A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozpočet na rok 2015

Rozpočtové opatrenie č.3/2015

Úprava č.3 - 2015.xls Stiahnuté: 237x | 13.01.2016

Plnenie rozpočtu 3. Q 2015

kópia - plnenie rozpočtu 3. štvrťrok 2015.xls Stiahnuté: 252x | 13.01.2016

Rozpočtové opatrenie č.2/2015

Úprava č.2 - 2015.xls Stiahnuté: 251x | 13.01.2016

Plnenie rozpočtu 1. polrok 2015

kópia - plnenie rozpočtu 1. polrok 2015.xls Stiahnuté: 244x | 13.01.2016

Rozpočtové opatrenie č.1/2015

Úprava č.1 - 2015-4 - oprava.xls Stiahnuté: 255x | 13.01.2016

Plnenie rozpočtu 1. Q 2015

plnenie rozpočtu 1. štvrťrok 2015-3.xls Stiahnuté: 251x | 13.01.2016

Programový rozpočet obce na rok 2015

programovÝ rozpoČet 2015.odt Stiahnuté: 339x | 13.01.2016

Rozpočet na rok 2015

rozpo--et-na-rok-2015.pdf Stiahnuté: 236x | 13.01.2016

Návrh rozpočtu na rok 2015

n--vrh-rozpo--tu-na-rok-2015a.pdf Stiahnuté: 231x | 13.01.2016

Správy hlavného kontrolóra obce za rok 2015

Záznam z následnej finančnej kontroly za III. štvrťrok

záznam_nfk_iiiq_2015.doc Stiahnuté: 239x | 13.01.2016

Záznam z následnej finančnej kontroly za I. štvrťrok

záznam_z_iq_2015.doc Stiahnuté: 231x | 13.01.2016

Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra II. polrok 2015

zameranie_kc_hk_z_ii_2015.doc Stiahnuté: 235x | 13.01.2016

Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra I. polrok 2015

zameranie kc_hk_z_i_2015.doc Stiahnuté: 232x | 13.01.2016

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2015

stanovisko_hk_z_2015.doc Stiahnuté: 241x | 13.01.2016

Rozpočet na rok 2018 a výhľadové rozpočty na roky 2019 a 2020

Plnenie rozpočtu za rok 2018

Plnenie rozpočtu rok 2018.pdf Stiahnuté: 123x | 06.02.2019

Plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2018

Plnenie rozpočtu 3.štvrťrok 2018.pdf Stiahnuté: 113x | 29.07.2019

Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2018

Plnenie rozpočtu 1.polrok 2018.pdf Stiahnuté: 130x | 31.07.2018

Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2018

Plnenie rozpočtu 1.štvrťrok 2018.pdf Stiahnuté: 113x | 09.05.2018

Záverečný účet obce Zálesie za rok 2018

Záverečný účet-rok 2018.pdf Stiahnuté: 234x | 04.06.2019

Rozpočtové opatrenie č . 3/2018

Úprava č.3 - 2018.pdf Stiahnuté: 155x | 15.12.2018

Stránka