 (sobotu) od 10,00 hod – 18,00 hod bude do zberného dvora Zálesie pristavený veľkoobjemový kontajner na zber domového komunálneho odpadu veľkých rozmerov – t.j. staré koberce, matrace, rôzny nábytok (skrine, sedačky, stoly, stoličky), okná a iné.

celý text

ostatné | 2. 3. 2017 | Autor:
Štatistické zisťovanie_oznam pre obyvateľov Zálesia 1

Štatistické zisťovanie_oznam pre obyvateľov Zálesia

Štatistický úrad SR Banská Bystrica v spolupráci s Národnou bankou SR uskutočňuje na Slovensku "Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017", ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey).
celý text

ostatné | 16. 2. 2017 | Autor:
Slovenská pošta Ivanka pri Dunaji- upravené hodiny pre verejnosť 1

Slovenská pošta Ivanka pri Dunaji- upravené hodiny pre verejnosť

Pošta v Ivanke pri Dunaji od 13.2.2017 upravila svoje otváracie hodiny a to Pondelok až piatok od 7.30 do 17.00 hod. (sobota a nedeľa zatvorené). celý text

ostatné | 13. 2. 2017 | Autor:
Pošta Ivanka pri Dunaji - upravené hodiny pre verejnosť od 8.2.2017 1

Pošta Ivanka pri Dunaji - upravené hodiny pre verejnosť od 8.2.2017

Pošta v Ivanke pri Dunaji od 8.2.2017 má upravené hodiny pre verejnosť a to nasledovne:
Pondelok až piatok od 8.00 do 12.30 a od 13.00 do 17.00
Sobota a nedeľa - zatvorené
Oznam Slovenskej poštya.s. v prílohe celý text

ostatné | 8. 2. 2017 | Autor:
Oznam Západoslovenskej distribučnej a.s. - prerušenie distribúcie elektriny 1

Oznam Západoslovenskej distribučnej a.s. - prerušenie distribúcie elektriny 16. februára 2017

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že dňa 16. februára 2017 z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú celý text

ostatné | 7. 2. 2017 | Autor:
Ponuka na pracovné miesto opatrovateľky a oznam termínu na akreditovaný kurz opatrovania 1

Ponuka na pracovné miesto opatrovateľky a oznam termínu na akreditovaný kurz opatrovania

Ružová záhrada n.o. hľadá opatrovateľky, bližšie informácie v prílohe a

oznamuje termín na akreditovaný kurz opatrovania - možnosť preplatenia cez úrad práce, bližšie informácie v prílohe celý text

ostatné | 7. 2. 2017 | Autor:
prvá
z 45
posledná