A picture

Navigácia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 665
TÝŽDEŇ: 665
CELKOM: 442089

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 14
posledná

OZNAM Obecného úradu Zálesie - Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie

Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Monika Czupeková
 OZNAM Obecného úradu Zálesie - Posledný vývoz BIO odpadu 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie - Posledný vývoz BIO odpadu

Oznamujeme občanom, že posledný vývoz BIO odpadu v tomto kalendárnom roku sa uskutoční v utorok 27.11.2018. celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor: Monika Czupeková
 OZNAM Obecného úradu Zálesie - zatvorený Obecný úrad 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie - Zatvorený Obecný úrad

Oznamujeme občanom, že dňa 2.11.2018 bude Obecný úrad v Zálesí zatvorený. celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor: Monika Czupeková
OZNAM Obecného úradu Zálesie - problematika Turčianskej ulice 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie - problematika Turčianskej ulice

Vážení spoluobčania,
dovoľte predložiť Vám niekoľko informácií k riešeniu problematiky Turčianskej ulice.

Cestné teleso na Turčianskej ulici je budované na obecnom pozemku s riadnym Stavebným povolením. Investor požiadal pred časom o kolaudáciu, ale nakoľko cesta nebola zrealizovaná podľa platnej projektovej dokumentácie, t. j. nebol vyhotovený otoč na konci ulice, dilatácie vozovky a dopravné značenie bolo Kolaudačné konanie prerušené. Následne investor skrachoval a svoj záväzok dokončiť dielo a následne ho odovzdať obci nemohol splniť.

Stavebný úrad preto zvolal ,,Štátny stavebný dohľad“ na danú stavbu Turčianska ulica v zmysle územného plánu je priebežnou miestnou obslužnou komunikáciou zaradenej do siete ciest obce ako verejnoprospešná stavba.

Čo sa týka osadenia dopravnej značky s doplnkovými tabuľami ako aj umiestnenia parkovacích stĺpikov na konci ulice zabraňujúcich prechod ulicou je to protiprávne konanie. V zmysle §3 ods. 2 Zákona č. 135/1961 Zb. Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Obce na miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách určujú použitie dopravných značiek a dopravných zariadení.
Obec môže určovať používanie dopravných značiek a dopravných zariadení len so súhlasom dopravného inšpektorátu. Obe tieto podmienky musia byť splnené.

Na základe uvedených skutočností obec koná cestou polície a stavebné záležitosti cestou Stavebného úradu. O výsledku a ďalších krokoch Vás budeme informovať. Zároveň obec vyzvala dotknutých na odstránenie dopravného značenia a dopravných zariadení.
celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Monika Czupeková
 OZNAM - Pošta Ivanka pri Dunaji oznamuje zmenu otváracích hodín 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie

Pošta Ivanka pri Dunaji oznamuje zmenu otváracích hodín. celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Monika Czupeková
OZNAM Obecného úradu Zálesie - Revízia vonkajších rozvodov plynu 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie - Revízia vonkajších rozvodov plynu

Vážení občania, od plynofikácie ubehlo už niekoľko rokov a 90% obyvateľov nemá vykonanú revíziu vonkajších rozvodov plynu od hlavného uzáveru po všetky plynové spotrebiče. Každý majiteľ domu je podľa zákona povinný udržiavať plynové rozvody v dobrom technickom stave. Na základe toho Vás dnes a v najbližších dňoch budú osobne navštevovať pracovníci Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti, u ktorých si môžete objednať revíziu plynových rozvodov až po spotrebiče. Zamestnanci spoločnosti sú riadne označení preukazom, ktoré si môžete overiť na zákazníckej linke 0902 96 96 86. celý text

ostatné | 15. 10. 2018 | Autor: Monika Czupeková
OZNAM Obecného úradu Zálesie - Vývoz nebezpečného odpadu 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie - Vývoz nebezpečného odpadu

Dňa 13.10.2018 (sobota) od 10,00 hod. – 18,00 hod. bude do zberného dvora Zálesie pristavený kontajner na zber nebezpečných látok, ako sú použité farby, laky, rozpúšťadlá a pesticídy. Všetky nebezpečné látky musia byť roztriedené na jednotlivé plechovky s farbami, rozpúšťadlami, lakmi, pesticídmi prípadne prázdnymi obalmi znečistenými nebezpečnými látkami.
celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Monika Czupeková
OZNAM Obecného úradu Zálesie - Zberný dvor prístupová cesta  1

OZNAM Obecného úradu Zálesie - Zberný dvor prístupová cesta

Vážení občania, oznamujeme Vám, že Zberný dvor v Zálesí bude otvorený v obvyklých otváracích hodinách. Prístup bude zo Starobystrickej ul. s odbočením na Jazernú ul. (prvá ulica za Turčianskou ul. v smere od Terchovskej a druhá ulica vľavo v smere od Malinovskej ul.) cez hlavný vchod na bývalé družstvo. Trasa bude vyznačená.
Samotné neoprávnené osadenie dopravného značenia a stĺpikov rieši obec ako cestný orgán v spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ v Senci.
celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Monika Czupeková
plagát Atletiko Zálesie

HISTORICKY PRVÉ DOMÁCE LIGOVÉ ZÁPASY v ZÁLESÍ

Už zajtra - sobotu 6.10. sa u nás v Zálesí uskutočnia prvé domáce zápasy v lige U8 a U7. Príďte sa pozrieť a povzbudiť naše deti. celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor: Martina Dobrovodska
erb obce Zálesie

ZMENY V CESTOVNÝCH PORIADKOCH

Obecný úrad obce Zálesie vyzýva občanov, aby čo najskôr zaslali na ou všetky svoje podnety a návrhy na zmeny v cestovných poriadkoch, resp. pridaní liniek. celý text

ostatné | 3. 10. 2018 | Autor: Martina Dobrovodska
logo BSK

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE FUTBALOVÉHO IHRISKA

V Zálesí sa vybudovalo nové futbalové ihrisko!
V priestoroch nového futbalového ihriska prebiehalo kultúrno-športové podujatie, na ktoré boli pozvaní všetci priaznivci futbalu a zábavy. celý text

ostatné | 27. 9. 2018 | Autor: Martina Dobrovodska
Bezplatné zmeranie zraku : ZOOM optika Bratislava  1

Bezplatné zmeranie zraku : ZOOM optika Bratislava

ZOOM optika Bratislava oznamuje občanom bezplatné zmeranie dioptrií a očného tlaku .
05.10.2018 od 09:00 do 10:00 na parkovisku za potravinami FIPE. celý text

ostatné | 27. 9. 2018 | Autor: Miroslava Hladká
#

OZNAM Obecného úradu Zálesie - Pozvánka na 22. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zálesie

Starosta obce Zálesie Ing. Jozef Meško zvoláva 22. riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 3.10.2018 o 18.00hod. v Kultúrnom dome v Zálesí.
Program zasadnutia je v prílohe. celý text

ostatné | 26. 9. 2018 | Autor: Monika Czupeková
 OZNAM Obecného úradu Zálesie - preventívna celoplošná deratizácia 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie - preventívna celoplošná deratizácia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v zmysle § 12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyzýva na vykonanie celoplošnej deratizácie v termíne do 15.11.2018 nasledovne:
1/ obec vykoná deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo vlastníctve obce.
2/ fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a skládok odpadov. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonávanie činnosti - regulácia živočíšnych škodcov prípravkami určenými na profesionálne použitie.
3/ fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných priestoroch a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie. Fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami (nástrahy na hlodavce), v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.


celý text

ostatné | 26. 9. 2018 | Autor: Monika Czupeková
#

OZNAM Obecného úradu Zálesie - Celoštátne zmeny CP 2018-2019

Obecný úrad Zálesie oznamuje občanom, že v súvislosti s prípravou cestovných poriadkov 2018/2019 je možné zaslať vlastné požiadavky, resp. pripomienky na adresu: jmartinovic@slovaklines.sk, najneskôr do 10.10.2018. celý text

ostatné | 26. 9. 2018 | Autor: Monika Czupeková
OZNAM Obecného úradu Zálesie - Zberný dvor zatvorený dva dni 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie - Zberný dvor zatvorený dva dni

Obecný úrad Zálesie oznamuje občanom, že Zberný dvor v Zálesí bude zatvorený v sobotu 29.9.2018 a v stredu 3.10.2018. V pondelok 1.10.2018 bude Zberný dvor otvorený v čase od 14,00 - 18,00hod. celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor: Monika Czupeková
OZNAM Obecného úradu Zálesie - Jesenné upratovanie 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie - Jesenné upratovanie

Obecný úrad Zálesie oznamuje občanom, že dňa 06.10.2018 (sobota) od 10,00 hod. – 18,00 hod. bude do zberného dvora Zálesie pristavený veľkoobjemový kontajner na zber domového komunálneho odpadu veľkých rozmerov – t.j. staré koberce, matrace, rôzny nábytok – skrine, sedačky, stoly, stoličky, okná.

celý text

ostatné | 24. 9. 2018 | Autor: Monika Czupeková
korzo

KORZO ZÁLESIE - cezhraničný projekt našej obce

Projekt so skráteným názvom "KORZO ZÁLESIE" úspešne pokračuje. Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby bolo predĺžené do 28.9.2018. celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor: Zuzana Červenková
Akcia otvorenie ihriska

Slávnostné otvorenie futbalového ihriska.

15.9.2018 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie futbalového ihriska celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor: Martina Dobrovodska
Ponuka práce asistent 1

Ponuka práce asistent

Okresný súd Bratislava I, so sídlom Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava (Justičný palác) príjme väčší počet štátnych zamestnancov vo funkcii asistent.
Bližšie informácie v priloženom súbore . celý text

ostatné | 14. 9. 2018 | Autor: Miroslava Hladká
OZNAM Obecného úradu Zálesie - Zberný dvor 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie - Zberný dvor

Obecný úrad Zálesie oznamuje občanom, že v sobotu 15.9.2018 bude Zberný dvor v Zálesí otvorený v čase od 10,00 - 18,00hod. celý text

ostatné | 14. 9. 2018 | Autor: Monika Czupeková
Oznam Spojenej školy Ivanka pri Dunaji - zahájenie kurzi autoškoly 1

Oznam Spojenej školy Ivanka pri Dunaji - zahájenie kurzu autoškoly

Spojená škola Ivanka pri Dunaji oznamuje záujemcom o vodičské oprávnenie na osobný automobil , že 17.09.2018 o 16:00 zahajuje kurz autoškoly. Bližšie informácie na tel. čísle +421 902 033 063 celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: Miroslava Hladká
Výberové konanie  1

Výberové konanie

výberové konanie na obsadenie riaditeľa MŠ - Obec Kaplná celý text

ostatné | 6. 9. 2018 | Autor: Miroslava Hladká
nábor Atletiko Zálesie

NÁBOR DO ŠK ATLETIKO ZÁLESIE

Chceš hrať futbal za Zálesie? Teraz máš šancu aj TY! celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor: Martina Dobrovodska
OZNAM Obecného úradu Zálesie - výzva k opatrnosti 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie - výzva k opatrnosti

Vážení spoluobčania,

v noci z 2. na 3. septembra došlo k niekoľkým vlámaniam do domov v našej obci. Je potrebné si skontrolovať zabezpečenie objektov rodinných domov, garáží a vchodov.

Následné vlámania rieši Kriminálne oddelenie PZ v Senci, Hollého 8. Ak máte akúkoľvek vedomosť súvisiacu s touto udalosťou, oznámte to prosím na tel. č. 0961 533 612 p. Pizl do 15,30hod., alebo e-mailom: oopzbernolakovo@minv.sk.

Ďakujem, Ing. Jozef Meško. celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor: Monika Czupeková
OZNAM Obecného úradu Zálesie - Zberný dvor 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie - Zberný dvor

Obecný úrad Zálesie oznamuje občanom, že v sobotu 1.9.2018 bude Zberný dvor v Zálesí otvorený v čase od 10,00 - 18,00hod. celý text

ostatné | 31. 8. 2018 | Autor: Monika Czupeková
korzo

KORZO ZÁLESIE - cezhraničný projekt našej obce

Projekt so skráteným názvom "KORZO ZÁLESIE" úspešne pokračuje. Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby bolo predĺžené do 19.9.2018. celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Zuzana Červenková
OZNAM Obecného úradu Zálesie - čerpanie dovoleniek 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie - čerpanie dovoleniek

Obecný úrad Zálesie oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania dovoleniek bude Obecný úrad zatvorený v dňoch 30.8 - 31.8.2018. celý text

ostatné | 27. 8. 2018 | Autor: Monika Czupeková
OZNAM Bratislavská integrovaná doprava, a.s. Bratislava 1

OZNAM Bratislavská integrovaná doprava, a.s. Bratislava

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. Bratislava oznamuje obyvateľom Zálesia zmenu cestovania prímestskou autobusovou dopravou od 19.8.2018. celý text

ostatné | 20. 8. 2018 | Autor: Monika Czupeková
korzo

KORZO ZÁLESIE - cezhraničný projekt našej obce

Projekt so skráteným názvom "KORZO ZÁLESIE" úspešne pokračuje. Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby bolo predĺžené do 27.8.2018. celý text

ostatné | 18. 8. 2018 | Autor: Zuzana Červenková
prvá
z 14
posledná