A picture

Navigácia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 374
TÝŽDEŇ: 3278
CELKOM: 322142

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 11
posledná

19. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zálesie- Pozvánka 1

19. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zálesie- Pozvánka

Starosta obce zvoláva 19. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zálesie, ktoré sa uskutoční dňa 25. apríla 2018 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Zálesí.
Program zasadnutia je v prílohe. celý text

ostatné | 20. 4. 2018 | Autor:
Optická sieť v obci Zálesie - oznam pre občanov 1

Optická sieť v obci Zálesie - oznam pre občanov

Oznamujeme občanom, že v zmysle Rozhodnutia o umiestnení stavby „INS_FTTH_BRNO_02 Zálesie“ na parcele – líniová stavba všetky ulice Obce Zálesie č. Výst.883-17-Kt-Z zo dňa 10.8.2017 pre stavebníka SLOVAK TELEKOM a.s., Bajkalská 28, Bratislava sa od dňa 9. apríla 2018 bude vykonávať realizácia pokládky optickej siete v obci Zálesie.
V termíne od 9.4.2018 sa začína pokládka kábla na Starobystrickej ulici. V týždni od 16.4.2018 cca 1,5 mesiaca pokračuje pokládka kábla na uliciach
Dolnomajerská, Jazerná, Poľná, Krátka, Krížna, Stredná, Ignáca Gešaja, Za záhradami, Dlhá, Tichá. O ďalších termínoch Vás budeme priebežne informovať.
Žiadame Vás o súčinnosť s realizátormi stavby najmä v prípade vjazdov a vchodov na Váš pozemok.
Kontaktnou osobou dodávateľa je p. G. Csikmák t.č. 0917 135 001 a p. J. Tóth t.č. 0903 722 440.
V prípade otázok Vás žiadame využívať emailový kontakt zalesie@netlabit.sk.
V prípade záujmu o pripojenie počas výstavby žiadame Vás zaslať Vašu žiadosť na uvedený email /s údajmi meno, adresa, tel. číslo/

celý text

ostatné | 20. 4. 2018 | Autor:
Štatistické zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT) 1

Štatistické zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)

Oznamujeme občanom, že Štatistický úrad SR bude vykonávať v našej obci v dňoch od 19. apríla do 31. mája 2018 prostredníctvom svojho pracovníka (opytovateľa) vo vybraných domácnostiach štatistické zisťovanie o vybavení domácnosti informačnými a komunikačnými technológiami ako aj úroveň zručnosti obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.
Pracovník ŠÚ SR je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.
Podrobné informácie v v priloženom liste Štatistického úradu SR zo dňa 9.4.2018.
celý text

ostatné | 10. 4. 2018 | Autor:
Zálesácka zábava - Podporme škôlkárov - naše deti 1

Zálesácka zábava - Podporme škôlkárov - naše deti

Starosta obce a priatelia škôlky Vás srdečne pozývajú na 8. ročník Zálesáckej zábavy, ktorá sa uskutoční dňa 13.4.2018 o 20.00 hod. v Kultúrnom dome v Zálesí.
Bližšie informácie v priloženom plagáte.
celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor:
OZNAM Obecného úradu - úradné hodiny pondelok 26.03.2018 1

OZNAM Obecného úradu - úradné hodiny pondelok 26.03.2018

Obecný úrad Zálesie oznamuje občanom.
Obecný úrad Zálesie bude v pondelok 26.03.2018 od 13:00 z technických príčin zatvorený.
Ďakujeme za pochopenie .
starosta obce , Ing .Jozef Meško celý text

ostatné | 23. 3. 2018 | Autor:
Oznam - Poplatok za komunálny odpad obec Zálesie  1

Oznam - Poplatok za komunálny odpad obec Zálesie

Obecný úrad Zálesie oznamuje poplatníkom .
Poplatok za komunálny odpad je potrebné uhradiť najneskôr do 29. marca 2018 v úradných hodinách
pondelok 26.03. - od 07:30 do 12:00 ( popoludní zatvorené z technických príčin)
Streda : od 07:30 do 12:00 / od 13:00 do 17:00
štvrtok: od 07.30 do 12:00
Po 29.03.2018 Nádoby ktoré nebudú označené nálepkou pre rok 2018 NEBUDÚ VYVEZENÉ.
Upozorňujeme poplatníkov, ktorí nebudú mať uhradený poplatok na príslušný rok a občanov , ktorí obývajú nehnuteľnosť v obci a nemajú prihlásený vývoz Komunálneho odpadu v obci , že je ZAKÁZANÉ odovzdávať akýkoľvek nevytriedený komunálny odpad na Zberný dvor Zálesie . Takýto komunálny odpad sa zo zberného dvora vyváža kontajnerom za úhradu a preto má tento náklad finančný dopad na tvorbu ročného poplatku v obci .
Fyzická a právnická osoba je povinná sa na vývoz komunálneho odpadu prihlásiť v obci podľa zákona 585/2004 Z.z. § 77 čl.1 písm.b a c. celý text

ostatné | 23. 3. 2018 | Autor:
Odpis stavu vodomerov v obci Zálesie 1

Odpis stavu vodomerov v obci Zálesie

Oznamujeme občanom, že Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. v dňoch 19.3.2018 do 23.3.2013(vrátane) bude vykonávať odpis stavu vodomerov v obci Zálesie.
BVS ďakuje za ústretovosť a pochopenie. celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor:
logo MŠ Zálesie

2 % pre krajšie chvíle v Materskej škole v Zálesí

Touto cestou si Vás aj v tomto roku dovoľujeme osloviť s prosbou o pomoc a podporu pre našu materskú školu – Vaše deti. celý text

ostatné | 12. 3. 2018 | Autor: admin
Logo MŠ Zálesie

Zápis do Materskej školy Zálesie

Zápis do Materskej školy Zálesie sa bude konať od 09.mája do 11.mája 2018. celý text

ostatné | 12. 3. 2018 | Autor: admin
Ochrana lesov pred požiarmi 1

Ochrana lesov pred požiarmi

Prečítajte si aktuálny článok od pplk. Ing. Evy Orlickej z Okresného riaditeľstva HaZZ v Pezinku. celý text

ostatné | 8. 3. 2018 | Autor: admin
ZBER NADROZMERNÉHO ODPADU DO VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV 1

ZBER NADROZMERNÉHO ODPADU DO VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV

Dňa 10. marca 2018 (sobotu) od 10,00 hod – 18,00 hod bude do zberného dvora Zálesie pristavený veľkoobjemový kontajner na zber domového komunálneho odpadu veľkých rozmerov – t.j. staré koberce, matrace rôzny nábytok – skrine, sedačky, stoly, stoličky, okná .
Všetky kusy nábytku u ktorých je to možné musia byť ROZLOŽENÉ NA DOSKY A DIELY tak, aby zaberali čo najmenší priestor.
Do uvedeného kontajnera je ZAKÁZANÉ ukladať akýkoľvek odpad , ktorý patrí do separovanej zložky . (papier, plasty, sklo, kovy , tetrapaky , purpaky , zelený BIO odpad....).
Do kontajnera je ZAKÁZANÉ dávať stavebný odpad, zeminu, kamenivo, pneumatiky z automobilov, nebezpečný odpad ( farby , riedidlá – rozpúšťadlá... )

celý text

ostatné | 5. 3. 2018 | Autor:
#

Aktivity DHZ Zálesie v roku 2018

Dobrovoľný hasičský zbor Zálesie aj v roku 2018 chystá pre obyvateľov obce množstvo zaujímavých aktivít a podujatí. celý text

ostatné | 23. 2. 2018 | Autor: admin
Oznam obecného úradu 1

Oznam obecného úradu

Obecný úrad v Zálesí oznamuje, že dôvodu choroby v dňoch 19.2 až 23.2.2018(vrátane):
na oddelení evidencie obyvateľstva a drobných stavieb (p. Čechová) sa neúraduje a
nálepky na smetné nádoby v stránkových dňoch budú vydávané iba do 12.00 hod.
Ďakujeme za pochopenie.
Ing. Jozef Meško, starosta obce celý text

ostatné | 19. 2. 2018 | Autor:
OZNAM Obecného úradu Zálesie 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie

OZNAM
Obecný úrad Zálesie oznamuje občanom , že dňa 14.02.2018 sa nebudú predávať a vydávať nálepky na smetné nádoby v čase od 13:00 do 17:00 z dôvodu ochorenia.
celý text

ostatné | 14. 2. 2018 | Autor:
Naša susedná obec Bernolákovo úspešne bojuje  o detské ihrisko Žihadielko.   1

Naša susedná obec Bernolákovo úspešne bojuje o detské ihrisko Žihadielko.

Naša susedná obec Bernolákovo úspešne bojuje o detské ihrisko Žihadielko.
Aby si udržala šancu na výhru, potrebuje aj Vaše hlasy.
Ihrisko môže slúžiť aj Vašim deťom.
Všetky bližšie informácie o súťaži a hlasovaní, je možné získať na www.zihadielko.sk.
Dôležité je predovšetkým pravidelné denné hlasovanie.
Bernolákovo ďakuje za každý Váš hlas.
celý text

ostatné | 13. 2. 2018 | Autor:
Zvieracie krematórium – Volkan 150 – zámer činnosti v obci Zálesie 1

Zvieracie krematórium – Volkan 150 – zámer činnosti v obci Zálesie

Obec Zálesie ako dotknutá obec obdržala od Okresného úradu v Senci, odbor starostlivosti o životné prostredie úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Zámer činnosti „Zvieracie krematórium – Volkan 150“ , ktorý zámer podala p. Barbora Dobrovodská, Poľná 77, Zálesie.
Oznamujeme, že do tohto zámeru je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Zálesí v stránkových hodinách do 20. februára 2018.
Bližšie informácie v prílohe.
celý text

ostatné | 31. 1. 2018 | Autor:
korzo

KORZO ZÁLESIE - nový projekt našej obce

Milí obyvatelia, rada by som Vás informovala o projekte KORZO ZÁLESIE, ktorý sa týka úpravy nábrežia Malého Dunaja. celý text

ostatné | 29. 1. 2018 | Autor:
Odpoveď na vyhlásenie primátora mesta a starostov obcí  1

Odpoveď na vyhlásenie primátora mesta a starostov obcí

Obec Zálesie zverejňuje odpoveď Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Bratislava na Vyhlásenie primátora mesta a starostov obcí za urýchlené rozšírenie cesty I/61 vedúcej z Bratislavy do Senca na 4-pruhovú komunikáciu zo dňa 20.12.2017 doručenej obci Zálesie dňa 15.1.2018. Bližšie informácie v prílohe. celý text

ostatné | 15. 1. 2018 | Autor:
Petícia za urýchlené rozšírenie cesty 1. triedy I/61 vedúcej z Bratislavy do Senca na 4-pruhovú komunikáciu 1

Petícia za urýchlené rozšírenie cesty 1. triedy I/61 vedúcej z Bratislavy do Senca na 4-pruhovú komunikáciu

Primátor mesta Senec a starostovia obcí Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Veľký Biel a Zálesie žiadame Vládu Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Bratislavský samosprávny kraj a Národnú diaľničnú spoločnosť o urýchlené riešenie neúnosného stavu na ceste 1. triedy I/61 (Stará senecká cesta) vedúcej z Bratislavy do Senca z dôvodov dlhodobého zlyhávania lokálnej regionálnej infraštruktúry a plánovaného územného rozvoja v obciach blízko tejto cesty. Primárne navrhovaným riešením je rozšírenie cesty I/61 na 4-pruhovú komunikáciu a mimoúrovňové križovania. Súčasný stav cesty I/61 je v dopravných špičkách kritický a neúnosný. Realizáciou skapacitnenia cesty I/61 dôjde ku zvýšeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky najmä počas dopravných špičiek, k odľahčeniu dopravy v priľahlých obciach, zlepšeniu dopravnej dostupnosti a lepšej obsluhe tohto územia.
celý text

ostatné | 11. 1. 2018 | Autor:
Výzva a upozornenie Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava pre majiteľov nehnuteľnosti vo veci odstránenia a okliesnenia stromov 1

Výzva a upozornenie Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava pre majiteľov nehnuteľnosti vo veci odstránenia a okliesnenia stromov

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava požiadala obec o zverejnenie Výzvy a upozornenia pre majiteľov nehnuteľnosti vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívanie občanov obce Zálesie. Bližšie informácie v priloženej Výzve a Upozornení celý text

ostatné | 9. 1. 2018 | Autor:
Plánovací kalendár vrecového vývozu papier plasty 2018 1

Plánovací kalendár vrecového vývozu papier plasty 2018 - Harmonogram

Vážení poplatníci, v prílohe je Plánovací kalendár vrecového vývozu papiera a plastov na rok 2018. Termíny budú do domácnosti distribuované v priebehu januára 2018. celý text

ostatné | 22. 12. 2017 | Autor:
Ponuka voľného pracovného miesta s nástupom od 8.1.2018 1

Ponuka voľného pracovného miesta s nástupom od 8.1.2018

Obec Zálesie príjme do trvalého pracovného pomeru upratovačku do Materskej školy v Zálesí s nástupom od 8.1.2018.
Bližšie informácie na tel.č. 0948212030 alebo osobne na Obecnom úrade v Zálesí u p. Sághyovej, personálne oddelenie. celý text

ostatné | 22. 12. 2017 | Autor:
Obecný úrad v Zálesí bude od 27.12.2017 do 3.1.2018 zatvorený 1

Obecný úrad v Zálesí bude od 27.12.2017 do 3.1.2018 zatvorený

Obecný úrad v Zálesí oznamuje, že od 27.12.2017 do 3.1.2018 bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.
Ďakujeme za pochopenie.
Ing.J.Meško, starosta obce celý text

ostatné | 19. 12. 2017 | Autor:
Reštaurácia u Takácsovcov v Zálesí Vás pozýva na tradičnú Vianočnú kapustnicu 1

Reštaurácia u Takácsovcov v Zálesí Vás pozýva na tradičnú Vianočnú kapustnicu

Reštaurácia u Takácsovcov Vás pozýva na tradičnú Vianočnú kapustnicu a iné dobroty - sobota 16.12.2017 od 11.00 hod. Podrobné informácie v prílohe. celý text

ostatné | 15. 12. 2017 | Autor:
POZOR na falošných pracovníkov AVE 1

POZOR na falošných pracovníkov AVE

Vážení Občania ,
na základe upozornenia z AVE SK Odpadové hospodárstvo si Vás dovoľujeme upozorniť na falošných pracovníkov tejto spoločnosti . Prikladáme došlé upozornenie .
Dobrý deň Vážený pán/i Starosta/tka,
Bohužiaľ i tento rok sa nám dostala do uší informácia, ktorá hanobí meno našej spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo a radi by sme sa od nej dištancovali.
Ide opätovne o ľudí, ktorí pod našimi uniformami AVE navštevujú Vaše obce a občanov a žiadajú vianočné dary.
Nakoľko títo ľudia nie sú našimi zamestnancami a nemáme na nich iný dosah ako podať na nich trestné oznámenie za hanobenie mena, poprosím Vás o informáciu pre občanov, aby daným ľuďom neposkytovali žiadne finančné ani iné dary, poprípade oznámili danú skutočnosť na polícii.
Ospravedlňujeme sa za vzniknuté nepríjemnosti a vopred Ďakujeme za pochopenie.

celý text

ostatné | 11. 12. 2017 | Autor:
Pozvánka na 18. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zálesie 1

Pozvánka na 18. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zálesie

Pozvánka na 18. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zálesie, ktoré sa uskutoční 12.12.2017 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Zálesí. Program zasadnutia je v prílohe. celý text

ostatné | 8. 12. 2017 | Autor:
Slovak Lines a.s. informuje - cestovné poriadky 2017/2018 platné od 10.12.2017  1

Slovak Lines a.s. informuje - cestovné poriadky 2017/2018 platné od 10.12.2017

Slovak Lines, a.s.dáva do pozornosti cestovné poriadky prímestských liniek, ktoré prechádzajú našou obcou.
Cestovné poriadky sú v prílohe. celý text

ostatné | 4. 12. 2017 | Autor:
Pozvánka 1

Pozvánka

Ivanskí ochotníci - Naše divadlo Vás pozývajú na komédiu s názvom "OPONA HORE" v režijnom naštudovaní Leny Košickej, ktorá sa uskutoční dňa 16. decembra 2017 v Osvetovej besede v Ivanke pri Dunaji. Bližšie info v letáku. celý text

ostatné | 4. 12. 2017 | Autor:
oznamy občanom pre rok 2018 1

oznamy občanom pre rok 2018

Obecný úrad informuje občanov o termínoch platieb a povinnostiach pri Dani z nehnuteľnosti pre rok 2018. Podrobnosti v priloženom dokumente , ktorý bude distribuovaný aj do každej poštovej schránky v obci. celý text

ostatné | 29. 11. 2017 | Autor:
rozela

Hľadá sa majiteľ papagája - Rozely pestrej

V Ivanke pri Dunaji sa našiel papagáj Rozela pestrá - červenomodrá. Hľadá sa majiteľ. Nedá sa odchytiť cudzím človekom .
Kontakt na pani u ktorej sa zdržuje je 0944 233 042
prípadne volajte na Obecný úrad Zálesie do konca úradných hodín 15:30 , v stredu do 17:00 . celý text

ostatné | 28. 11. 2017 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 11
posledná