A picture

Navigácia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 417
TÝŽDEŇ: 1046
CELKOM: 506036

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 15
posledná

OZNAM Obecného úradu Zálesie - Potvrdenie o percentuálnom podiele vytriedených zložiek komunálnych odpadov 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie - Potvrdenie o percentuálnom podiele vytriedených zložiek komunálnych odpadov

Potvrdenie o percentuálnom podiele vytriedených zložiek komunálnych odpadov. celý text

ostatné | 28. 2. 2019 | Autor: Monika Czupeková
OZNAM Obecného úradu : predaj nálepiek na Komunálny odpad 1

OZNAM Obecného úradu : predaj nálepiek na Komunálny odpad

Obecný úrad Zálesie oznamuje občanom že , Z dôvodu čerpania dovolenky v čase od 25.2.2019 do 1.03.2019 sa NEBUDÚ predávať a vydávať nálepky na komunálny odpad .
Náhradný termín pre predaj a výdaj nálepiek bude v čase od 4. 3.2019 do 8.3.2019 .
Komunálny odpad bude do 8.3.2019 vyvážaný na nálepky roku 2018.
Ostatné činnosti OÚ budú zabezpečené bez zmeny . celý text

ostatné | 22. 2. 2019 | Autor: Miroslava Hladká
erb obce

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020 sa uskutoční od 8.apríla do 11.apríla 2019
v priestoroch Materskej školy, Malinovská 124, Zálesie v čase od 8,00 do 16,00 hod.
celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor: Martina Dobrovodska
OZNAM Obecného úradu Zálesie - predaj nálepiek na komunálny odpad dňa 14.2.1019 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie - predaj nálepiek na komunálny odpad dňa 14.2.1019

Oznamujeme obyvateľom, že zajtra, t.j. vo štvrtok 14.2.2019 nebude možné zakúpiť si nálepku na komunálny odpad na obecnom úrade v Zálesí. celý text

ostatné | 13. 2. 2019 | Autor: Miroslava Hladká
Pozvánka na 2 zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zálesie 1

Pozvánka na 2 zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zálesie

Starosta obce Zálesie zvoláva 2 . zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zálesie , ktoré sa uskutoční dňa 13.02.2019 v stredu o 18:00 hodine v Kultúrnom dome v Zálesí. Program zasadnutia sa nachádza v prílohe tohto oznamu .
celý text

ostatné | 8. 2. 2019 | Autor: Miroslava Hladká
Výzva na úhradu - Nedoplatky na dani z nehnuteľnosti za rok 2018 a staršiie 1

Výzva na úhradu - Nedoplatky na dani z nehnuteľnosti za rok 2018 a staršie

Vážení daňovníci obce Zálesie ,
Správca dane – obec Zálesie si dovoľuje požiadať všetkých daňovníkov , ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti a psa za rok 2018 a staršie , aby v čo najkratšom termíne vykonali ich úhradu . Daň z nehnuteľnosti tvorí druhú najvyššiu položku príjmov rozpočtu obce .
Úhradu dane môžete vykonať prevodným príkazom na účet v OTP Banka Slovensko
Číslo účtu SK11 5200 0000 0000 0147 1445 , variabilný symbol uveďte číslo Rozhodnutia , alebo uveďte do poznámky meno daňovníka .
Úhradu môžete vykonať aj v hotovosti do pokladne na obecnom úrade Zálesie v úradných hodinách.

V prípade otázok ohľadom nedoplatku sa môžete informovať na Obecnom úrade na
tel. čísle 02/52 62 39 45 - Hladká Miroslava .

s pozdravom celý text

ostatné | 7. 2. 2019 | Autor: Miroslava Hladká
OZNAM Obecného úradu Zálesie - predaj nálepiek na komunálny odpad dňa 7.2.1019 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie - predaj nálepiek na komunálny odpad dňa 7.2.1019

Oznamujeme obyvateľom, že zajtra, t.j. vo štvrtok 7.2.2019 nebude možné zakúpiť si nálepku na komunálny odpad na obecnom úrade v Zálesí. celý text

ostatné | 6. 2. 2019 | Autor: Monika Czupeková
Doručovanie SIPO výpisov 1

Doručovanie SIPO výpisov

Vážení občania , Slovenská pošta žiada obyvateľov o kontrolu svojich adries na poukážkach SIPO , nakoľko v adresách sú uvádzané iba súpísné ( čierne čísla ). Pre správne doručenie poštových zásielok je potrebné mať v adrese uvedené číslo orientačné teda oranžové. Z uvedeného dôvodu je veľké množstvo nedoručených zásielok SIPO a ostávajú k prevzatiu na pošte v Ivanke pri Dunaji .
ďakujeme za spoluprácu. celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor: Miroslava Hladká
Informácia k podmienkam zmluvného výdaja v Zálesí Slovenská pošta 1

Informácia k podmienkam zmluvného výdaja v Zálesí Slovenská pošta

Vážení občania, v prílohe tejto správy nájdete základné informácie k podmienkam prevádzkovania Zmluvného výdaja poštových zásielok v obci Zálesie .
s pozdravom
Ing. Marián Perger
starosta obce celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor: Miroslava Hladká
OZNAM Obecného úradu Zálesie - výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Zálesí 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie - výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Zálesí

Obec Zálesie vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Materskej školy v Zálesí s predpokladaným nástupom od 1. 3. 2019.
celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Monika Czupeková
Informácia starostu obce k problému s doručovaním poštových zásielok. 1

Informácia starostu obce k problému s doručovaním poštových zásielok.

Drahí občania,
Sľúbil som vám vyjadrenie k pretrvávajúcim problémom s doručovaním poštových zásielok. Dňa 21.01.2019 sa uskutočnilo stretnutie na obecnom úrade Zálesie, ktorého sa zúčastnili zástupcovia Slovenskej pošty.
Na stretnutí som informoval opätovne Slovenskú poštu o pretrvávajúcich problémoch
s nedoručovaním zásielok, vysokom počte sťažností obyvateľov obce a medializácii.
Zástupcovia Slovenskej pošty ma informovali o nepriaznivej personálnej situácii na pošte Ivanka pri Dunaji z dôvodu PN a o neobsadenom pracovnom mieste poštového doručovateľa.
V prvom kole sme sa dohodli :
a) Slovenská pošta musí zabezpečiť denné doručovanie zásielok prostredníctvom skúsených poštových doručovateľov z iných pôšt až do obsadenia voľných pracovných miest a kompletného zaučenia novoprijatých zamestnancov.
b) K 01.03.2019 Slovenská pošta plánuje navýšiť počet pracovných miest poštových doručovateľov tak, aby ich počet pokryl aj zástup v prípade absencií, teda PN a podobne tak, aby nemali dopad na kvalitu poskytovaných služieb.
c) Pošta Ivanka pri Dunaji bude nadriadeným orgánom denne monitorovaná či zabezpečuje služby v plnom rozsahu.
V diskusii k uvedenej problematike boli zároveň prebraté aj iné návrhy a opatrenia , ktoré by mohli priniesť zlepšenie doručovania zásielok a zároveň vyjsť v ústrety občanom, ktorí majú do Ivanky pri Dunaji prístup len prostredníctvom autobusovej dopravy:
uvedené návrhy sú:
a) Návrh na zriadenie Zmluvného výdaja v obci Zálesie (v minulosti potraviny na Starobystrickej ulici) – Slovenská pošta doručí obci podmienky pre uvedené zriadenie
b) Obec ponúkla Slovenskej pošte potencionálnych záujemcov, ktorí by mali záujem zmluvný výdaj v obci prevádzkovať. Pošta nám oznámila, že musí urobiť riadne výberové konanie.
c) Slovenská pošta preverí možnosti inštalácie „ Balíkboxu“ v obci Zálesie a o uvedenej možnosti bude obecný úrad informovať .
Slovenská pošta zhodnotí možnosť osadenia v obci tzv. odkladacích schránok pre poštových doručovateľov, aby sa zefektívnilo a zrýchlilo doručovanie. celý text

ostatné | 24. 1. 2019 | Autor: Miroslava Hladká
#

OZNAM Obecného úradu Zálesie - ochrana nadzemného elektrického vedenia v obci

Vážení občania,
rád by som vás informoval o probléme zasahovania vetiev stromov do elektrického vedenia a vedenia osvetlenia. Ak sa vetvy stromu dotýkajú vedenia prúd tečie do zeme čo nám zvyšuje spotrebu el. energie, alebo vyhodí ističe a potom celá obec nesvieti (piatok 18. 1). V krajnom prípade môže spôsobiť vážnejšiu poruchu, alebo požiar.

OZNAM
Oznamujeme obyvateľom, že podľa § 43 ods. 4 a 5 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike je zakázané v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením:
4. a/ zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky
b/ vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m
c/ / vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou
d/ uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky
e/ vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku
f/ vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy
5. vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti presahujúcej 5m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

V prípade, ak vlastník pozemku nebude rešpektovať oprávnenia distribútora elektrickej energie na vstup na pozemok resp. na uskutočnenie odstraňovania a/alebo okliešťovania porastov v ochrannom pásme elektrického vedenia, a bude brániť distribútorovi elektrickej energie vo výkone týchto oprávnení , bude považovať takéto konanie vlastníka pozemku za porušenie Zákona o energetike a oznámi to Slovenskej obchodnej inšpekcii.
Zabránením vstupu distribútorovi elektrickej energie na pozemok môže dôjsť k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia a poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.

Ing. Marián Perger, starosta obce Zálesie

celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: Monika Czupeková
 OZNAM Obecného úradu Zálesie - premiestnené nádoby na separovaný odpad 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie - premiestnené nádoby na separovaný odpad

Obec Zálesie oznamuje obyvateľom, že v obci boli premiestnené nádoby na separovaný odpad z ulice Malinovská /pri cintoríne/ na roh ulíc Cintorínska – Topoľová, z dôvodu zabezpečenia čistoty a poriadku v obci. Upozorňujeme, že nové stojisko separovaného odpadu bude monitorované kamerovým systémom. celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: Monika Czupeková
Priznanie k dani z nehnuteľnosti ,k dani za psa , k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje 1

Priznanie k dani z nehnuteľnosti ,k dani za psa , k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Obecný úrad Zálesie ako správca dane z nehnuteľnosti upozorňuje občanov , ktorí v katastri obce Zálesie v roku 2018 nadobudli,mali zmenu ( skolaudovali , bolo im vydané stavebné povolenie a pod. ) predali , darovali nehnuteľnosť , že termín na podanie daňové priznania je do 31.januára 2019 vrátane , správcovi dane- Obecnému úradu Zálesie . celý text

ostatné | 18. 1. 2019 | Autor: Miroslava Hladká
OZNAM Obecného úradu Zálesie - prerušenie dodávky vody 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie - prerušenie dodávky vody

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. informuje obyvateľov Zálesia o dočasnom prerušení dodávky vody z verejného vodovodu. celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Monika Czupeková
 OZNAM Obecného úradu Zálesie - preskúšanie prevádzkyschopnosti elektromotorickej sirény. 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie - preskúšanie prevádzkyschopnosti elektromotorickej sirény.

V súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov bude dňa 11. 1. 2019 v čase o 12.00 v obci Zálesie vykonané preskúšanie prevádzkyschopnosti elektromotorickej sirény. celý text

ostatné | 11. 1. 2019 | Autor: Monika Czupeková
 OZNAM Obecného úradu Zálesie - výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s. 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie - výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.
Obec Zálesie žiada občanov, aby zabezpečili na svojich pozemkoch orez drevín, ktoré zasahujú do verejného osvetlenia. celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Monika Czupeková
OZNAM Obecného úradu Zálesie - správa HaZZ za 2018 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie - správa HaZZ za rok 2018

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku oznamuje spávu za uplynulý rok 2018. celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Monika Czupeková
Oznam starstu obce - Problémy s doručovaním pošty 1

Oznam starostu obce - Problémy s doručovaním pošty -Slovenská pošta

Vážení občania obce Zálesie , dnes som si zavolal na Obecný úrad vedúceho obvodu hlavnej pošty Bratislava II. Prisľúbil, že dnes a zajtra budú doručené všetky zásielky ktoré nedoručili v predchádzajúcom období. Čo sa týka vyriešenia dlhodobých problémov so Slovenskou poštou v Zálesí uspokojivú odpoveď som nedostal. Následne som volal jeho nadriadenému, ktorý povedal, že do týždňa osobne preverí situáciu s poštou v Ivanke a Zálesí a do dvoch týždňov sa v Zálesí na Obecnom úrade zastaví a prednesie riešenia.

Ing. Marián Perger
Starosta obce Zálesie

celý text

ostatné | 7. 1. 2019 | Autor: Miroslava Hladká
#

OZNAM Obecného úradu Zálesie - Predaj nálepiek na rok 2019

Predaj nálepiek na smetné nádoby na rok 2019. celý text

ostatné | 27. 12. 2018 | Autor: Monika Czupeková
Oznam Obecného úradu Zálesie _ úradne hodiny počas sviatkov 1

Oznam Obecného úradu Zálesie _ úradne hodiny počas sviatkov

OZNAM
Úradné hodiny počas vianočných a novoročných sviatkov
27.12.2018 – Zatvorené
28.12.2018 – Zatvorené
31.12.2018 - Zatvorené
02.01.2019 – Zatvorené
03.01.2019 - štvrtok od 07:30 – 12:00
Od 04.01.2019 v riadnych úradných hodinách
celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor: Miroslava Hladká
 OZNAM Obecného úradu Zálesie - Harmonogram vývozov separovaného odpadu na rok 2019 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie - Harmonogram vývozov separovaného odpadu na rok 2019

Harmonogram vývozov separovaného odpadu na rok 2019 celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor: Monika Czupeková
OZNAM Obecného úradu Zálesie - Zberný dvor zatvorený 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie - Zberný dvor zatvorený

Obecný úrad Zálesie oznamuje obyvateľom, že Zberný dvor bude zatvorený od soboty t.j. 22.12.2018 do nedele t.j. 6.1.2019. Otvorený bude opäť od pondelka t.j. 7.1.2019. celý text

ostatné | 17. 12. 2018 | Autor: Monika Czupeková
Oznam obecného úradu Zálesie _ Rozkopávka Starbystrická ulica 1

Oznam obecného úradu Zálesie _ Rozkopávka Starobystrická ulica

Obecný úrad Zálesie informuje občanov o rozkopávke na Starobystrickej ulici . Uvedená rozkopávka je v rozpore s cestným zákonom a je v riešení v spolupráci s políciou. Starosta obce zároveň upozorňuje že všetky rozkopávky v obci musia byť v súlade so zákonom o pozemných komunikáciach - cestný zákon - Zákon č.135/1961 Zb.v znení neskorších zmien a doplnkov. celý text

ostatné | 12. 12. 2018 | Autor: Miroslava Hladká
OZNAM k vývozu komunálneho odpadu - Náhradný termín 13.12.2018 1

OZNAM k vývozu komunálneho odpadu - Náhradný termín 13.12.2018

Obecný úrad Zálesie oznamuje poplatníkom že náhradný termín za nevyvezený komunálny odpad zo dňa 06.12. 2018 bude vo zvozom dni štvrtok dňa 13.12.2018 .
Prosíme poplatníkov o vyloženie nádob v stredu večer najneskôr vo štvrtok pred 06.00 hodinou. celý text

ostatné | 12. 12. 2018 | Autor: Miroslava Hladká
OZNAM Obecného úradu Zálesie - Pozvánka na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zálesie 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie - Pozvánka na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zálesie

Starosta obce Zálesie Ing. Marián Perger zvoláva 1. riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2018 o 18.00hod. v Kultúrnom dome v Zálesí.
Program zasadnutia je v prílohe. celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor: Monika Czupeková
Nové telefóne čísla na Obecnom úrade Zálesie 1

Nové telefóne čísla na Obecnom úrade Zálesie

Obecný úrad Zálesie oznamuje občanom nové telefónne čísla k jednotlivým agendám . pozri záložkú Obecný úrad.
starosta obce Ing. Marián Perger 0905 769 644, pevná linka 02/52623842
Čechová Zuzana : ostáva : 02/45946013
Czupeková Monika : nové tel. číslo 02/52623960
Hladká Miroslava : nové tel. číslo 02/52623945
Sághyová Gabriela : ostáva 02/45946243 celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor: Miroslava Hladká
hlasovanie

PODARÍ SA TO !

Skúsme sa vypnúť k výkonu a ešte zahlasujme za Malý amfiteáter. Momentálne máme našliapnuté na víťazstvo, predbehli sme Modru a aj Bratislavu. Môžeme získať 5 000 eur od Nadácie VÚB, pre projekt s najvyšším počtom hlasov v kraji majú až 10 000 eur!
https://www.nadaciavub.sk/komunitne-granty
Hlasujme do 9. decembra o finančnej podpore pre:
Korzo Zálesie – Malý amfiteáter!
Ďakujeme, robíme to pre Vás!
Občianske združenie Naše Zálesíčko celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor: Martina Dobrovodska
 Oznam Obecného úradu Zálesie 1

Oznam Obecného úradu Zálesie

Upozorňujeme obyvateľov Zálesia, že nakoľko je dnes dvoj-týždňový vývoz komunálneho odpadu, je potrebné mať vyložené nádoby na komunálny odpad na viditeľnom mieste. celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor: Monika Czupeková
 Oznam Obecného úradu Zálesie - Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných 1

Oznam Obecného úradu Zálesie - Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec zasiela oznámenie - "Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných". celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor: Monika Czupeková
prvá
z 15
posledná