#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Program rozvoja obce Zálesie


 

 

 

Vlajka Európskej únie

 

 

 

 

 

 

„ÚZEMNÝ PLÁN A PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ZÁLESIE“

 

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

ZO ŠTRUKTURÁLNEHO FONDU ERDF

Výška finančného príspevku z ERDF: 1 130 500,- Sk

Začiatok prác: 01. 12. 2007

Dokončenie prác: 02. 12. 2008

 


Platný PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE

na obdobie rokov 2008 - 2012


PHSR obce Zálesie

23.05.2008

 

  Územné plánovanie - schválené


Platný ÚZEMNÝ PLÁN obce Zálesie

schválený obecným zastupiteľstvom, uznesením číslo 77/12/2008

(VZN 9/2008)zo dňa 02.12.2008.


ÚPN obce Zálesie Text

26.01.2009

ÚPN obce Zálesie Záväzná časť

 

ÚPN obce Zálesie Širšie vzťahy

 

ÚPN obce Zálesie Komplexný výkres usporiadania

 

ÚPN obce Zálesie Ochrana prírody a tvorba krajiny

 

ÚPN obce Zálesie Dopravné vybavenie

 

ÚPN obce Zálesie Technické vybavenie

 

ÚPN obce Zálesie Poľnohospodárska pôda

 

ÚPN obce Zálesie Schéma verejnoprávnych stavieb

 

ÚPN obce Zálesie Regulácie

 

VZN obce Zálesie č. 9/2008 Územný plán obce

 

 

ÚZEMNÝ PLÁN obce. Vypracovanie urbanistickej štúdie.

Stanoviská a pripomienky k návrhu žiadame podať písomne do 09 septembra 2008  na obecnom úrade v Zálesí.


 

Verejná vyhláška 11.08.2008   Pozvánka na prerokovávanie - organizácie

 

ÚPN Komlexný výkres usporiadania

15.08.2008

ÚPN Ochrana prírody a tvorba krajiny

 

ÚPN Verejná dopravná vybavenosť

 

ÚPN Verejná technická vybavenosť

 

ÚPN Použitie poľnohospodárskej pôdy

 

ÚPN Schéma verejnoprávnych stavieb

 

ÚPN Výkres regulácie

 

 

ÚZEMNÝ PLÁN obce, zadanie (rok 2008)

Návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie


 

Verejná vyhláška 05.05.2008   Oznámenie o začatí prerokovávania  

 

Územný plán obce Zálesie

05.05.2008

Územný plán obce Zálesie - výkres

 

 

IBV Zálesie, obytná zóna NB1 - lokalita "Domky"

Schválená urbanistická štúdia obytnej zóny - čistopis


UŠ Domky 1. Textová časť text čistopis

14.02.2010

UŠ Domky 1. Vyhodn. pripomienok pripomienky

 

UŠ Domky 1. 3.1 Širšie vzťahy príloha 1

 

UŠ Domky 1. 3.2 Komplexný výkres príloha 2

 

UŠ Domky 1. 3.3 Regulačný výkres príloha 3

 

UŠ Domky 1. 3.4 Doprava príloha 4

 

UŠ Domky 1. 3.5 Siete príloha 5

 

 

Obytná zóna NB1 Zálesie Domky

Vypracovanie urbanistickej štúdie


UŠ Domky 1. Verejná vyhláška text

09.09.2009

UŠ Domky 1. Textová časť dokument

 

UŠ Domky 1. Širšie vzťahy príloha 1

 

UŠ Domky 1. Komplexný výkres príloha 2

 

UŠ Domky 1. Regulačný výkres príloha 3

 

UŠ Domky 1. Doprava príloha 4

 

UŠ Domky 1. Siete príloha 5

 

 

Obytná zóna NB1 Zálesie Domky I. etapa

Návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie


UŠ Domky 1. Verejná vyhláška text

28.08.2009

UŠ Domky 1. Návrh zadania UŠ dokument

 

UŠ Domky 1. Obrazová časť príloha 1

 

UŠ Domky 1. Obrazová časť príloha 2

 

 

 


Čistopis IBV Zálesie, obytná zóna NB 7 lokalita "Ku kanálu".

Schválená urbanistická štúdia obytnej zóny - čistopis


UŠ IBV Zálesie NB 7 "Ku kanálu" text - čistopis

09.03.2010

UŠ IBV Zálesie NB 7 "Ku kanálu" pripomienky

 

UŠ IBV Zálesie NB 7 "Ku kanálu" komplexný návrh

 

UŠ IBV Zálesie NB 7 "Ku kanálu" dopravné riešenie

 

UŠ IBV Zálesie NB 7 "Ku kanálu" elektro energia

 

UŠ IBV Zálesie NB 7 "Ku kanálu" plynofikácia

 

UŠ IBV Zálesie NB 7 "Ku kanálu" regulácie územia

 

UŠ IBV Zálesie NB 7 "Ku kanálu" PO bezpečnosť

 

 

IBV Zálesie, obytná zóna NB 7 lokalita "Ku kanálu"

Vypracovanie urbanistickej štúdie


UŠ IBV Zálesie NB 7 "Ku kanálu" vyhláška

28.11.2009

UŠ IBV Zálesie NB 7 "Ku kanálu" text

 

UŠ IBV Zálesie NB 7 "Ku kanálu" príloha 1

 

UŠ IBV Zálesie NB 7 "Ku kanálu" príloha 2

 

UŠ IBV Zálesie NB 7 "Ku kanálu" regulačný list

 

UŠ IBV Zálesie NB 7 "Ku kanálu" dopravné riešenie

 

UŠ IBV Zálesie NB 7 "Ku kanálu" komplexný návrh

 

UŠ IBV Zálesie NB 7 "Ku kanálu" regulácie územia

 

 

IBV Zálesie NB 7 lokalita "Ku kanálu"

Návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie


UŠ IBV Zálesie NB 7 "Ku kanálu" dokument

24.09.2009

UŠ IBV Zálesie NB 7 "Ku kanálu" regulačný list

 

UŠ IBV Zálesie NB 7 "Ku kanálu" príloha 1

 

UŠ IBV Zálesie NB 7 "Ku kanálu" príloha 2

 

 

 


IBV Zálesie, obytná zóna NB 17 - lokalita "U Rusa"

Schválená urbanistická štúdia obytnej zóny - čistopis


POPIS

DOPLNENÉ

UŠ U Rusa Textová časť čistopis

19.01.2012

UŠ U Rusa Vyhodnotenie pripomienok

UŠ U Rusa Hranice-pozemkov

UŠ U Rusa Komplexné-riešenie

UŠ U Rusa Koordinačný výkres siete, komunikácie -alt.01

UŠ U Rusa Regulačný-výkres

UŠ U Rusa Širšie-vzťahy

 

IBV Zálesie, obytná zóna NB 17 - lokalita "U Rusa"

Vypracovanie urbanistickej štúdie NB17

„Urbanisticko - architektonická štúdia obytnej zóny "U Rusa“.


POPIS

DOPLNENÉ

UAS - Zalesie_sprava

27.01.2011

UAS - Zalesie_urbanizmus KOORDI_1

UAS - Zalesie_urbanizmus KOORDI_2

UAS - Zalesie_urbanizmus REGULACIA

UAS - Zalesie_urbanizmusA3-1

UAS - Zalesie_urbanizmusA3-2

UAS - Zalesie-Situacia_ limity

UAS - Zalesie-Situacia_ NB17

UAS - Zalesie-Situacia_ sirsie-vztahy

UAS - Zalesie-Situacia_hranice-pozemkov

UAS - Zalesie-zoznam

UAS - Zalesie_urbanizmus-KOMPLEX_1

UAS - Zalesie-bilancie

 

Návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie


Návrh zadania UŠ Zálesie NB 17 

26.02.2010

 

 


IBV Zálesie, obytná zóna NB a NC - lokalita "Jágerňa I." a "Jágerňa II."

Schválená urbanistická štúdia obytnej zóny - čistopis


POPIS

DOPLNENÉ

Lokalita Jágerňa I.

19.01.2012

US Zalesie Jagerna I Text Cistopis

UŠ Jágerňa I - vyhodnotenie

US Zalesie Jagerna I Vykres 1 Cistopis

US Zalesie Jagerna I Vykres 2 Cistopis

US Zalesie Jagerna I Vykres 3 Cistopis

US Zalesie Jagerna I Vykres 4 Cistopis

US Zalesie Jagerna I Vykres 5A Cistopis

US Návrh riešenia - výkres 5b

US Zalesie Jagerna I Vykres 6 Cistopis

Lokalita Jágerňa II.

US Zalesie Jagerna II Text Cistopis

UŠ Jágerňa II - vyhodnotenie

US Zalesie Jagerna II Vykres 1 Cistopis

US Zalesie Jagerna II Vykres 2 Cistopis

US Zalesie Jagerna II Vykres 3 Cistopis

US Zalesie Jagerna II Vykres 4 Cistopis

US Zalesie Jagerna II Vykres 5A Cistopis

US Zalesie Jagerna II Vykres 5B Cistopis

US Zalesie Jagerna II Vykres 6 Cistopis

 

IBV Zálesie, obytná zóna NB a NC - lokalita "Jágerňa"

Vypracovanie urbanistickej štúdie II. etapa

„Urbanisticko - architektonická štúdia obytnej zóny "Jágerňa“.

Pripomienky možno uplatniť do10.11.2011


POPIS

DOPLNENÉ

UŠ Zalesie Jagerna II etapa Oznámenie o prerokovaní

11.10.2011

UŠ Zalesie Jagerna II. etapa Verejná vyhláška JágerňaII

UŠ Zalesie Jagerna II. etapa Širšie vzťahy 1

      UŠ Zalesie Jagerna II. etapa Komplexný urban. návrh 2

UŠ Zalesie Jagerna II. etapa Návrh regulácie 3

UŠ Zalesie Jagerna II. etapa Výkres dopravy 4

UŠ Zalesie Jagerna II. etapa Techn. infraštruktúra 5A

UŠ Zalesie Jagerna II. etapa Techn. infraštruktúra 5B

UŠ Zalesie Jagerna II. etpa Návrh parcelácie 6

UŠ Zalesie Jagerna II. etapa Textová správa

UŠ Zalesie Jagerna II. etapa Zadanie UŠ

 

IBV Zálesie, obytná zóna NB a NC - lokalita "Jágerňa"

Vypracovanie urbanistickej štúdie NB a NC

„Urbanisticko - architektonická štúdia obytnej zóny "Jágerňa“.


POPIS

DOPLNENÉ

UŠ Zalesie Jagerna I Prerokovanie občania

03.02.2011

UŠ Zalesie Jagerna I Prerokovanie organy

UŠ Zalesie Jagerna I Návrh riešenia - výkres 1

UŠ Zalesie Jagerna I Návrh riešenia - výkres 2

UŠ Zalesie Jagerna I Návrh riešenia - výkres 3

UŠ Zalesie Jagerna I Návrh riešenia - výkres 4

UŠ Zalesie Jagerna I Návrh riešenia - výkres 5a

UŠ Zalesie Jagerna I Návrh riešenia - výkres 5b

UŠ Zalesie Jagerna I Návrh riešenia - výkres 6

UŠ Zalesie Jagerna I Návrh riešenia UŠ Jágerňa I. text

 

IBV Zálesie, obytná zóna NB a NC - lokalita "Jágerňa"

Návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie


Návrh zadania UŠ Zálesie NB12, NB13, NB15, NB16, NC2

11.06.2010

 

 

 


Zmeny a doplnky č. 2/2013

Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov

Schválená urbanistická štúdia obytnej zóny - čistopis

Pripomienky možno uplatniť do 01.04.2013


POPIS

DOPLNENÉ

Vyhlásenie záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie zmeny a doplnky č 2

15.11.2013

Oznamenie_o_prerokovani-Zal_ZaD_2-13

01.03.2013

Zmeny-doplnky_C2_zalesie

Zmeny-doplnky_C2_Rozdelovnik

 Zmeny-doplnky_C2_textova_cast

Zmeny-doplnky_C2_1 - širšie vzťahy

Zmeny-doplnky_C2_2 - komplexný výkres

Zmeny-doplnky_C2_3 - ochrana prírody

Zmeny-doplnky_C2_4 - dopravné vybavenie

Zmeny-doplnky_C2_5 - technické vybavenie

Zmeny-doplnky_C2_6 - použitie pôdy

Zmeny-doplnky_C2_7 - verejnoprospešné stavby

Zmeny-doplnky_C2_8 - výkres regulácie

 

  Rozpracované územia


IBV Zálesie, obytná zóna NB19 - lokalita "Pri jazere II."

Zmeny a doplnky č. 1/2011

Prerokovanie návrhu Územného plánu obce Zálesie – Zmeny a doplnky č. 1/2011

Prerokovanie návrhu Urbanistickej štúdie obytnej zóny Zálesie - Pri jazere II.

Pripomienky možno uplatniť do15.12.2011


POPIS

DOPLNENÉ

US_Zalesie_Pri_jazere_II_Verejna_vyhlaska-ZaD_01-11

15.11.2011

US_Zalesie_Pri_jazere_II_Oznámenie_o_prerokovaniZadanie 1-2011 + Rozdelovnik

US_Zalesie_Pri_jazere_II_Text

Zalesie_ZaD_zmeny_a_doplnky_1-2011_Text

US_Zalesie_Pri_jazere_II_Vykres_1_sirsie_vztahy

US_Zalesie_Pri_jazere_II_Vykres_2_komplexny

US_Zalesie_Pri_jazere_II_Vykres_3_regulacny

US_Zalesie_Pri_jazere_II_Vykres_4_doprava

US_Zalesie_Pri_jazere_II_Vykres_5A_voda-kanal

US_Zalesie_Pri_jazere_II_Vykres_5B_energetika

US_Zalesie_Pri_jazere_II_Vykres_6_navrh_parcelacie

Zmeny a doplnky č. 1/2011

Zalesie_Zadanie_1-2011_Vykres_1-sirsie_vztahy

Zalesie_Zadanie_1-2011_Vykres_2-komplexny

Zalesie_Zadanie_1-2011_Vykres_3-ochrana_prirody

Zalesie_Zadanie_1-2011_Vykres_4-doprava

Zalesie_Zadanie_1-2011_Vykres_5-techn_vybavenie

Zalesie_Zadanie_1-2011_Vykres_6-polnohospodar_poda

Zalesie_Zadanie_1-2011_Vykres_7-VP_stavby

Zalesie_Zadanie_1-2011_Vykres_8-regulativy

 
 

IBV Zálesie, obytná zóna NB 14 - I etapa

Vypracovanie urbanistickej štúdie


UŠ IBV Zálesie NB 14 vyhláška

29.10.2010

UŠ IBV Zálesie NB 14 text uš

 

UŠ IBV Zálesie NB 14 prerokovanie

 

UŠ IBV Zálesie NB 14 širšie vzťahy

 

UŠ IBV Zálesie NB 14 regulačný list

 

UŠ IBV Zálesie NB 14 dopravné riešenie

 

UŠ IBV Zálesie NB 14 komplexný návrh

 

UŠ IBV Zálesie NB 14 voda a kanalizácia

 

 

IBV Zálesie, obytná zóna NB 14 - I. etapa

Návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie


Návrh zadania UŠ Zálesie NB 14 dokument

03.12.2009

 Dodatok


ÚZEMNÝ PLÁN schválený OZ Zálesie dňa 15.08.1996 číslo 49/96

 


 

 

Územný plán obce Zálesie z 15.8.1996