#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vážení občania,

obec Zálesie vypracovala pracovný návrh Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) obce Zálesie na roky 2023 – 2027.

Dokument je otvoreným pracovným materiálom. Jeho obsahom je analytická časť, návrh vízie, prioritných oblastí, tematických cieľov (opatrení), ktorými sa bude obec riadiť vo svojom rozvoji,  aktivitách a investičných zámeroch v nasledujúcich rokoch.

Vízia bola spracovaná  na základe podkladov zástupcov pracovných skupín a samosprávy.  Popisuje ideálny stav,  ktorý chceme dosiahnuť. Na jej základe a výsledkov SWOT analýzy boli pracovným tímom PHRSR odvodené prioritné oblasti obce a ciele.

Jedným z dôležitých procesov v príprave dokumentu je verejné prerokovanie dokumentu PHRSR a zapracovanie pripomienok občanov do dokumentu. Pracovná verzia PHRSR je uverejnená pod článkom spolu s formulárom na pripomienkovanie.

Vaše pripomienky nám môžete zasielať elektronicky na dole uvedenom formulári na adresu phsr@geminigroup.sk do 31.07.2023

Prosíme vás o spoluprácu a vyjadrenie vašich postojov. Váš názor je dôležitý!

formulár pripomienkovanie PHRSR Zálesie.docx (20.39 kB)

PHRSR obce Zálesie na roky 2023 - 2027.pdf (5.11 MB)